افراد افسرده بيشتر سيگار مي‌كشند، كمتر ترك مي‌كنند!

۱۳۸۹/۰۱/۲۸ - ۱۰:۴۸ - کد خبر: 19574
افراد افسرده بيشتر سيگار مي‌كشند، كمتر ترك مي‌كنند!
«لورا آي . پرات» يكي از كارشناسان و محققان مركز تحقيقات دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا معتقد است؛ طي سه سال تحقيق بر روي افراد 20 سال و بالاتر به اين نتيجه دست يافتيم كه هر قدر ميزان افسردگي روحي و رواني فرد بيشتر باشد، وي بيشتر سيگار مي‌كشد و احتمال ترك در اين افراد بسيار كمتر است؛ چرا كه رابطه بسيار تنگاتنگي ميان اين دو عامل وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: فرد افسرده نيازمند وابستگي به يك شي و يا عامل است و اين وابستگي و اعتماد كاذب به ماده مخدر ويا سيگار در اين افراد بيشتر از ديگران است.

همچنين مردان بيشتر از زنان تمايل به كشيدن سيگار دارند، اما اگر فاكتور افسردگي را دخيل كنيم، زنان افسرده بيشتر از مردان تمايل به كشيدن سيگار دارند؛ به طوري كه 48 درصد از زنان و 40 درصد از مردان با افسردگي شديد تمايل به كشيدن سيگار دارند، در حالي كه در حالت عادي زنان 17 درصد و مردان 25 درصد تمايل به كشيدن سيگار دارند. همچنين بيش از نيمي از سيگاري‌هاي افسرده در هر پنج دقيقه يك سيگار روشن مي‌كنند؛ در حالي كه تنها 30 درصد از سيگاري‌هاي معمولي در هر پنج تا 10 دقيقه اقدام به سيگار كشيدن مي‌كنند.در اين ميان سيگاري‌هاي افسرده دو برابر بيشتر از سيگاري‌هاي عادي اقدام به كشيدن سيگار مي‌كنند؛ به طوري كه سيگاري‌هاي افسرده بيش از يك پاكت سيگار در روز مي‌كشند.

به گزارش ايسنا، در هر گروه سني افراد افسرده كمتر تمايل به ترك سيگار دارند و حتي مصرف روزانه خود را بنا به شدت افسردگي روحي خودشان تغيير مي‌دهند. همچنين افراد افسرده بيش از سايرين تمايل به كشيدن سيگار و امتحان كردن آن دارند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.69505s, 18q