پژوهشگران بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در راستای تولید پروتئین نوترکیب t-PA به عنوان داروی درمان سکته‌های قلبی و مغزی موفق به استخراج و تخلیص فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی از گیاهان تراریخت توتون شدند.

امروزه کشاورزی مولکولی و تولید گیاهان تراریخته باعث شده است که از گیاهان برای درمان بیماری هایی استفاده شود که تا پیش از این به وسیله داروهای شیمیایی یا مواد زیستی به دست آمده از حیوانات یا میکروارگانیسم ها درمان می شدند.

حیدر سیفی، دانش‌آموخته بیوتکنولوژی کشاورزی که این تحقیق در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد وی انجام و ارائه شد در ادامه این مطب گفت: بر این اساس است که گیاهان تراریخته می‌توانند به عنوان بیوراکتور جایگزین مناسبی برای سیستم‌های رایج بیان کننده پروتئین‌های نوترکیب باشند.

وی با اشاره به اهمیت تولید داروهای مورد نیاز برای درمان سکته‌های قلبی و مغزی در کشور افزود: یکی از داروهای مهم برای سکته های قلبی و مغزی، پروتئین نوترکیب t-PA(اسم تجاری اکتیواز یا آلتپلاز) است که به دلیل کمیاب بودن و قیمت بالا در دسترس عموم بیماران نیست. به همین علت اهمیت تولید آن در کشور فوق‌العاده زیاد احساس می شود.

سیفی در خصوص طرح تحقیقاتی خود گفت: در این تحقیق گیاهان توتون تراریخت تولید شده توسط گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به منظور استخراج و تخلیص پروتئین t-PA کشت داده شد. جهت بررسی بیان ژن در گیاهان تراریخت و اطمینان از تراریخت بودن آن‌ها از روش های مقاومت به آنتی بیوتیکPCR و RT-PCR استفاده شد. با کشت بذر روی محیط کشت MS حاوی آنتی بیوتیک کانامایسین فقط گیاهان تراریخت قادر به جوانه زنی شدند.

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: همچنین در روش-های PCRو RT-PCR تکثیر ژن t-PA با آغازگر اختصاصی نشان داد که فقط گیاهان تراریخت در مقایسه با شاهد، باندتکثیر شده مربوطه (1.7kb)را نشان دادند. همچنین در مرحله رونویسی مشخص شد که یک باند اضافی (650bp) تکثیر می‌شود که بعد از توالی یابی و جستجوی توالی های همپوشان مشخص شد که همان cDNAژن t-PA است.

سیفی در پایان تصریح کرد: بعد از تائید تراریخت بودن و بیان ژن در گیاهان ، به کمک روش های کروماتوگرافی تمایلی لیزین سفارز و فیلتراسیون ژلی اقدام به تخلیص t-PA نوترکیب انسانی شد و با الکتروفورز ژل SDSخالص بودن t-PA و به کمک آزمون زیموگرافی فعال بودن این پروتئین نشان داده شد.

گفتنی است این پژوهش با راهنمایی دکتر مختار جلالی و دکتر محمد مهدی یعقوبی از اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =