شکاف اطلاعاتی مانع برنامه‌ریزی برای سلامت نوجوانان و جوانان است

۱۳۹۲/۰۷/۱۰ - ۱۶:۱۲ - کد خبر: 83797
سلامت نیوز : رئیس انجمن پزشکی اجتماعی به تحلیل وضعیت سلامت نوجوانان و جوانان در کشور پرداخت و بر جلب همکاری همه جانبه بخشهای دولتی و غیر دولتی در توانمندسازی و تقویت درونی سامانه مدیریت سلامت نوجوانان و جوانان تأکید کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ بهزاد دماری گفت: از منظر تحلیل شاخص های سلامت نوجوانان و جوانان، اولویت‌های مداخله در گروه سنی 10 تا 18 سال مصرف سیگار، رفتارهای غیر بهداشتی، تحرک بدنی ناکافی، خشونت، اضافه وزن، چاقی و کمبود سواد بهداشت باروری است.

وی افزود: اولویت مداخله گروه سنی 19 تا 24 سال نیز استفاده نکردن از کمربند ایمنی در صندلی جلو، چاقی و اضافه وزن، مصرف سیگار و پایین رفتن سن شروع مصرف آن، کاهش تحرک بدنی، بهداشت باروری و تماس جنسی گزارش شده است.

دماری ادامه داد: با توجه به مطالعه بار بیماری های کشور در گروه سنی 29-15 حدود 59 درصد سال های زندگی از دست رفته در مردان و 27 درصد سال های زندگی از دست رفته در زنان ناشی از حوادث عمدی و غیر عمدی است و به عنوان یک اولویت سلامت و به احتمال قوی اولین اولویت سلامت جوانان مطرح است.

وی با اشاره به اینکه کم توجهی در بعد روانی و اجتماعی سلامت به خصوص برنامه‌های پیشگیرانه در اغلب برنامه‌های این گروه سنی دیده می‌‌شود افزود: با وجود اینکه مرور مداخلات و اسناد یک دهه گذشته نشان دهنده افزایش توجه به سلامت این گروه سنی است اما فقط یک برنامه جامع با مشارکت مستقیم وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی جوانان و وزارت بهداشت در سلامت این گروه سنی نوشته شده است که گزارش ارزشیابی این برنامه در دسترس نیست.

دماری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تنوع و پوشش مداخلات اجباری، تسهیلی و ترویجی برای ارتقاء سلامت این دو گروه سنی (نوجوانان و جوانان) در موقعیت‌های قابل دسترس اعم از محل تحصیل، محل کار، محل زندگی و تفریح ضعف دارد ادامه داد: در عمل برای گروه سنی نوجوانان خارج از مدرسه، اغلب دانشجویان، جوانان خارج از دانشگاه دارای شغل و جوانان بیکار، برنامه مدونی وجود ندارد. همچنین تحلیل موقعیت سازمانی نظام مدیریت سلامت نوجوانان و جوانان نشان دهنده وضعیت تدافعی است به عبارت دیگر برای تقویت و هماهنگ کردن اجزای این نظام تلاش بسیاری لازم است.

به گفته وی، جلب حمایت همه جانبه بخش‌های دولتی، غیر دولتی، خصوصی و مشارکت مردم در چنین شرایطی در اولویت بوده و لازم است توانمندسازی و تقویت درونی سامانه مدیریت سلامت نوجوانان و جوانان برای مدیریت سند ملی از همان ابتدا آغاز شود.

رئیس انجمن پزشکی اجتماعی با تأکید بر اینکه برای سنجش و مقایسه روند سلامت نوجوانان و جوانان شکاف‌های اطلاعاتی فراوانی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری وجود دارد، باز تعریف شاخص‌های معتبر برای گروه‌های سنی نوجوانان و جوانان در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی و طراحی نظام مدریت اطلاعات این شاخص‌ها و یا تلفیق در نظام‌های مراقبت موجود را از جمله موضوعاتی دانست که باید به آن توجه کرد.

وی همچنین پیگیری روند سلامت این گروه از افراد جامعه را که از آن با عنوان نظام مراقبت عوامل خطر یاد می شود را امری ضروری دانست که ضمن تدارک شواهد برای سیاستها و برنامه‌های مرتبط، برای جلب حمایت و ارزشیابی عملکرد مداخلات سلامت بین بخشی بکار رود.

وی گفت: بخش قابل توجهی از گروه سنی 10 تا 18 سال از تحصیل در دوره متوسطه باز می مانند(ترک تحصیلی‌ها)، بنابراین برنامه سلامت مدارس پوشش کافی برای این جمعیت فراهم نکرده و در برنامه‌های شبکه‌های بهداشتی نیز این گروه جایی ندارد، به همین دلیل برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن این گروه سنی از طریق مدارس، محل‌های کاری و شبکه‌های بهداشتی و اتحادیه اصناف ضروری است.

دماری،نبود  تعریف استاندارد نیروی انسانی ارائه کننده خدمات سلامت مدارس، دسترسی ناکافی به اطلاعات وضع سلامت جوانان، نبود قانون مدون برای آموزش و خدمات بهداشت باروری برای مجردها را از جمله مشکلات این گروه سنی دانست و گفت: آموزش گروه های الگو به صورت برنامه کشوری مدون و استانی در مورد سلامت این گروه سنی ضروری است.

وی افزود: همچنین برای پرداختن به سلامت نوجوانان و جوانان ناگزیر از شکل گیری همکاری بین بخشی هستیم اما تعداد شوراها در مراکز تصمیم گیری خود مانعی برای این همکاری بین بخشی است بنابراین باید با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه کشور و عمل به آئین نامه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور کارگروه تخصصی سلامت نوجوانان و جوانان را با شرکت ذی نفعان اصلی سلامت جوانان و نوجوانان تشکیل داد و مداخلات بین بخشی را مصوب و پایش کرد.

وی تأکید کرد: وزارت ورزش و جوانان که به عنوان متولی قانونی امور جوانان گروه سنی بالای 15 سال را پوشش می دهد باید نقش فعال تری در زمینه ارتقاء سلامت گروه سنی 18 تا 24 سال ایفا کند بنابراین برقراری ساز و کار هماهنگی و همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان مذکور هدفی است که در توسعه سلامت جوانان کلیدی خواهد بود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.94689s, 18q