دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۶
سلامت نیوز : رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از وجود 851 سکونتگاه غیر رسمی در کشور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در این سکونتگاهها و بافتهای فرسوده خدمات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی ضعیف است باید توجه ویژه ای باید به امور اجتماعی این مناطق شود.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با مهر در خصوص لزوم ارائه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی و بافت های فرسوده گفت: با توجه به گسترش شهرنشینی یکی از ویژگی های جامعه ما گسترش سکونتگاههای غیر رسمی است که الزاما این سکونتگاهها در حاشیه شهرها نیستند و باید به آنها توجه ویژه ای شود.

وی تاکید کرد: طبق آئین نامه توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی که در سال 82 در هیات دولت به تصویب رسید مناطقی که حداقل های خدمات عمومی را نداشته باشند در این تعریف قرار می گیرند.

سید حسن موسوی چلک با اشاره به آخرین آمار دبیرخانه توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون 851 منطقه به عنوان سکونتگاه غیر رسمی بافت فرسوده به ثبت رسیده و با توجه به اینکه در این مناطق خدمات اجتماعی و فرهنگی و حتی بهداشتی و درمانی ضعیف است به همین دلیل میزان آسیب پذیری مردم در این مناطق بیشتر است سایر منطقه ها است.

وی گفت: در این سکونتگاههای غیر رسمی احتمال بروز خطر  برای زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای نیازهای خاص از جمله معلولین به مناطق بیش از سایر گروههاست بنابراین ضرورت دارد که امور اجتماعی و خدماتی مانند مددکاری اجتماعی در این مناطق گسترش پیدا کند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: انتظار می رود که دستگاههای مرتبط در این مناطق چنانچه فعالیتهایی در حوزه کاربری و فیزیکی دارند حتما باید پیوست فرهنگی و اجتماعی را نیز لحاظ کنند.

وی تاکید کرد: انجمن مددکاران اجتماعی ایران آمادگی خود را در این حوزه برای هر گونه همکاری با دستگاههای مرتبط مانند راه و شهرسازی اعلام می کند.

موسوی با اشاره به اینکه با رویکرد بولدزی و تخریب نمی توان این مناطق را مدیریت کرد گفت: با تخریب این مناطق نمی توانیم مسائل اجتماعی آنها را از بین ببریم لذا باید به سمت توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی در این مناطق پیش رویم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =