مصرف دانه «شنبليله» تعداد دفعات گر گرفتگي در زنان يائسه را كاهش مي‌دهد

۱۳۸۵/۱۱/۲۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1149
مصرف دانه «شنبليله» تعداد دفعات گر گرفتگي در زنان يائسه را كاهش مي‌دهد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از (ايسنا)، بر اساس اين پژوهش مصرف دانه شنبليله به مدت چهار و هشت هفته در تخفيف تعداد دفعات گر گرفتگي و نمره نشانه‌هاي «وازوموتور» موثر ولي اين تاثير كمتر از تاثير هورمون درماني جايگزين است.


گفتني است، گرگرفتگي «وازوموتور» شايعترين مشكل زنان يائسه است كه كيفيت خواب را بر هم زده و توانايي زنان را براي كنار آمدن با استرس‌ها و مشكلات روز بعد كاهش مي‌دهد.


در حال حاضر، درمان جايگزيني استروژن، رايج ترين شيوه درمان اين مشكل است كه به علت خطرات احتمالي، باعث نگراني شده است. فقط حدود ‌٥/١٢ درصد زنان يائسه به طور صحيح هورمون درماني مي‌شوند و يكي از درما‌ن‌هاي جايگزيني مطرح فيتواستروژن‌ها هستند.


شنبليله يكي از گياهاني است كه حاوي تركيبات فيتواستروژني است ولي تا به حال تاثير آن بر نشانه‌هاي زودرس يائسگي بررسي نشده كه در اين بررسي اثر دانه شنبليله بر گرگرفتگي زنان يائسه سنجيده شده است.


در اين بررسي نيمه تجربي دو گروه ‌٢٥ نفري از زنان بعد از يائسگي به عنوان گروه‌ مورد و شاهد انتخاب شدند. به مدت ‌٨ هفته به زنان گروه مورد روزانه ‌٦ گرم دانه شنبليله تبديل شده به گرانول و به زنان گروه شاهد دو دوره ‌٢٥ روزه استروژن كونژوگه تجويز شد.


در ادامه قبل از شروع درمان، ‌٤ و ‌٨ هفته بعد از درمان تعداد دفعات گر گرفتگي و نمره نشانه‌هاي وازوتومور (شامل شدت گر گرفتگي و تعريق شبانه) براي گروه‌هاي مورد و شاهد محاسبه و نمرات مذكور با استفاده از آزمون‌هاي t مستقل يا من‌ويتني و نمرات قبل از درمان، ‌٤ و ‌٨ هفته بعد از درمان در داخل هر گروه با استفاده از آزمون‌هاي آناليز واريانس تكرار شونده و t زوج يا آزمون فريدمن و ويلكاكسون مورد مقايسه قرار گرفت.


به گزارش ايسنا، بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش از نظر تعداد دفعات گر گرفتگي و نمره نشانه هاي وازوموتور بين دو گروه مورد و شاهد در زنان قبل از شروع درمان تفاوت معني داري وجود نداشته ولي در ‌٤ و ‌٨ هفته بعد از درمان تعداد دفعات گر گرفتگي ونمره نشانه‌هاي وازوموتور زنان گروه شاهد به طور معني دار كمتر از گروه مورد بوده و در زنان گروه مورد تعداد دفعات گر گرفتگي و نمره نشانه‌هاي وازوموتور در ‌٤ و ‌٨ هفته بعد از درمان نسبت به قبل از درمان به طور معني دار كاهش يافته بود كه البته جهت قضاوت دقيقتر در اين زمينه بررسي هاي بيشتري به صورت تصادفي دو سويه كور و با داشتن گروه كنترل مصرف كننده دارونما لازم است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
12.04695s, 19q