رئیس انجمن بیوتکنولوژی تولید هفت داروی نوترکیب، برنج تراریخته و تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان را از جمله دستاوردهای محققان در زمینه زیست فناوری نام برد و گفت: پیشرفت در عرصه های مختلف زیست فناوری مستلزم سرمایه گذاری و میزان تقاضا است.

دکتر محمد علی ملبوبی به دستاوردهای محققان کشور در زمینه زیست فناوری اشاره کرد و گفت: از جمله دستاوردهای شاخص این دوره از همایش بیوتکنولوژی تولید دهها کیت تشخیصی برای شناسایی بیماریهای گیاهی و انسانی، تولید هفت داروی نوترکیب، تولید برخی گیاهان تراریخته مانند برنج که در مرحله رهاسازی است و تولید چهار گیاه تراریخت دیگر است که در مرحله کشت گلخانه ای قرار دارند.

وی تولید بیش از 20 نوع کود زیستی، تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان و انجام پروژه های کلونینگ و شبیه سازی و پیشرفت در زمینه سلولهای بنیادی را از دیگر دستاوردها در این زمینه دکر کرد و افزود: پیشرفت در عرصه های مختلف زیست فناوری مستلزم سرمایه گذاری در آن، نیاز و میزان تقاضا است.

ملبوبی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین رشد در زمینه تولید داروهای نوترکیب صورت گرفته است، اظهار داشت:  پیشرفت پروژه های ژنوم نیز دارای سیر صعوی بوده به طوری که در حال حاضر بیش از سه هزار پروژه ژنوم انجام شده و یا در دست اجرا داریم.

وی موانع رشد زیست فناوری در کشور را قوانین موجود در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر از جمله بسترهای قانونی موجود در این زمینه قانون ایمنی زیستی، لوایح شرکتهای دانش بنیان و نیز حفاظت از ذخایر ژنتیکی و ... است. قانون دیگری نیز به نام قانون منع مداخله کارکنان دولتی مطرح است که کاری جز بازدارندگی و جلوگیری از پیشرفت در زمینه های مختلف زیست فناوری ندارد و به علت نقص در قوانین فروش و ثبت اختراعات توسط کارکنان دولت افرادی که به نوآوری جدیدی دست می یابند آن را به خارج از ایران برده و به نام بیگانگان ثبت می کنند و یا آن را بایگانی کرده و به مرحله تولید تجاری نمی رسانند.

ملبوبی اضافه کرد: در سایر زمینه های علوم کشاورزی قوانین متعددی وجود دارد از جمله قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال، قوانین مرتبط با امور دامپزشکی و اصلاح نباتات ولی به علت قدیمی بودن برخی از قوانین موارد مربوط به محصولات زیست فناوری در آن لحاظ نشده هر چند که قانون گواهی بذور تصحیح شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha