پرستاري ايران در جهان حرف اول را مي زند

۱۳۸۶/۰۳/۰۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 3953
پرستاري ايران در جهان حرف اول را مي زند
غضنفر ميرزابيگي، رئيس كل سازمان نظام پرستاري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به نكاتي در مورد شغل پرستار افزود: هم اكنون با پيگيري ها و همكاري سازمان نظام پرستاري با مسئولان و نهادهاي مربوطه نزديك به 50 مورد از 146 مورد مطالبات پرستاري محقق شده به طوري كه بيشتر مطالبات تحقق يافته مربوط به پرستاران بخش دولتي است كه اميدواريم با پيگيري ها و همكاري انجام شده اين مطالبات نيز براي پرستاران بخش هاي خصوصي، ارتش و نيروهاي مسلح اجرا شود.
وي درمورد تعريف نوين پرستاري كه به وسيله سازمان ICN  مطرح شده است، گفت: پرستاري علم و هنر حرفه اي مراقبت هاي مشاركتي مستقل از مردم در قالب افراد جوامع اعم از سالم و بيمار است. پرستاري در برگيرنده خدمات پرستاري براي ارتقاي سلامت حفظ و پيشگيري از بيماري ها و مراقبت از بيماري ها هم افراد و بيمار و ناتوان است.
رئيس سازمان نظام پرستاري تاكيد كرد: مشاركت در شكل دهي نظام سلامت نيازمند توجه ويژه در سيستم بهداشتي و سلامتي براي كاركنان بهداشت و درمان به ويژه پرستاران است.
وي مطالبات پرستاري را به دو بخش مقطعي و روبنايي و مطالبات عميق و اساسي تقسيم بندي و تاكيد كرد: مسئولان و مديران مربوط بايد توجه داشته باشند هم اكنون پرستاران ما با دو نوع مطالبات و خواسته ها روبرو هستند مطالباتي كه در رديف موانع قطعي و روبنايي و زودبازده و كوتاه مدت مواجه است و در حقيقت از دنبال كردن اين مطالبات مي توان براي محقق ساختن مطالبات پرستاري اقدامات بسياري انجام داد و مطالبات عميق و اساسي كه نيازمند تغيير تفكر و رفتار و فرهنگ در رويكرد جامعه مسئولان هستند.
ميرزابيگي درج حكم كارشناسي در احكام پرستاري بر اساس سنوات كاري بر اساس سختي كار را از مطالباتي عنوان كرد كه سازمان نظام پرستاري كه در حال بررسي و پيگيري آن است و ادامه داد: با پيگيري و همكاري هاي ميان وزارت بهداشت كميسون بهداشت و درمان و مجلس شوراي اسلامي سعي داريم مطالبات ديگر پرستاران را زودتر به مرحله عمل برسانيم.
**صدور پروانه كار براي پرستاران كارشناسي ارشد و دكترا
همچنين گيوري، مدير دفتر پرستاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از صدور پروانه كار براي تعدادي از پرستاران كارشناسي ارشد و دكترا خبر داد و گفت: به علت تعداد كم اين پرستاران تصميم گرفيتيم براي نخستين بار پروانه كار را براي اين افراد اختصاص دهيم كه اين افراد بتوانند با اين مجوز مانند ديگر كاركنان بهداشتي و درماني به درمان بيماران بپردازند.
هم سو كردن مديران با اهداف پرستاري كه تا پايان امسال صورت مي گيرد اميدواريم 50 درصد مديران پرستاري سراسر كشور در اين زمينه توانمند شوند. پروتكل هاي آموزشي براي پرستاران، آموزش پرستاران بخش هاي ويژه، اورژانس و بازنگري فرم ارزشيابي پرستاران از اقدامات ديگر دفتر پرستاري وزارت بهداشت براي پرستاران است.
مدير دفتر پرستاري وزارت بهداشت تدوين طرح پرستار رابط در سيستم اجرا به وسيله پرستاران را از اقدام هاي ديگر دفتر پرستاري اعلام كرد و گفت: تقويت مراكز مراقبت در منزل و افزايش شاغلان پرستاري نيز از اقدام هاي ديگر وزارت بهداشت است كه اميدواريم تا پايان امسال نيز اين امر به تحقق نزديك شود.
گيوري دوره باز آموزي را مسئله مهم و قابل توجه براي پرستاران دانست و تاكيد كرد: با اجراي طرح آموزش مداوم پرستاري كه قرار است از دو ماه آينده به اجرا گذاشته شود ضمن افزايش كيفيت مراقبت هاي بهداشتي بيماران را نيز از ابتلا به بيماري ها و خطرات ناشي از آن را مصون مي سازد.
مدير دفتر پرستاري وزارت بهداشت در ادامه تغيير نگرش در مورد شغل پرستاري را امري ضروري دانست و گفت: بايد پوسته سنتي كه مردم و جامعه به شغل پرستاري دارند شكسته شود به طوري كه پرستاران فقط محصور در بيمارستان نبوده و بايد در مراكز ديگر فرهنگي - اجتماعي و ديگر مشاغل فعاليت داشته باشند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.30199s, 19q