وحید دستجردی افزود: سازمان غذا ودارونماینده ای دربانک مرکزی مستقرکرده است ومن هم چند جلسه با رئیس بانک مرکزی داشته ام ونرخ ارزاختصاص یافته برای واردکنندگان داروومواد اولیه دارویی1070تا1080تومان است؛ بنابراین نباید قیمت داروها افزایش یابد.

وزیر بهداشت : قیمت دارو نباید افزایش پیدا کند/ارز 1070 تومانی برای وارد کنندگان دارو
سلامت نیوز :وزیربهداشت، بابیان اینكه قیمت دارودرکشورتغییرنکرده است،گفت: با گرانفروشان داروبرخورد می شود ومردم درصورت مشاهده گران شدن دارو، آن را به وزارت بهداشت اطلاع دهند. به گزارش رسالت، وحید دستجردی افزود: سازمان غذا ودارونماینده ای دربانک مرکزی مستقرکرده است ومن هم چند جلسه با رئیس بانک مرکزی داشته ام ونرخ ارزاختصاص یافته برای واردکنندگان داروومواد اولیه دارویی1070تا1080تومان است؛ بنابراین نباید قیمت داروها افزایش یابد.

وی با بیان اینکه قیمت داروها سالی یک باربراساس تعرفه ها تغییرمی کند، اضافه کرد: تغییراین قیمت درسال90 انجام شده است وتا اعلام بعدی افزایش قیمت داروها مجازنیست. دستجردی گفت: درحال حاضرداروهای مورد نیازمردم درانبارها به مقدارکافی موجود است.وزیر بهداشت ازشرکت های وارد کننده مواد اولیه دارویی خواست با نوبت گذاری که برای آنها تعیین شده است برای دریافت حواله ارزبه بانک مراجعه کنند. وزیربهداشت همچنین با اعلام اینکه 85تا 90درصد بافتهای بیمارستانی تهران فرسوده است، افزود: با توجه به بافت فرسوده بیمارستانها، امکان اسکان همراهان بیماران شهرستانی وجود ندارد. دستجردی افزود: ازپنج سال گذشته حدود 18هزارتخت بیمارستانی درشهرهای غیرازتهران به بهره‌برداری رسیده است.

درحال حاضرحدود 35هزارتخت نیزدرحال ساخت و40هزارتخت نیزدرحال برنامه‌ریزی ومطالعه است. این افزایش تختها به این منظوراست که بیماران ازشهرستانها به تهران مراجعه نکنند.

وی، افزود: با پیگیریهای انجام شده، تعدادی ازبیمارستانهای تهران مجوزجایگزین دریافت کرده‌اند که درطرحهای جایگزین آنها مکانهایی برای پذیرایی ازهمراهان بیماران شهرستانی درنظرگرفته شده است. اما دربیمارستانهای فعلی با توجه به بافت فرسوده بیمارستانها، امکان اسکان همراهان بیماران شهرستانی وجود ندارد.

وزیر بهداشت همچنین ازساخت دوهزارو350 خانه بهداشت درکشورازسال گذشته تا کنون خبرداد وگفت: برخی ازاین خانه‌های بهداشت به بهره‌برداری رسیده‌اند وبرخی نیزدرانتظارتامین نیروی انسانی است. درمجموع همزمان با هفته سلامت درسال91 اعلام رسمی جشن تکمیل شبکه‌های بهداشتی درمانی روستایی را خواهیم داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =