امضاي تفاهمنامه همكاري بين بسيج سازندگي و بسيج جامعه پزشكي

۱۳۸۶/۰۲/۰۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 2946
امضاي تفاهمنامه همكاري بين بسيج سازندگي و بسيج جامعه پزشكي
به گزارش سلامت نیوزبه نقل از سايت اطلاع رساني بسيج سازندگي در اين تفاهمنامه تصويب شد كه سهميه اعزام تيم هاي پزشكي به مناطق محروم دو برابر سال گذشته يعني 130 هزار نفر روز افزايش يابد. اين سهميه قابل گسترش به 200هزار نفر روز است كه ميزان آن تا آخر تيرماه توسط سازمان بسيج جامعه پزشكي به ستاد اردوهاي هجرت بسيج سازندگي اعلام مي شود.
سهميه ايمن سازي در استان هاي مرزي و ساير فعاليت هاي اجرايي محلي نيز حداكثر 200 هزار نفر روز است.
در خصوص برنامه آموزش ارتقاي سلامت در حوزه ها و پايگاه هاي نيروي مقاومت بسيج هم بر مبناي كتاب بسيج الگوي زندگي سالم پيش بيني هزينه مربيان تربيت مربي حداكثر 500 هزار نفر روز است.
مبناي تشويق بر اساس استان هاي برخوردار نيمه برخوردار و محروم بوده و بنا بر عملكرد مناطق و گرايش به اعزام هاي تخصصي و حل معضلي از مشكلات بهداشتي بومي منطقه خود است كه با نظر مشترك بسيج سازندگي و جامعه پزشكي انجام خواهد شد.
قرار است در رابطه با بكارگيري دانشجويان رشته پزشكي و پيراپزشكي در اعزام تيم هاي همراه اردوهاي جهاد سلامت بسيج جامعه پزشكي و بسيج سازندگي با هماهنگي بسيج دانشجويي و معاونت آموزشي و فرهنگي وزارت بهداشت ظرف 20روز آينده اقدام شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.02838s, 18q