«400 دستگاه دياليز تا پايان امسال به چرخه دياليز كشور وارد مي‌شود» ، اين جمله را بارها از زبان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفتگوهاي اختصاصي و نشست‌هاي خبري شنيده‌ايم.

آيا وعده ورود 400 دستگاه به چرخه دياليز كشور تا پايان امسال محقق مي‌شود؟

 اين وعده هزاران بيمار دياليزي را كه اغلب از اقشار آسيب پذير جامعه هستند به بهره مندي از خدمات بهتر دياليز اميدوار كرد.

از زمان مطرح شدن اين موضوع بيش از دو فصل مي‌گذرد. دو فصلي كه براي يك يك بيماران دياليزي كه گاه بايد در نوبت‌هاي دياليز منتظر باشند همچون يك عمر گذشت. اكنون تعداد اين بيماران به بيش از 15 هزار نفر رسيده است.

در اين ميان با وجود افزايش فزاينده اين جمعيت، تنها 236 دستگاه دياليز جديد به سيستم دياليز و فقط 3 بخش به بخش‌هاي دياليز كشور تا پايان سال 84 افزوده شده و شمار آنها را به ترتيب به 2 هزار و 486 دستگاه و 330 بخش رسانده است.

آيا اين تعداد دستگاه و بخش، پاسخگوي نيازهاي جمعيت رو به افزايش بيماران دياليزي كه پيش بيني مي‌شود تا 5 سال آينده به 2 برابر شمار فعلي برسد، مي‌باشد؟ اگر چنين نيست آيا بالاخره تا پايان امسال وعده افزودن 400 دستگاه دياليز جديد به نظام سلامت كشور محقق مي‌گردد؟


تعداد بيماران دياليزي بيش از 6 برابر تعداد دستگاه‌هاي دياليز است!

افزايش 3 بخش دياليز به ازاي افزايش هزارو855 بيمار دياليزي جديد!

به گزارش سامانه خبری سلامت نیوز به نقل ازايسنا بر اساس اطلاعات استخراج شده از مركز تحقيقات، آموزش و پيشگيري انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي ايران، تعداد بيماران دياليزي در سال 1376، 5 هزار و 953 نفر بوده است كه اين تعداد تا امسال به بيش از 2 برابر رسيده است. تعداد اين بيماران تا سال 77 تنها 321 نفر افزايش داشته است كه به ازاي اين تعداد افزايش 159 دستگاه و 36 بخش دياليز جديد افزوده شده است. اما نكته اينجاست كه اين رقم در مقايسه با افزايش تعداد دستگاه و بخش دياليزتا آغاز امسال چندان منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا به ازاي افزايش هزار و 855 نفري بيماران دياليزي تا پايان سال84،تنها 236 دستگاه و فقط 3 بخش دياليز افزوده شده است!

از سوي ديگر،افزايش تعداد بيماران دياليزي تا سال 80 كمتر از هزار نفر در هر سال بوده است اما تا سال 81، تعداد اين بيماران با هزار و 81 نفر افزايش نسبت به سال 80 به 9 هزار و 476 بيمار رسيده است .اين افزايش تعدادي تا سال 82 شمار بيماران دياليزي را به 10 هزار و 463 نفر رسانده واين روند رو به رشد ادامه مي يابد تا اينكه با هزار و 283 نفر افزايش، تعداد بيماران دياليزي در سال 83 به 11 هزار و 746 هزار نفر مي رسد .اما به سال 84 كه مي‌رسيم افزايش شمار بيماران دياليزي به بالاترين حد خود در طول يك دهه گذشته مي‌رسد. افزايش چشمگيري كه لزوم افزايش آگاهي مردم نسبت به انجام اقدامات پيشگيرانه از ابتلا به نارسايي كليه اعم از كنترل فشار وقند خون را آشكارتر ساخت. افزايش رو به رشدي كه نگراني مسئولان نظام سلامت را در خصوص لزوم تامين نيازهاي جدي جمعيت نيازمند بيماران دياليزي بيشتر برانگيخت.


افزايش دستگاه هاي دياليز متناسب با گسترش جمعيت بيماران دياليزي نيست

تعداد بيماران دياليزي تا پايان سال 84 به 13 هزار و 601 نفر و در سال جاري به بيش از 15 هزار بيماررسيده است كه اين جمعيت با توجه به گزارشات رسيده همچنان رو به گسترش است .

نكته جالبي كه از مقايسه افزايش شمار بيماران دياليزي با تعداد افزوده شده دستگاه‌هاي دياليز در طول يك دهه گذشته به ذهن مي‌رسد اين است كه تا سال 80 كه افزايش تعداد اين بيماران زير هزار نفر در هر سال بوده است بيشترين افزايش در تعداد دستگاه‌هاي دياليز مشاهده مي‌شود يعني افزايش تعداد دستگاه‌ها در محدوده 160 تا 250 ماشين شمار اين دستگاه‌هاي حياتي را به هزار و 827 دستگاه تا سال 80 رسانده است. اما منحني افزايش تعداد دستگاه‌هاي دياليز علي رغم افزايش تعداد بيماران از سال 80 رو به نزول گذاشته و در نهايت با افزايش 236 عددي اين دستگاه‌ها از سال 83 تا پايان سال 84 شمار اين ماشين‌ها را به 2 هزار و 486 دستگاه مي‌رساند.

اما چگونه اين تعداد دستگاه نياز تصفيه خون بيش از 15 هزار بيمار را پاسخ مي دهد؟

گفتني است، بيشترين افزايش تعداد دستگاه‌هاي دياليز از سال 78 تا 79 بوده كه در اين زمان تنها 824 نفر به تعداد بيماران دياليزي افزوده شده است. از سوي ديگر تعداد اين دستگاه‌ها تا سال 82 ،2 هزار ماشين بوده و از سال 76 تا كنون نيز علي رغم اينكه تعداد بيماران دياليزي بيش از 2 برابر شده است به تعداد ماشين‌هاي دياليز تنها هزارو458 دستگاه افزوده شده است.


تعداد بخش هاي دياليز براي بيماران كافي نيست

منحني افزايش تعداد بخش هاي دياليز نيز در طول 10 سال گذشته تقريبا نتايج مشابهي بدست مي‌دهد. بيشترين افزايش بخش دياليز تا سال 81 بوده است . يعني تعداد بخش هاي دياليز تا آن سال به 295 بخش رسيده است اما نكته‌اي كه در اين ميان بسيار جلوه مي‌كند نزول منحني افزايش تعداد بخش‌هاي دياليز از سال 81 تا كنون است. از آن سال تا سال 82 تعداد بخش‌هاي دياليز با 19 عدد افزايش به 314 بخش، از سال 82 تا سال 83 شمار اين بخشها با 13 عدد افزايش به 327 بخش و از آن سال تا پايان سال 84 نيز تعداد بخش‌هاي دياليز با تنها 3 عدد افزايش به 330 بخش رسيده است.

به راستي آيا 330 بخش دياليز موجود در مراكز درماني براي بيش از15 هزار بيمار دياليزي كافي است؟‌

آيا اين معضل كه با توجه به كمبود دستگاه‌ها جدي تر مي‌شود،‌نوبتي شدن دياليز را براي بيماران به همراه ندارد؟ بيماراني كه بايد حداقل هفته‌اي 3 بار و هر بار 4 ساعت از عمر خود را با اين بخشها و با دستگاه‌هاي موجود در آن سپري كنند، اين بخش‌ها را ديگر جزئي از اتاق‌هاي امن خانه و دستگاه‌هاي دياليز را به عنوان عضوي از خانواده مي‌شناسند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =