سلامت نیوز: بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌ها عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و محورهایی که ضرورت ایجاب کند ممنوع خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در تمامی محورهای برون‌شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال میشود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا میشود یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

محور کرج- چالوس

 

تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج- چالوس وبالعکس ممنوع است.

 

تردد انواع وسایل نقلیه در محور کرج-چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای۴، ۷، ۱۳ و 14 فروردین ماه تا ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روزهای بعد ، از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۰۳:۰۰بامداد روز های بعد، از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

 

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز 12فروردین ازمیدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

 

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روز پنجشنبه 28 اسفندماه از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روز جمعه 29 اسفند از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل ، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۲:۰۰ همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه است.

محور هراز

تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است.

 

تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 08:00 صبح روز چهاشنبه 27اسفند تا ساعت 02:00 بامداد هشتم فروردین و از ساعت 08:00 صبح مورخ 11فروردین الی ساعت 02:00 بامداد مورخ 16فروردین از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

 

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 روزهای 4 و7 و12و13و14/1/1394 الی ساعت 02:00 بامداد روزهای بعد، از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 روزهای فوق الی 02:00 بامداد روزهای بعد، از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه خواهد بود.

محور فیروزکوه

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 27 اسفند الی ساعت 02:00 بامداد روز شنبه مورخ هشتم فرودینماه و از ساعت 08:00 روزسهشنبه مورخ 11 فروردین تا ساعت 12:00 ظهرروز شنبه 15 فروردین ازتهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

آزادراه کرج- قزوین- زنجان در مسیر شرق به غرب

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 ظهر الی 24:00 مورخ 27 اسفند از ساعت 06:00صبح الی 24:00 در روزهای 28 و 27 اسفند همچنین 13و14 فروردین ماه از محورهای فوق ممنوع است.

محور قدیم قزوین – رشت

 

ترددانواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 مورخ 27 اسفند تا ساعت 01:00 بامداد مورخ پنجم اسفندماه از ساعت 12:00 روز ششم اسفند ماه تا ساعت 01:00 بانداد روز هشتم فروردین از ساعت 12:00 مورخ 11 اسفند تا ساعت 01:00 مورخ 15 اسفند از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع است.

محور قدیم ساوه – همدان

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 06:00 صبح الی 01:00 بامداد روزهای 28 و 29 اسفند همچنین 13و14 فروردین ماه از محورهای فوق ممنوع است.

محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل – سرچم و بالعکس

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوخت و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 28 و29 اسفند همچنین اول،‌12،13و14فروردین در محورهای فوق ممنوع است.

 

محورهای اردبیل– سراب ، اردبیل - خلخال و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 بامداد الی 24:00 روزهای 13و 14 اسفند در محور فوق ممنوع است.

 

محورهای مشهد – قوچان ،‌ مشهد– نیشابور و سبزوار ، مشهد-تربت حیدریه و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 0600 بامداد الی ساعت 24:00 روزهای 28و29 اسفند و اول فروردین درمحورهای فوق ممنوع است.

 

 

محور گلوگاه -گرگان-جنگل گلستان - چمن بید و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثنا حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 ال 24 روزهای 27،28 و 29 اسفند 1393 و 1،12،13 و 14 فروردیم 1394 در محور فوق ممنوع است.

محور شیروان- بجنورد- چمن بید – جنگل گلستان و بالعکس

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00روزهای 27و 28و 29 اسفند و روزهای اول، 12،13و 14فروردین در محورهای فوق ممنوع است.

 

محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان– سنندج و بالعکس

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت 7:00 الی ساعت 24:00 روزهای 27،28و29 اسفند و همچنین روزهای 12، 13و14 فروردین درمحورهای فوق ممنوع است.

محور یزد – طبس،دیهوک-کرمان و بالعکس

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای 27،28و29 همچنین روزهای12،13و فروردین درمحورهای فوق ممنوع است.

 

 

محور شیروان - بجنورد- چمن بید-‌جنگل گلستان بالعکس

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 الی ساعت 24:00 روزهای 27و 28و اسفند همچنین اول،‌ 12، 13و14 فروردین در محورهای فوق ممنوع است.

محورهای اصلی استان بوشهر

 

تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 صبح مورخ 27 اسفند الی ساعت 24:00 مورخ 14 اسفند در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است.

 

محورهای پل دختر-اسلام آبادو پل دختر-اندیمشک

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 الی ساعت 24:00 روزهای 27، 28و 29 اسفند و همچنین روزهای اول، 12، 13و 14 فروردین در محورهای فوق ممنوع است.

محورهای سلفچگان- قم ، جاده قدیم کاشان – قم،آزادراه کاشان-قم،جاده قدیم تهران-قم وبالعکس

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 الی 24:00روزهای 4 ، 7 ، 13و 14فروردین در محورها فوق ممنوع است.

 

محورهای سیرجان –بافت،جیرفت-بندرعباس و بالعکس

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء ‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای 12،13و 14 فروردین در محور فوق ممنوع است .

 

محور گچساران-بهبهان-رامهرمز

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هفت تا ساعت 24 روزهای 27و 28و 29 اسفند و همچنین روزهای دوم،‌12، 13و 14فروردین در محور فوق ممنوع است.

محورهای اصلی استان خوزستان

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هفت تا 24 روزهای 12، 13 فروردین درمحورهای برون شهری استان ممنوع است.

محور جیرفت – بم-کرمان و بالعکس:

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی 24:00 روزهای 12و13و 14 فروردین 1394 درمحورفوق ممنوع است.

