به گزارش سلامت نیوز: نتايج يك مطالعه درازمدت نشان مي‌دهد افراد خوشبين نسبت به كساني كه بدبين هستند عمر طولاني‌تري دارند.

خوشبين‌ها بسيار بيشتر از بدبين‌ها عمر مي‌كنند

به نقل از خبرگزاري رويترز از نيويورك، بررسي ‪ ۷‬هزار بزرگسال به مدت ‪ ۴۰‬سال نشان مي‌دهد كساني كه در جواني خوش بين بوده‌اند كمتر از همسالان بدبين خود با خطر مرگ طي ‪ ۴۰‬سال بعد روبرو هستند.

بطور متوسط احتمال مرگ و مير در بدبين‌ترين افراد ‪ ۴۲‬درصد بيشتر از خوشبين‌ترين افراد است.

اين يافته‌ها مويد تحقيقات قبلي در مورد ارتباط سلامت و عوامل شخصيتي است. يك تحقيق خوش بيني را با عمر طولاني مرتبط شناخته و تحقيق ديگري بر روي سالمندان نشان داده است كه احتمال مرگ كساني كه به آينده ديد مثبت دارند كمتر از افرادي است كه ديد منفي به آينده دارند.

اين محققان به سرپرستي دكتر "به‌ورلي برامت" از مركز پزشكي دانشگاه "دوك" در دورهام واقع در كاروليناي شمالي مي‌گويند شماري از عوامل مي‌تواند اين ارتباط را توضيح دهد.

بطور مثال خوش بين‌ها كمتر از بدبين‌ها به افسردگي دچار مي‌شوند كه اين امر بر سلامت آنها تاثير مي‌گذارد. همچنين اين افراد عادات سالمتري دارند و به رژيم غذايي و ورزش اهميت بيشتري مي‌دهند.

اين يافته‌ها حاصل بررسي ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۵۸‬زن و مرد به مدت ‪ ۴۰‬سال است كه در اواسط دهه ‪ ۱۹۶۰‬وارد دانشگاه كاروليناي شمالي در چپل هيل شدند. در آن زمان از اين افراد يك آزمون استاندارد شخصيت انجام گرفته شد و از نظر بدبيني يا خوش بيني ارزيابي شدند.

بطوركلي خوشبين‌ها حوادث منفي را موقتي مي‌دانند و اجازه نمي‌دهند اين رويدادها بر نگرش كلي آنها به خويشتن و جهان تاثير بگذارد. اما بدبين ها برعكس اين حوادث را در درون خود مي‌ريزند و غالبا خود را مقصر مي‌دانند و وضعيت‌هاي منفي را هميشگي مي‌پندارند.

در اين مطالعه هزار و ‪ ۶۳۰‬بدبين و و ‪ ۹۲۳‬خوشبين بودند. بيشتر افراد بين دو قطب خوش بيني يا بدبيني محض قرار داشتند.

اگر بدبيني يك عامل خطر در بروز مرگ زودرس باشد، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بدبيني قابل اصلاح است؟
تغيير ساختار اوليه شخصيت افراد دشوار است با اين حال جنبه‌هاي شخصيتي بسياري وجود دارد كه چنانچه انگيزه آن وجود داشته باشد تاحدودي قابل اصلاح است.

بطور مثال كساني كه عصباني مزاج هستند و اين ويژگي شخصيتي را كه با بيماري قلبي و زودرس مرتبط است دارند، مي‌توانند با كمك درمانهايي در زمينه مهار خشم، خود را اصلاح كنند.

در آن سوي ديگر اين طيف افراد مي‌كوشند خوشبيني را وارد زندگي خود كنند. بطور مثال مديتيشن عواطف مثبت را تقويت مي‌كند.

اين يافته‌ها در شماره ماده دسامبر مجله ‪mayo clinic proceedings‬ منتشر شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 10 =