پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ - ۰۰:۰۰
کد خبر: 2846

تا پيش از قرن بيستم ، چنين تصور مي شد که زخمها در صورتي که باز و خشک نگه داشته شوند يا به عبارتي ديگر اجازه تنفس کردن به آنها داده شود، سريع تر بهبود مي يابند.

در واقع تا آن زمان زخم بندهاي خشک استاندارد مراقبت از زخمها به شمار مي آمدند. اين قبيل زخم بندها با قرار گرفتن روي زخم و با جذب و تبخير سريع مايعات و ترشحات زخم ، موجب خشک شدن سريع سطح زخم مي شوند. با اين که زخم بندهاي خشک از زخم در برابر آسيبهاي مجدد ناشي از عوامل بيروني و تا حدودي در مقابل عوامل شيميايي و ميکروبي محيط محافظت مي کنند، اما داراي تاثير چنداني در فرآيند التيام و بهبود زخم نيستند. سال 1962 ميلادي ، در نتيجه مطالعات و تحقيقاتي که وينتر روي زخمها انجام داد معلوم شد ايجاد سطحي مرطوب روي سطح زخم ، فرآيند التيام و ترميم آن را به صورت چشمگيري تحت تاثير قرار مي دهد.
اين کشف وي ، روشهاي متداول موجود در مراقبت زخمها را که بر پايه استفاده از زخم بندهاي خشک استوار بود، متحول و زمينه را براي استفاده از زخم بندهاي مرطوب آماده کرد. زخم بندهاي مرطوب که با ايجاد و نگهداري سطحي مرطوب روي زخم ، التيام آن را تسريع و بهينه مي کنند، امروزه به عنوان ابزار نوين در عرصه مراقبت از زخمها شناخته شده اند.
در ادامه ، پس از بيان شيوه عملکرد و تاثير زخم بندهاي مرطوب در پيشبرد بهينه فرآيند التيام زخم ، به معرفي و بررسي انواع آنها خواهيم پراخت.

شيوه عملکرد زخم بندهاي مرطوب در فرآيند التيام زخم زخم

بندهاي مرطوب به دليل توانايي ويژه در ايجاد و نگهداري محيط مرطوب در سطح مشترک خود با زخم ، فرآيند التيام زخم را به صورت چشمگيري تحت تاثير قرار مي دهند. عامل اساسي در تشکيل و حفظ چنين محيط مرطوبي ، توانايي زخم بندهاي مرطوب در تنظيم ميزان جذب و تبخير مايعات و ترشحات زخم است. اين قبيل زخم بندها با جذب ، نگهداري و تبخير مقدار مناسب از ترشحات زخم ، علاوه بر ممانعت از خشک شدن سطح زخم ، از تجمع بيش از اندازه ترشحات در زير زخم که در بسياري از موارد موجب ايجاد عفونت مي شود نيز جلوگيري مي کنند.
زخم بندهاي مرطوب با حفظ ميزان کنترل شده و مناسب رطوبت در موضع زخم و با تحريک يا افزايش فعاليت عوامل متعددي که بر فرآيند التيام تاثير گذارند، تقريبا هر سه فاز اساسي التيام زخم را تحت تاثير قرار مي دهند و در نهايت منجر به التيام سريع زخم و شکل گيري بافتهاي ترميم شده با استحکام کششي بالا مي شوند.

انواع زخم

بندهازخم بندها را براساس ويژگي هاي متعددي مي توان دسته بندي کرد. تقسيم بندي زخم بندها بر پايه نوع مواد تشکيل دهنده آنها يکي از روشهاي مناسب براي اين منظور است. براين اساس زخم بندها به 6 دسته تقسيم مي شوند.

زخم بندهاي متداول

اين زخم بندها که به صورت متداول در مراقبت از زخمها مورد استفاده قرار مي گيرند از مواد بافته شده مانند گاز تهيه مي شوند. اين قبيل زخم بندها به دليل تبخير بيش از حد مايعات و ترشحات زخم ، توانايي ايجاد محيط مرطوب روي زخم را ندارند و باعث شکل گيري بستري خشک در سطح زخم مي شوند. آنها حتي از توانايي خوبي در محافظت زخم در برابر نفوذ ميکروارگانيسم ها برخوردار نيستند.

زخم بندهاي فيلمي

زخم بندهاي فيلمي در حالت کلي از ورقه اي پليمري که يک طرف آن با مواد چسبناک پوشش داده شده است ، تشکيل مي شوند. آنها بيشتر داراي خاصيت بالاي الاستومري و شفافيت هستند. زخم بندهاي فيلمي به دليل ناتواني بالا در جذب و تبخير مايعات ، موجب تجمع بيش از حد سيالات زخم در زير زخم بند شده ، از اين رو ريزش ترشحات از زخم بند و ورود عوامل ايجاد عفونت به سطح زخم اجتناب ناپذير است. اين زخم بندها براي التيام زخم هاي بزرگ نامناسب اند، ولي در درمان زخمهاي سطحي کارايي خوبي دارند.

زخم بندهاي اسفنجي و پاششي

زخم بندهاي اسفنجي ، ورقه هايي از محلول هاي پليمري اسفنجي شده ، مانند پلي وينيل الکل و پلي يورتان هستند که به دليل قابليت جذب فوق العاده مايعات مورد توجه قرار گرفته اند. آنها قادرند ترشحات زخم را جذب کرده ، در عين حال سطحي مرطوب روي زخم ايجاد و التيام آن را تسريع کنند. آنها همچنين نسبت به اکسيژن نفوذناپذير هستند.

زخم بندهاي هيدروکلوييدي

زخم بندهاي هيدروکلوييدي زخم بندهاي مرکبي هستند که از چند لايه مجزا تشکيل مي شوند. در حالت کلي اين زخم بندها از 3 بخش مجزا تشکيل مي شوند که عبارتند از: هيدروکلوييد به عنوان لايه جاذب ترشحات زخم ، ماتريس کشسان و چسبنده و لايه نفوذپذير در برابر بخار آب و غيرقابل نفوذ در برابر باکتري ها. کربوکسي متيل سلولز يکي از مواد جاذب متداول است که به عنوان لايه هيدروکلوييدي مورد استفاده قرار مي گيرد.

زخم بندهاي آلژيناتي

آلژينات ها از رشته هايي که از تعويض يون نمکهاي آلژينات با يونهاي کلسيم ايجاد مي شوند به دست مي آيند. هنگامي که آلژينات ها به عنوان زخم بند در موضع زخم مورد استفاده قرار مي گيرند، سديم موجود در ترشحات زخم با کلسيم موجود در آلژينات واکنش تعويض يوني انجام مي دهد، موجب تشکيل ژل سديم آلژينات مي شود.

زخم بندهاي هيدروژلي

هيدروژل ها، شبکه هاي پليمري سه بعدي هستند که با ايجاد اتصالات عرضي بين زنجيره هاي پليمري تهيه مي شوند. آنها بر اثر تماس با محلول هاي آبي ، عکس العمل نشان داده و قادرند ميزان بسيار زيادي از مايعات اطرافشان را به درون شبکه خود جذب کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =