اورژانس بیمارستان‌های پایتخت، چهره عجیبی پیدا كرده است. در این روزها، در سالن پذیرش و انتظار اورژانس‌های بیمارستانی، به ندرت با مراجعانی مواجه می‌شوی كه ماسك پزشكی؛ ماسك‌های ساده كاغذی یا ماسك‌های فیلتردار به صورت نداشته باشند. كادر درمانی اورژانس هم از این بابت تفاوتی با مراجعان ندارند مگر در بیمارستان‌های خصوصی.

كاسبان كرونا

سلامت نیوز: اورژانس بیمارستان‌های پایتخت، چهره عجیبی پیدا كرده است. در این روزها، در سالن پذیرش و انتظار اورژانس‌های بیمارستانی، به ندرت با مراجعانی مواجه می‌شوی كه ماسك پزشكی؛ ماسك‌های ساده كاغذی یا ماسك‌های فیلتردار به صورت نداشته باشند. كادر درمانی اورژانس هم از این بابت تفاوتی با مراجعان ندارند مگر در بیمارستان‌های خصوصی.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد در ادامه می نویسد: مشاهدات ما از اورژانس 3 بیمارستان در مركز شهر؛ یك بیمارستان خیریه، یك بیمارستان آموزشی و یك بیمارستان خصوصی، تصویرهای متفاوتی دارد. در بیمارستان خیریه و بیمارستان دولتی، تمام نیروهایی كه یونیفورم رسمی بیمارستان به تن دارند، ماسك فیلتردار به صورت زده‌اند و دستكش‌های یك بار مصرف جراحی به دست دارند و هیچ وسیله‌ای را بدون دستكش جابه‌جا نمی‌كنند. بنرهای بزرگ هشدار درباره نحوه پیشگیری از آلودگی به ویروس كرونا در ورودی اورژانس‌ها نصب شده و فضای اورژانس و كلینیك‌های بیمارستانی، شبیه فیلم‌های سینمایی است كه در ژانر ترسناك و درباره همه‌گیری ناجوانمردانه یك ویروس ناشناخته ساخته شده است. مراجعان داروخانه‌های بیمارستانی در مقایسه با مراجعان داروخانه‌های پراكنده در خیابان‌ها هم با برخوردهای متفاوت‌تری روبه‌رو می‌شوند چون كادر داروخانه بیمارستانی، گاهی اطلاعاتی هم درباره پذیرش بیماران مشكوك به آلودگی ویروس كرونا در بیمارستان محل خدمت‌شان با مراجعان رد و بدل می