نحوه اجرای طرح تحول سلامت که این روزها، منتقدان جدی دارد، زیر ذره‌بین پایش و نظارت خواهد رفت.

نظارت بر نظام سلامت جدی‌تر می‌شود؟

سلامت نیوز: نحوه اجرای طرح تحول سلامت که این روزها، منتقدان جدی دارد، زیر ذره‌بین پایش و نظارت خواهد رفت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهري، رئيس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت از آغاز برنامه پايش و نظارت بر روند اجراي برنامه تحول خبر داد. دكتر ناصر كلانتري در حاشيه نشست اعضاي گروه‌هاي پايش و نظارت گفت كه با تشكيل گروه‌هاي متخصص، روند اجراي برنامه تحول در حوزه بهداشت در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي سراسر كشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

وي افزود: حوزه گسترش معاونت بهداشت اقدام به تشكيل گروه‌هاي متخصص شامل كارشناسان فني برنامه‌ها، كارشناسان فني گسترش واحدهاي بهداشتي و درماني و كارشناسان امور مالي در كنار هم كرده است. اين تيم‌ها براي نظارت و ارزشيابي و پايش تك تك اقداماتي كه در برنامه تحول در حوزه بهداشت نوشته شده بود، به دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي سراسر كشور اعزام مي‌شوند.

وي بيان كرد: در اين برنامه‌ها بر مواردي از قبيل فرايند استقرار برنامه تحول شامل انتخاب محل پايگاه‌ها و مراكز خدمات، كاركناني كه بايد در اين مراكز باشند، نحوه آموزش اين نيروها، نحوه به‌كارگيري آنها، پرونده‌هاي الكترونيك سلامت، استقرار زيرساخت پرونده الكترونيك سلامت و برنامه‌هاي خدماتي كه در اين واحدها به مردم ارائه مي‌شود، نظارت مي‌شود.

قائم‌مقام معاون بهداشت گفت: همچنين منابع مالي كه از طريق حوزه بهداشت و رديف‌هاي متمركز به دانشگاه‌ها داده شده و نحوه هزينه كرد و محل هزينه‌كردشان براساس برنامه تحول كنترل مي‌شود و مواردي كه از محل اصلي هزينه خارج شده و در محل ديگري هزينه شده باشد، مشخص مي‌شود و با دانشگاه مربوطه برخورد قانوني صورت مي‌گيرد. دانشگاه‌هايي هم كه درست كار كردند تشويق مي‌شوند.

اين در حالي است كه طرح پايش و ارزيابي ويژه برنامه تحول نظام سلامت در حوزه درمان نيز اواخر سال گذشته توسط معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شد ولي نتايج آن با وجود اعلام قبلي، به‌صورت عمومي اعلام نشده و نادر عسگري، مدير اجرايي برنامه نظارت بر طرح تحول تنها به اعلام خبر رضايت مردم از اين طرح بسنده كرد. محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت در اين‌باره گفت كه در جريان طرح نظارت و ارزيابي تحول نظام سلامت، از 528بيمارستان وابسته به 55دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور بازديد به عمل آمد و 10تيم نظارتي مشتمل بر 150ارزياب مجرب، 1575روز ماموريت نظارتي خود را انجام داده‌اند.

    انتقادات دانشجويان پزشكي از اجراي طرح تحول

اقدام خودنظارتي معاونت بهداشت وزارت بهداشت در حالي صورت مي‌گيرد كه در روزهاي اخير، بسيج دانشجويي 32دانشگاه علوم پزشكي كشور نيز در نامه‌اي از نمايندگان مجلس نسبت به عوارض شديد نحوه اجراي طرح تحول سلامت هشدار دادند.

در اين نامه با اشاره به اجراي غلط طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، خطاب به نمايندگان آمده است: «اكنون فرصت خوبي در برنامه ششم توسعه براي شما به‌وجود آمده است تا با تصويب قوانين كارآمد و اعمال نظارت بر عملكرد قوه مجريه از تشديد بحران به‌وجود آمده پيشگيري نموده و سلامت و منافع درازمدت مردم را بر انگيزه‌هاي صنفي پزشكان و فشارهاي سياسي ترجيح دهيد».

    5هدف، 8بسته و نتيجه‌اي نامشخص

دولت يازدهم اجراي برنامه تحول سلامت را پس ا ز يك مرحله مطالعاتي شش ماهه از ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۳ آغاز كرده است. در اين راستا 5هدف اصلي، افزايش پاسخگويي نظام سلامت، كاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم، كاهش درصد خانوارهايي كه به‌خاطردريافت خدمات سلامت دچار هزينه كمرشكن شده‌اند، بهبود پيامدهاي بيماران اورژانسي و افزايش زايمان طبيعي در دستور كار قرار گرفت كه جز در مورد كاهش پرداخت هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم، آن هم با تحميل هزينه‌اي كمرشكن به دولت، هنوز به هيچ‌يك از اهداف خود نزديك نشده است. اين درحالي است كه برآورد دقيقي از پيشرفت 8بسته زيرمجموعه طرح تحول سلامت كه از سوي وزارت بهداشت معرفي شده، نيز وجود ندارد.

    تحقيق و تفحص از طرح تحول

از سوي ديگر، برخي از نمايندگاني كه منتقد نحوه اجراي طرح تحول سلامت نيز هستند، طرح تحقيق و تفحص را در راهروهاي بهارستان كليد زده‌اند. اواسط شهريور‌ماه بود كه احمد همتي، عضو كميسيون بهداشت مجلس از امضاي 20نماينده پاي طرح تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت خبر داد. اين عضوكميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با همشهري گفت كه طراحان تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت با يك محور اصلي و4محور فرعي، مطالبات خود را پيگيري مي‌كنند. نحوه هزينه‌كرد منابع مالي طرح تحول، وضعيت دارو، مشكلات بيمه‌ها و تأمين اجتماعي و نحوه اجراي طرح تحول، مهم‌ترين دغدغه نمايندگان در تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت است.

    7سرفصل تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت

منتقدان نحوه اجراي طرح تحول سلامت، 7سرفصل را براي اين تحقيق و تفحص در نظر گرفته‌اند.
نحوه توزيع اعتبارات طرح تحول سلامت بين «روستا‌ها و شهر‌ها» و مناطق «برخوردار و محروم»
تطبيق پرداختي به پزشكان و دست‌اندركاران بخش سلامت با قانون مديريت خدمات كشوري
بررسي نحوه پرداخت حق‌الزحمه پزشكان و پرستاران بخش دولتي و عمومي قبل از اجرا و پس از اجراي طرح تحول سلامت
گزارش اثربخشي مكانيسم‌هاي كنترل مالي و اداري اعمال شده جهت اطمينان از تك شغله و تمام وقت بودن پزشكان پس از اجراي طرح تحول سلامت
گزارش نحوه و ميزان برخورد با پزشكان متخلف و نتايج حاصله
بررسي ميزان اعتبارات صرف شده جهت واردات دارو و تجهيزات پزشكي پس از اجراي طرح تحول سلامت و تطبيق آن با ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي (مقايسه فعاليت واردكنندگان از سال ۹۰ تاكنون)
گزارش هزينه‌كرد از عملكرد يك درصد ارزش افزوده و هدفمندي يارانه‌ها به تفكيك حوزه «آموزش و پيشگيري و بهداشت» و حوزه «درمان».

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =