بررسي سنجش آسيب شنوايي برروي کودکان حاصل از درمان هاي ناباروري

۱۳۸۶/۰۲/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 2855
بررسي سنجش آسيب شنوايي برروي کودکان حاصل از درمان هاي ناباروري

دکتر افشارپور کارشناس شنوايي سنجي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: آسيب شنوايي شايع ترين نقص بارداري در شيرخواران است، وجود اين عارضه در شير خواران باعث اختلال شديد در رشد ارتباطي ، اجتماعي، هيجاني و شناختي همچنين پيشرفت

هاي آکادميک وتحصيلي کودک در آينده مي شود.
وي گفت: مقايسه شنوايي و گوش در کودکان طبيعي و کودکان حاصل از درمانهاي کمک باروري پژوهشکده رويان انجام شده همچنين اين مطالعات به صورت مقطعي برروي 84 کودک 72-0 ماهه حاصل از بارداري هاي طبيعي و 30 کودک حاصل از

درمانهاي کمک باروري (ART) پژوهشکده رويان عملي شد.
 در ادامه دکتر کوهپايه زاده متخصص شنوايي سنجي گفت: پس از انجام آزمايشها بر روي کودکان به اين نتيجه رسيديم اتوسکوپي گوش راست کودکان ART و کودکان طبيعي 3/93 و 85 درصد، در گوش چپ 3/93 درصد و 7/82 درصد که هر

دو در محدوده طبيعي بود. (MEP) فشار گوش مياني راست در کودکان ART و کودکان نرمال، 90 درصد و 8/89 درصد و در گوش چپ 90 درصد و75 درصد طبيعي بود، نتايج حاصل از اسکن درشدت 30db در گوش چپ و راست

مشابه بود به ترتيب کودکان ART 100 درصد و کودکان طبيعي 4/86 درصد نرمال نشان مي دهند.
وي تصريح کرد: عکس العمل کودکان به دو صداساز(طبل و سازدهني) به ترتيب 100 درصد و 2/98 درصد در کودکان ART و 100 درصد و 1/98 درصد در کودکان طبيعي که مثبت بود.
وي تاکيد کرد: نتايج و اطلاعات مربوط به مقايسه کودکان طبيعي با کودکان حاصل ازدرمانهاي ناباروري تفاوت معناداري بين اين دو گروه در پارامترهاي مقايسه اي نشان ندارد همچنين تحقيقات مشابه درکشورهاي ديگر هم ميزان شيوع اوتيت گوش مياني را

يکسان اعلام کردند، اين آمار نشان مي دهد کودکان حاصل ازدرمانهاي کمک باروري همانند کودکان نرمال سالم و طبيعي هستند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.78569s, 19q