رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت گفت:« براساس اعلام مراکز جهانی سلامت از جمله سازمان جهانی بهداشت، دندانپزشک