در روزهایی که بودجه‌ ۱۴۰۰ و اختصاص بخشی از آن به ارگان‌ها و نهادهای مختلف از سوی کارشناسان و تحلیلگران با نقدهای بسیاری همراه بوده، یکی از موضوعاتی که از سوی مردم و برخی از کارشناسان مورد ارزیابی (البته بدون پاسخ شفاف) مطرح می‌شود، نحوه هزینه‌کرد جریمه‌ خودروها و اصناف متخلف در زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است.

جریمه‌های کرونایی در کجا هزینه می‌شود؟

سلامت نیوز: در روزهایی که بودجه‌ ۱۴۰۰ و اختصاص بخشی از آن به ارگان‌ها و نهادهای مختلف از سوی کارشناسان و تحلیلگران با نقدهای بسیاری همراه بوده، یکی از موضوعاتی که از سوی مردم و برخی از کارشناسان مورد ارزیابی (البته بدون پاسخ شفاف) مطرح می‌شود، نحوه هزینه‌کرد جریمه‌ خودروها و اصناف متخلف در زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌های جریمه افراد متخلف برای توسعه بخش درمان، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و اصنافی در نظر گرفته می‌شود که از شیوع کرونا، کسب و کارشان دچار آسیب شده‌، اما هنوز پاسخی در رابطه با جریمه