باکتري هاي بيماري زا بي دندان مي شوند

۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 308
باکتري هاي بيماري زا بي دندان مي شوند
فيلوتوويچ و همکارانش از دانشگاه واشنگتن در مديسون آمريکا اخيرا فرآيندي را آغاز کرده اند که در آن به جاي کشتن باکتري هاي بيماري زا که خود موجب فراهم آوردن شرايط محيطي مناسب براي رشد باکتري هاي مقاوم تر مي شود، مکانيسم فعاليت خطرناک آنها را خنثي کرده و در حقيقت تبديل به ارگانيسم هاي بي دندان مي شوند.
آنها در اين فرآيند در تلاش هستند تا ساختار فعاليتي باکتري هاي بيماري زا را تضعيف کنند.
به گفته دانشمندان، ارگانيسم هاي کوچک همچون باکتري ها، DNA خود را به دو شيوه ذخيره مي کنند : بر روي کروموزوم ها و پلاميدها که مورد دوم در حقيقت تکه هاي کوچکي از DNA محسوب مي شوند که براي ادامه حيات باکتري چندان حياتي نيستند.
ژن هايي که موجب بيماري زايي يک باکتري و در عين حال حفاظت آن در برابر آنتي بيوتيک ها مي شوند بر روي مورد دوم يعني پلاميدها ذخيره مي شوند.
دانشمندان مي گويند، سلاح مورد استفاده براي خلع سلاح باکتري هاي بيماري زا در حقيقت تکه هاي کوچک DNA مربوط به انواع ديگر باکتري ها هستند که با جايگزين شدن پلاميد باکتري ديگر، در حقيقت آن را در حاليکه زنده است، بي دندان مي کنند!
بر اساس گزارش لايوساينس، مزيت اصلي اين تکنيک جديد عدم ايجاد فضاي خالي براي رشد ديگر باکتري ها و ارگانيسم هاي بيماري زاست.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.40541s, 19q