محور زابل-زاهدان و بالعکس:

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 06:00 الی 24:00 روز 29 اسفند 1393 و همچنین 4و 14 فروردین 1394 از محورفوق ممنوع است.

 

محور اصفهان-بروجن-لردگان-ایذه،لردگان-یاسوج و بالعکس:

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00روزهای27و 28و 29 اسفند 1393 و همچنین روزهای 1و 2 و 3 و 4 و 12و13و 14 فروردین 1394 در محور فوق ممنوع است.

محورهای اصلی استان فارس ج:

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00روز 29 اسفند 1393 و همچنین روزهای 1و 12و13و 14 فروردین 1394 در محورهای اصلی استان ممنوع است.

 

محورهای اصلی استان اصفهان:

تردد انواع تریلر و کامیون های کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت07:00صبح 27 اسفند 1393 تا ساعت24:00 پنجم فروردین 1394 و همچنین از ساعت 07:00 صبح 12 فروردین 1394 تا ساعت 24:00 15 فروردین 1394 در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع است.

 

محورهای نائین-خور،خور-طبس،نائین-دامغان و راور دیهوک:

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 23:00 الی ساعت 07:00 روز بعد در مورخ‌های28و 29 اسفند 1393 و همچنین روزهای 1و 2 و 3 و 4 و5و11و 12و13و 14 فروردین 1394 در محور فوق ممنوع است.

 

محوربجنورد- اسفراین:

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای27،28و 29 اسفند 1393 و همچنین روزهای 1و 12و13و 14 فروردین 1394 در محور فوق ممنوع است.

محورهای شیراز- نورآباد-گچساران-شیراز-کازرون-بوشهر و بالعکس:

 

تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 الی ساعت 24:00 روزهای12و13و 14/1/139414 فروردین 1394 در محور فوق ممنوع است.

محدودیتهای جابجائی محمولات ترافیکی :

جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور ازساعت14:00 در تاریخ 26 اسفند 1393 تا ساعت 24:00 در تاریخ 7 فروردین 1394 و همچنین ازساعت07:00 در تاریخ 11 فروردین 1394 تا ساعت24:00 در تاریخ 14 فروردین 1394 ممنوع است، شایان ذکر است برای روزهای 8و9و10و11 فروردین 1394 صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی، حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می شود.

ورود کلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از 08:00 در تاریخ 28 اسفند 1393 تا ساعت 24:00 در تاریخ 7 فروردین 1394 و همچنین از ساعت 01:00 روز12 فروردین 1394 تا ساعت 24:00 مورخ 14 فروردین 1394 ممنوع است. مضافاً به اینکه خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1394 صرفاً در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذکور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- کلیات و ردیف 22 مستثنی هستند.

رانندگان انواع وسایل نقلیه باربری وحاملین موادسوختی و فاسد شدنی ، هنگامیکه فاقد بار می باشند در محورهایی که محدودیت تردد تریلر،کامیون و کامیونت اعمال می گردد مجاز به تردد نیستند.

 

 

ممنوعیت تردد به‌دلیل مداخلات جوی

محور فرعی شمشک دیزین ، واقع در استان های البرز و تهران، از ساعت ۱۵ روز ۲۹ مهر تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش برف مسدودو تردد از محور کرج– گچسر- مرزن آباد انجام میشود.

 

محور فرعی پونل خلخال ، واقع در استان اردبیل، از ساعت ۱۲ روز ۴ آذر ماه تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش شدید برف و احتمال ریزش بهمن ونبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محور اسالم– خلخال انجام میشود.

 

محور فرعی سرو آباد پاوه ، واقع در استان کردستان، از تاریخ ۶ آذر ماه تا اطلاع بعدی ، به دلیل بارش شدید برف و احتمابل ریزش بهمن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محور سنندج– کامیاران- روانسر– پاوه انجام میشود.

 

محور قدیم اصفهان شهرکرد (گردنه رخ جعفرآباد) ، واقع در استان چهار محال وبختیاری ، از تاریخ ۱۰ آذر ماه ۹۳ لغایت ۱۵ فرودین ۹۴، به دلیل احتمال ریزش کوه و سقوط بهمن، حدفاصل کیلومتر۱۷ تا ۲۶ ،مسدود و تردد از مسیر تونل های رخ ۱ و ۲انجام میشود.

 

آزادراه مرزن آباد چالوس، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۴ آذر ماه تا اطلاع بعدی ، به دلیل ریزش کوه مسدود و تردد از محور قدیم مرزن آباد چالوس انجام میشود.

 

محور فرعی همدان گنجنامه تویسرکان ، واقع در استان همدان، تا تاریخ ۳۱ فروردین ۹۴ ، به دلیل صعب العبور بودن و نبود ایمنی کافی مسدود و تردد از محورهای همدان-جوکار– تویسرکان و همدان- اسدآباد– تویسرکان انجام میشود.

محدودیت تردد 8 محور به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

 

محور زنجان میانه ، واقع در استان آذربایجان شرقی، از ۲۰ فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه 1394، از ساعت ۷ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر روشنایی تونل قافلانکوه ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور پیرانشهر تمرچین ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۱۷ فروردین لغایت ۲۴آبان ماه 1394 ، از ساعت ۸ الی ۱۷ ، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت ،حدفاصل کیلومتر۰ تا ۱۰ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

محور خوی قطور رازی ، واقع در استان آذربایجان غربی، از مورخ ۱۷ فروردین لغایت ۳۱ خردادماه 1394، از ساعت ۸ الی ۱۹ ، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت ،حدفاصل کیلومتر۱۵ تا ۳۲ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha