مصرف چاي سبز در تعديل اختلالات چربي خون بيماران ديابتي موثر است

۱۳۸۸/۰۶/۱۴ - ۱۰:۱۷ - کد خبر: 17157
مصرف چاي سبز در تعديل اختلالات چربي خون بيماران ديابتي موثر است
خديجه ميرزايي، دانش‌آموخته علوم بهداشتي در تغذيه از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران در قالب پايان نامه کارشناسي ارشد خود با راهنمايي دکتر محمد جواد حسن زاده عملکرد عصاره چاي سبز بر کنترل بيماري ديابت و کنترل اختلالات متابوليکي درميان 105 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو را بررسي کرد.

جامعه نمونه به طور تصادفي 105 بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 به دو گروه مداخله با چاي سبز و کنترل تقسيم شدند و گروه مداخله به مدت هشت هفته روزانه سه کپسول عصاره چاي سبز 500 ميلي گرم سين از هر وعده غذايي اصلي و گروه کنترل نيز به همين نحو در طول زمان مداخله کپسول دارونما دريافت کردند.

در اين پايان نامه ارزيابي هاي آزمايشگاهي وتن سنجي پروفايل چربي غلظت و سفاتين آديپونکتبن و انسولين درحالت ناشتا و نيز محاسبه WHR, BM1 قبل و بعد از انجام مداخله و ژنوتيپ پلي مرفيم افراد مورد مطالعه انجام شد.

يافته هاي اين پايان نامه حاکي است که از تاثيرات مثبت عصاره چاي سبز بر تغييرات پارامترهاي باليني اختلاف معناداري در کاهش سطوح تري گلسيريد(LDL) و توتال کلسترول بيماران با ژنوتيپ(tt) در مدت مداخله است و نيز در ژنوتيپ(GG) فقط تغييرات کلسترول توتال اختلاف معناداري پس از مداخله داشت.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.85995s, 18q