نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: طبق گزارشاتی که انستیتو تغذیه در جلساتِ کمیته مزد ارائه داد، میزانِ کالریِ مورد نیازِ هر فرد در سبد غذایی تغییر کرده است. برای این تغییر معیارهایی چون هرم سنی جمعیت، تغییر الگوی مصرف و جنسیت عنوان شده که این معیارها قابل استناد نیست.

نقایصِ معیارهای انستیتو تغذیه برای تغییر سبد غذایی

به گزارش سلامت نیوز، علیرضا میرغفاری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در گفتگو با ایلنا، در انتقاد از اقدام انستیتو تغذیه برای ارائه‌ی سبد غذاییِ جدید و کاهشِ میزانِ کالری‌های مورد نیاز هر فرد در این سبد گفت: طبق گزارشاتی که انستیتو تغذیه در جلساتِ کمیته مزد ارائه داد، میزانِ کالریِ مورد نیازِ هر فرد در سبد غذایی تغییر کرده است. برای این تغییر معیارهایی چون هرم سنی جمعیت، تغییر الگوی مصرف و جنسیت عنوان شده است. این سبد، حداقل کالری‌های مورد نیاز را تعریف کرده و انستیتو تغذیه، امسال بر اساس معیارهایی که ذکر شد، این حداقل‌ها را بسیار کاهش داده است.

وی معیارهای اعلام شده برای تغییرِ میزان کالریِ مورد نیاز هر فرد را غیرقابل استناد دانست و گفت: ببینید اینکه مثلا براساس تغیر الگوی مصرف، میزان گرمِ گوشتِ مورد نیازِ هر فرد را کاهش می‌دهند، قابل قبول نیست. همه‌ی ما می‌دانیم این تغییر الگوی مصرف به دلیلِ افزایش قیمت‌ها و ناتوانیِ خانوارها از خریدِ گوشت است و نه چیزی دیگر. در واقع تغییر الگوی مصرف به معنایِ تغییر میزانِ کالری موردِ نیاز نیست، پس این استدلال از اساس مردود است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار تأکید کرد: همچنین باید یادمان باشد که یکی از دلایلِ اصلیِ تغییر هرم سنیِ جمعیت، ناتوانیِ اقتصادی و عدم تمایل برای فرزندآوری در این شرایط اقتصادی است، پس نباید با استناد به این موضوع و با مبنا قرار دادنِ اینکه جمعیتِ مسن به میزان کالریِ کمتری نیاز دارند، این سبدِ حداقلیِ غذایی را از قبل کمتر کرد.

میرغفاری ادامه داد: تغییر این سبد و در نهایتِ کاهشِ رقمِ سبد معیشت، اساسا اوضاع را بدتر می‌کند؛ چراکه از طرفی در راستایِ سرکوب مزد است و از طرفی دیگر سرکوبِ مزد، ناتوانیِ اقتصادیِ خانوارها را بیشتر می‌کند و همین موضوع روی هرم سنی تأثیر می‌گذارد. یعنی در حالیکه در سیاستهای کلی، به دنبالِ افزایش فرزندآوری و جوانیِ جمعیت هستیم، در واقعیت و در سیاستهای مزدی کاملا متفاوت با این سیاست‌ها عمل می‌کنیم.

نماینده کارگران در شورایعالی تأکید کرد: با افزایشِ متناسبِ دستمزد کارگران باید جلویِ وخیم‌تر شدنِ اوضاع را گرفت، نه اینکه با استناد به آمارهای موجود، اوضاع را بدتر از قبل کرد.

میرغفاری گفت: همچنین باید توجه کنیم که انستیتو تغذیه این گزارش را برای کلِ جامعه تعمیم می‌دهد، در حالیکه قطعا کالری موردِ نیاز کارگران بسیار بالاتر از میانگین جامعه است. کارگران برای آنکه بتوانند کار کنند و انرژی خود را تأمین کنند به میزانِ مشخصی از کالری نیاز دارند و نمی‌توان این را بر اساس معیارهای نادرست کاهش داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha