شنبه ۱۶ دی ۱۳۸۵ - ۰۰:۰۰
کد خبر: 441

سلامت نیوز - باور کنید اکثر مردم اشتباه غذا می خورند، 9 عادت اشتباه در تغذيه را با یک کلیلک می تنوانید بخوانید.

باور کنید ، اشتباه غذا می خورید!

غذاخوردن که پيش ازاين يک اولويت مهم محسوب ميشد، به موضوعي جنبي تبديل گشته است که توجه زيـادي به آن نشده و معمولا در لابه لاي کارهاي روزانه ديگر گنجانده مي شود.
 
گذشته از اين، برخي از عادتهاي غذايي که بتصور شـما موجب کاهش وزن مي گردند، در واقع ممکن است منجر به افزايش وزن شوند. خوشبختـانه ترک عادتهاي غذايي غلط آسـان بـوده و وقـت زيادي نمي گيرد و موجب خواهد شد تا از زندگي سالم تر و اندامي متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بيشتر لذت ببريد.

 برخي از اين عادت هاي نادرست بشرح زير مي باشند:

 1- نخوردن صبحانه

 اشکال چيست؟

نخوردن صبحانه يک اشتباه بزرگ محسوب ميشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزايش انرژي و بازشدن فکر و ذهـن ميـگردد، بـلکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده هاي غذايي ديگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد. همچنين خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالري در ادامه روز کمک نمايد. يک تحقيق دانشگاهي نشان داده که مصرف مقدار کالري مشخص در ابتداي روز اثر سير کنندگي بيشتري نسبت بمصرف همان مقدار کالـري در ساعتهاي ديرتر خواهد داشت که اين امر موجب کاهش مجموع کالري مصرفي در روز مي گردد.

راه حل

خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگيـري عـادتهاي نادرست غـذايي را در وعـده هـاي ديگر کاهش ميدهد. صبحانه را کامل صرف نماييد. از مـواد لبني کم چرب، تخم مرغ و نانهاي سبوس دار استفاده کنيد.

 

2- غذا خورن پيش از خواب

 اشکال چيست؟

اگر ميخواهيد روياهاي شيرين ببينيد، پيش از خواب از غذا خوردن دوري کنيد. با اينکه نتايج قطعي مبني بر افزايش وزن بر اثر خوردن غذا پيش از خواب وجود ندارد، پرخوري، مصرف غذاهاي ادويه دار و چرب، يک تا سه سـاعت پيش از وقت خواب منجر به کاهش کيـفيت و مدت خواب و مـوجـب کسالت، خستگي و کوفتگي در روز بـعد خواهـد شد. خوردن غذاهاي چرب پيش از خواب سبب کند شدن تخليه معده و تشديد سوءهاضمه و مصرف غذاهاي ادويه دار منتهي به صدمات و سوزشـهاي قلـبي و نـيز سوء هاضمه خواهد شد.

راه حل

سعي کنيد حداقل 4 ساعت قبل از خواب اقدام به خوردن غذا نـموده و چنانچه پيش از خواب احساس گرسنگي کرديد مقداري ميوه جات تازه مصرف نماييد.

 

3- پرخوري

 اشکال چيست؟

شـايد اگر پرخوريهاي رايج مربوط به سبزيجات ميشد، متخصصان تغذيه مشکلي با اين نوع خوردن پيدا نميکردند، اما متاسفانه پرخوري معمولا" در مـورد غذاهاي چرب و نشاسه دار نمودار ميشود. زياده روي در ايـن نـوع مـواد غـذايي منجر به افزايش وزن و نارضايتي شده و جنبه اجتماعي خوشايندي به دنبال نخواهد داشت.

راه حل 
  

وعده هاي غذايي خود را بجاي 3 وعده پرحجم، به 5 يا 6 وعـده کـم حجم تـر تقسيم کنيد. خوردن غذاهاي سالم و کم حجم حاوي کربوهيدراتهاي کمپلکس و پروتئين درطول روز نه تنها اشتهاي شما را کنترل مي کند، بلکه احتمال پرخوري را نيـز کاهش خواهـد داد.تعدد وعده هاي غذايي همچنين باعث سوزانده شدن مقدار بيشتري کالري ميگردد چرا که متابوليسم بدن همواره به فعاليت مي پردازد.
 


4-گرسنه ماندن 

 اشکال چيست؟

برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث ميشود وزن بدن بدليل ذخيره سازي چربـي افزايـش يابد. هنگاميکه براي مدتي طولاني غذا نمي خوريد، بدن شما بدليل مـحروم مـانـدن از مواد غذايي دچار آشفتگي ميگردد و در انتها هنگاميکه دوباره شروع به خوردن ميکنيد، بدن شما گمان ميکند که بايد کالري مصرفي را بچربي تبديل نمايد چون نميداند چـقدر طول مي کشد که دوباره غذا بخوريد. بنابراين چربيها با شما باقي ميمانند.

راه حل

اگر هدفتان از گرسنگي کشيدن کاهش وزن است بايد در برنامه رژيمي خود تجديد نظر نماييد. بجاي گرسنگي يک برنامه مناسب ورزشي براي خود تعيين نموده و بـيشتر بـه باشگاه برويد.از ميوه جات، سبزي جات، حبوبات، گوشتهاي کم چرب و ماهي استفاده کنيد. سعي کنيد چهار يا پنج بار در هفته طبق يک برنامه منظم ورزش نماييد. بهترين روش کاهش وزن تمرينات مرتب و رژيم غذايي مناسب است و نه محـروم کـردن بـدن از مواد غذايي مورد نياز آنهم به مدت طولاني.

 

5- انجام کاري ديگر بهمراه غذا خوردن

 اشکال چيست؟

نه تنها پرداختن به کاري ديگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ريـخت و پـاش آن در اطراف شما مي شود، منجر بـه پـرخوري و در نتيجه افزايش وزن نيز خـواهد شـد. اگـر هنـگام تماشاي تـلوزيـون، صـحبـت بـا تـلفـن و يا بـازي ويـدئـويي مشـغول غـذا خـوردن شويد، اين عوامل خارجي پرت کننده حواس باعث ميشوند شـما توجه کمتري به گرسنگي و نشانه هاي سيرشدن که بيان کننده کافي بودن مقدارغذا و احساس سيري ميباشند، بنماييد. بعلاوه وقتي در حين انجام کاري شروع به غـذا خوردن ميـکنيد، ديگر توان توقف نخواهيـد داشت چرا که عمل خوردن تبديل بـه حرکـي غـير هوشيارانه و مکانيکي بدون توقـف مي شود.

راه حل

سعي کنيد در هر لحظه فقط روي يک چيز تمرکز نماييد. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ايده مناسبي نيست. اگر فقط مي خواهـيد دست يا دهانهتان مشغول باشد، سرگرمي غير از مواد خوراکي پيدا کنيد. آدامـس بجويد، گيتار بنوازيد و يا گردن همسرتان را ماساژ دهيد.

 

6-سريع خوردن

 اشکال چيست؟
 

 زندگي بسرعت مي گذرد. ولي آيا دوست داريد زندگي شما نيز سريع تمام شود؟ بعيد اسـت. دفـعـه بـعـد سعي کنـيد غذاي خود را آهسته تر بخوريد چون سريع غذا خوردن کمکي بـشما نکرده و برعکس باعث افزايش وزن مي گردد. از زمان شروع غذا تقريبا 20 دقيقه طول ميکشد که علائم سيري به مغز برسند بنابراين اگر شما ظرف 5 يا 6 دقيقه غذاي خود را تمام کنيد، مغز فرصتي پيدا نمي کند که به بدنتان بگويد که سير شده ايد و اين باعث زياده خوري و پر کردن معده بيش از مقدار مورد نياز خواهد گرديد.
 
راه حل

آهسته غذا بخوريد،ريلکس باشيد، خوب بجويد و از مزه غذا لذت ببريد. به اينصورت مغز شما متوجه مي شود که در حال غذا خوردن هستيد بنابراين مي تواند به بدنتان بگويد که سير شده ايد.

 

7- آب نخوردن به اندازه کافي

 اشکال چيست؟

پوشـيده نيست که آب مايعي حيات بخش براي همه موجودات طبـيعت از جـمله انسان اسـت. نکته جالب اينجا است که ننوشيدن مقدار کافي آب در طول روز متابوليسم و سـوخت ساز بدن را کند نموده و ممکن است باعث اضافـه وزن نيـز بشود. آب ماده اي ضروري براي فعاليتهاي متابوليک بدن، از جمله سوزاندن کالري، محسوب مي گردد.

راه حل

تا زمانيکه در کوير لوت زندگي نمي کنيد، آب فراواني اطراف شما وجود داشته و بايد زياد از آن بنوشيد. 8 تا 10 ليـوان و اگر ورزش ميکنيد حتي بيشتر از اين مقدار. خوردن آب بجاي انـواع نـوشـانه نيز بسيار مناسـب است. نوشابه ها معمولا" زودتر احساس تشنگي را نـسبت به آب از بين مـي بـردنـد و داراي کالريهاي بي ارزش بوده و باعث مي شود بعد از 30 دقيقه مجددا" احساس گرسنگي نماييد.

 

8-نخوردن ميوه و سبزيجات به مقدار کافي

 مشکل چيست؟

بسياري از مواد غذايي مـورد نياز بدن در انواع ميـوه و سبزي وجـود دارند که امتناع از خودن آنها باعث کمبودها و مشکلاتي در بدن خواهد شد.

راه حل

تنها راه تامين مواد معدني و ويتامينهاي مورد نياز بدن، مصرف ميوه و سبزيجات تازه و خالص مي باشد. بنابراين بـايد سعي شود اين مواد را جزء لاينفک رژيم غذايي قرار داده و هميشه به مقدار کافي از آنها استفاده نماييد.

 

9-خوردن تنقلات هنگام گرسنگي
 
 مشکل چيست ؟

خوردن تنـقلات هنگام گرسنگي باعث ايجاد عادتهاي غذايي ناسالم ميشوند. استفاده از مواد غذايي کم ارزش و شکم پرکن مانند شکلات، چيپس و پوفک، تنـها باعث برهم خوردن رژيم غذايي شده و مشکلاتي را براي بدن به همراه خواهد داشت.
 
راه حل

با شکم سير از خانه خارج شويد. گرسنگي ممکن است منجر بـه خريدن و خوردن تنقلات گردد. شکلات، پوفک و چيپس هيچ کـدام نـمي توانند جاي يک صبحانه، نهار و شام سالم و رضايت بخش را بگيرند. برنـامـه هـاي غـذايـي سـاده و دخيل نمودن خوردني هاي سبک و سالم ميتواند دنيايي از تغييرات در رژيم غذايي ايجاد کنـد. متناسب بـمانيد، انرژي خود را افزايش دهيد و از غذا خوردن لذت ببريد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =