افزايش اعتياد در ميان بيماران هموفيلی در ايران

۱۳۸۵/۱۲/۰۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1217
افزايش اعتياد در ميان بيماران هموفيلی در ايران

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز به نقل از بی بی سی، نتايج حاصل از تحقيقات يک گروه پنج نفره از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شيراز نشان می‌دهد بيش از ۳۹ درصد از مبتلايان هموفيلی در ايران به دليل نگرانی‌های اجتماعی دچار وابستگی به داروهای روانگردان شده ‌اند.

نتايج اين مطالعه در شماره فوريه نشريه‌ علمی "رفتارهای اعتيادی" چاپ شده است.

آمار ارائه شده در اين تحقيق حاکی‌‌ است که ۳۷ درصد از مبتلايان به هموفيلی در ايران از سيگار، ۳۰ درصد از آن‌ها از ترياک و ۲۲ درصد ديگر از الکل به عنوان موادی که باعث کاهش نگرانی‌هايشان می‌شود استفاده می‌کنند.

براساس اين مطالعه عدم تمايل کارفرمايان به استخدام بيماران هموفيلی و نرخ پايين‌تر ازدواج در ميان مبتلايان آنها از جمله مهمترين عوامل نگرانی‌های اجتماعی اين دسته از بيماران به حساب می آيد.

علاوه بر اين، چنين وابستگی دارويی در ميان بيمارانی که تشکيل خانواده داده ‌اند بيشتر از بيماران مجرد است زيرا به عقيده‌ پژوهشگران احتمال انتقال وراثتی بيماری به فرزندان مانع اصلی به ثمر رسيدن بسياری از ازدواج‌ها در ميان بيماران مبتلا به هموفيلی ا‌ست.

گرچه گروهی از بيماران، لذت ناشی از سرخوشی را به عنوان عاملی برای استفاده از داروهای روانگردان معرفی کرده ‌اند اما پيش از آن و با فاصله‌ آماری زياد به استفاده از روانگردان‌ها برای رهايی از فشارهای عصبی اشاره شده است.

سومين دليل استفاده از سيگار، مواد مخدر و الکل در ميان بيماران هموفيلی، درگيری آن‌ها با افسردگی بوده است.

بنا بر آنچه در گزارش جديد آمده وابستگی ۳۹ درصد از جمعيت مبتلايان به هموفيلی در ايران به داروهای روانگردان نشانه ‌‌ای از وخامت شرايط اجتماعی برای اين گروه از بيماران به شمار می‌رود.

محققان به سازمان‌های بهداشتی ايران توصيه کرده ‌اند که برای مهار اين پديده به آموزش بيشتر مددکاران اجتماعی بپردازند تا از راه ارتباط آن‌ها با بيماران زمينه‌ فعاليت‌های اجتماعی بيشتر برای بيماران هموفيلی فراهم شود.

هموفيلی نوعی بيماری وراثتی است که خون مبتلايان به اين بيماری به دليل فقدان يا کمبود عامل انعقادی از سرعت انعقاد کمی برخوردار است بنابراين توقف خونريزی در بيماران مبتلا به هموفيلی به سختی صورت می‌گيرد. از جنبه‌ ژنتيکی هموفيلی به ۳ نوع اِی، بی و سی تقسيم شده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.43922s, 18q