معمولا زندگی مشترک بعد از آشنایی کامل طرفین و رضایت خانواده‌ها با خواندن نکاح آغاز خواهد شد. زندگی زناشویی گاهی بدون هیچ مشکل و با تفاهم کامل و پذیرش یک‌دیگر ادامه خواهد یافت اما گاهی زندگی زناشویی دچار مشکلات جزئی و بزرگی خواهد شد که درصورت کوتاه نیامدن طرفین و حل نشدن این مشکلات توسط بزرگ‌تر ها و متخصصین در زمینه مشاوره های خانوادگی و مشاوره‌های فردی متاسفانه با حکم طلاق پایین خواهد گرفت و هر دو طرف دچار مشکلات روحی و روانی و مشکلات آتی در جامعه خواهند شد. البته باید گفت که طلاق نیز مراحلی دارد و شرایطی لازم برای اجرا و درخواست این حکم وجود دارد که در صورت دادخواست توسط دادگاه و قاضی بررسی خواهد شد و در نهایت حکم طلاق اجرا خواهد شد. ما در این مطلب سعی کرده ایم شروط لازم برای طلاق از سمت طرفین را به طور کامل بیان کنیم برای اطلاع بیشتر تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

مراحل درخواست طلاق از طرف زن و مرد و شرایط آن

سلامت نیوز: معمولا زندگی مشترک بعد از آشنایی کامل طرفین و رضایت خانواده‌ها با خواندن نکاح آغاز خواهد شد. زندگی زناشویی گاهی بدون هیچ مشکل و با تفاهم کامل و پذیرش یک‌دیگر ادامه خواهد یافت اما گاهی زندگی زناشویی دچار مشکلات جزئی و بزرگی خواهد شد که درصورت کوتاه نیامدن طرفین و حل نشدن این مشکلات توسط بزرگ‌تر ها و متخصصین در زمینه مشاوره های خانوادگی و مشاوره‌های فردی متاسفانه با حکم طلاق پایین خواهد گرفت و هر دو طرف دچار مشکلات روحی و روانی و مشکلات آتی در جامعه خواهند شد. البته باید گفت که طلاق نیز مراحلی دارد و شرایطی لازم برای اجرا و درخواست این حکم وجود دارد که در صورت دادخواست توسط دادگاه و قاضی بررسی خواهد شد و در نهایت حکم طلاق اجرا خواهد شد. ما در این مطلب سعی کرده ایم شروط لازم برای طلاق از سمت طرفین را به طور کامل بیان کنیم برای اطلاع بیشتر تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

طلاق چیست؟

در حالت کلی و لغوی معنی در نظرگرفته شده برای طلاق کلمه رهایی و ترک کردن می‌باشد. طلاق با درخواستی که از سمت طرفین داده می‌شود بررسی خواهد شد و درصورت مشخص شدن تمامی موارد توسط دادگاه این رأی به تصویب خواهد رسید و زندگی مشترک زوجین خاتمه خواهد یافت. البته بسیاری از مشکلات با مراجعه به مشاوره طلاق کلینیک پیروزی حل خواهد شد و فقط نیازمند پیگیری هستند.

انواع طلاق از لحاظ حق رجوع کدام‌ اند؟

انواع طلاق

 طلاق بائن: در این طلاق بعد از اجرا شدن حکم طلاق چه در مدت عده و چه در مدت خارج از عده یعنی زمانی که عده به پایان می‌رسد حق ازدواج مجدد با همسر سابق خود را شخص نخواهد داشت.

طلاق خلع: در این طلاق معمولا زن به خاطر حس انزجار و بیزاری که نسبت به همسر خویش دارد می‌توان با پرداخت مالی حتی بیشتر از مهریه رضایت وی را برای طلاق جلب کند.

طلاق یائسه: طبق این طلاق زن بالای سن 50 سالگی می‌باشد که امکان بارداری و فرزندآوری برای وی وجود ندارد.

طلاق مبارات: طبق این طلاق طرفین حس انزجار و بیزاری دوطرفه نسبت به‌هم دارند و مالی که در این طلاق بخشیده خواهد شد بیشت‌تر از مهریه نخواهد بود.

عده چیست؟

مدت زمانی که بعد از طلاق باید بگذرد تا زن بتوانند ازدواج مجددی با مرد دیگری داشته باشد. این مدت معمولا در طلاق‌های رجعی مدت عده سه ماه و ده روز محاسبه شده است.

انواع طلاق از لحاظ متقاضی  کدام اند؟

 • طلاق به درخواست مرد
 • طلاق به درخواست زن
 • طلاق توافقی

مراحل درخواست طلاق از سمت مرد چگونه است؟

به‌طور کلی و کامل و طبق ماده 1133 قانون مدنی اختیار طلاق با مرد می‌باشد، حتی اگر هیچ دلیل موجه‌ایی نداشته باشد باز می‌تواند درخواست طلاق خود را ارائه دهد. به‌طور کلی می‌توان گفت عدم رضایت زن هیچ تاثیری در روند درخواست طلاق مرد ندارد و تنها این مراحل طلاق را طولانی تر خواهد کرد ولی هیچ‌گاه عدم رضایت زن مانع از اجرای حکم طلاق نخواهد شد. همچنین رای صادره از دادگاه پس از درخواست طلاقی که مرد دارد گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. البته در بیشتر موارد قبل از هر اقدام جدی نیاز می‌باشد شرایط زندگی متقاضی توسط مشاوره خانواده بررسی شود.

نکات مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

 • باید بدانید که طلاق در هر صورتی که باشد اعم از طلاق توافقی یا درخواست هر کدام از طرفین برای طلاق طبق قانون 29 حمایت خانواده قاضی این پرونده موظف می‌باشد که طی جلسات برگزار شده اجرت المثل، مقدار نفقه، حق حضانت فرزندان و همچنین قرار ملاقات فرزندان را مشخص کند.
 • پس از درخواست طلاق از طرف مرد دادگاه برای طرفین ابلاغیه خواهد فرستاد که در زمان مقرر و مشخص موظف به تعیین و انتخاب داور می‌باشند.
 • در هیچ طلاقی مهریه حذف نخواهد شد، حتی اگر درصورتی باشد  که رأی به‌صورت غیابی صادر شده باشد حق مهریه زن از بین نخواهد رفت مگر در مدت زمان زندگی مشترک نزدیکی بین زوجین صورت نگرفته باشد در این صورت نصف مهریه پرداخت خواهد شد.
 • اگر مرد وکیل داشته باشد برای انجام تمای مراحل دادگاه و جلسات برگزار شده نیازی به حضور خود فرد نخواهد بود و حضور وکیل کافی می‌باشد.
 • حضانت فرزندان و نیز مقدار نفقه طبق صلاح قاضی پرونده و دادگاه مشخص خواهد شد.
 • در صورت امضای شرط تنصیف در عقدنامه توسط مرد پس از طلاق تمامی اموال مرد که در طول زندگی مشترک به‌دست آمده باید بین دو طرف نصف شود و نصفی در اختیار زن قرار بگیرد این مورد از مهریه نیز جدا می‌باشد.
 • درخواست طلاق مرد معمولا رجعی است یعنی در مدت 3 ماه یعنی زمانی که عده تمام شده باشد امکان رجوع دوباره وجود خواهد داشت.

 رسیدگی به درخواست طلاق از سمت مرد سه مرحله را شامل می‌شود. در اولین مرحله دادخواست به دادگاه بدوی خواهد رفت و حکم صادر می‌شود اگر به این حکم اعتراض شود حکم به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت اگر باز به حکم تجدید نظر شده نیز اعتراض شود و دادخواست دوباره مشکل داشته باشد باید پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود و در آنجا به این پرونده رسیدگی شود.

درخواست طلاق

درچه شرایطی درخواست طلاق از طرف زن می باشد؟

برعکس مردان که حق طلاق دارند زنان فقط در شرایطی که مشخص شده می‌توانند درخواست طلاق بدهند این شرایط را بررسی خواهیم کرد. این شرایط شامل:

نفقه: درصورتی که زن بتواند ثابت کند که همسر وی پرداخت نفقه را انجام نمی‌دهد و از این کار سرپیچی می‌کند زن می‌تواند درخواست طلاق دهد و در این مورد دادگاه همسر وی را وادار به طلاق خواهد کرد که در زمان صلاح دادگاه سند طلاق امضا و صیغه طلاق جاری خواهد شد.

عسر و حرج زن: یکی از رایج‌ترین دلیل و یکی از شرایط درخواست طلاق از سمت زن عسر و حرج می‌باشد. طبق این ماده 1130 قانون مدنی زن این حق را دارد که اگر همسرش زندگی را سخت و مشقت‌بار برای وی به‌وجود آورد می‌توان طبق قانون 1130 درخواست طلاق دهد.

دلایل عسر و حرج برای درخواست طلاق زن شامل زمانی گه مرد زندگی مشترک را ترک کند اعتیاد داشته باشد به حبس بالا 5 سال محکوم شود البته موارد دیگری را نیز شامل می‌شود که تشخیص آن برعهده دادگاه و قاضی پرونده خواهد بود.

وکالت بلاعزل طلاق داشتن برای زن: اگر در هنگام عقد این شرط گذاشته شود و جزو شروط ضمن عقد باشد زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد.

شروط دوازده‌‌گانه طلاق:

این شرایط دوازده‌گانه بسیار پیچیده می‌باشد و نیاز به بررسی دقیق نیز دارند، همچنین این شروط نیاز به حضور مرد نخواهد بود و دادگاه درخواست طلاق از طرف زن را بررسی خواهد کرد. اما به‌طور کلی این 12 شرط شامل:

 • شرط اول پرداخت نکردن نفقه زن توسط مرد می‌باشد.
 • بدرفتاری کردن شوهر درصورتی که غیرقابل تحمل برای زن باشد.
 • بیماری‌های غیرقابل درمان و صعب العلاج که درمان قطعی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.
 • اگر در طول زندگی یا حتی قبل از آن مرد دچار مشکلات روحی باشد و به اصطلاح عامیانه دیوانه باشد.
 • اگر شغل شوهر باعث لطمه زدن به آبرو و حیثیت خانوادگی زن باشد.
 • محکومیت‌ها و حبس‌های بالای 5 سال که این حکم به قطعیت داده رسیده باشد.
 • اگر شوهر به هر موادمخدر اعتیاد داشته باشد و شرایط را پیش بیاورد که زندگی مشترک دچار اختلال شود.
 • اگر بدون هیچ دلیل موجه شوهر زندگی مشترک را به مدت 6 تا 9 ماه متوالی ترک کند.
 • محکوم شدن شوهر به جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.
 • اگر در مدت 5 سال ناباروری مرد ثابت شود.
 • اگر مرد مفقود الاثر شود و خبری از وی نباشد و 6 ماه از درخواست زن به دادگاه گذشته باشد.
 • و آخرین مورد ازدواج دوباره مرد بدون اطلاع و اجازه گرفتن از همسرش.

مشاوره طلاق

طلاق توافقی چیست؟

زمانی طلاق توافقی صورت خواهد گرفت که دوطرفین دیگر حاضر به ادامه زندگی مشترک باهم نباشند در این صورت تقاضای طلاق توافقی خواهند داد. در این طلاق طرفین درمورد حضانت فرزندان، قرار ملاقات با فرزندان، مشخص کردن مقدار نفقه و همچنین مهریه توافق خواهند کرد. در ابتدا طرفین جهت ثبت دادخواست طلاق خود به دفاتر قضایی مراجعه خواهند کرد و پس از بررسی و تشکیل پرونده درخواست خود را به دادگاه ابلاغ می‌کنند. در طلاق توافقی حضور زن و مرد درصورت داشتن وکیل اجباری نمی‌باشد و در صورت عدم سازش طرفین پس از معرفی به کارشناسان خانواده رأی صادر خواهد شد و در محضر با وجود دو شاهد خطبه طلاق جاری خواهد شد.

سخن آخر:

اما سخنی با شما عزیزان باید گفته شود که  بهتر است در زمان قرار گرفتن در این شرایط از مشاوره‌های فردی و خانوادگی راهنمایی لازم را بگیرید، شرایط بعد از طلاق و حتی مشکلات به‌وجود آمده در زندگی گاهی اوقات بسیار غیرقابل تحمل می‌باشد که معمولا فرد فقط برای رها شدن از این شرایط تلاش می‌کند اما طلاق همیشه آخرین راه می‌باشد ما به شما توصیه می‌کنیم قبل گرفتن این تصمیم مشکلات خودتان را با مشاور در میان بگذارید تا بهترین تصمیم را برای زندگی خود بگیرید. ما تمامی شرایط طلاق و انواع آن را بررسی کردیم اما بهتر است شما نیز با مشاورین متخصص کلینیک پیروزی (clinicpiroozi.com) برای بهتر شدن شرایط فعلی خودتان در تماس باشید و با مشاوره بهترین تصمیم را بگیرید. تمامی تلاش مشاورین در این زمینه ساختن زندگی دوباره شما می‌باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =