دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش خود با عنوان "اقدامات ویژه برای حفاظت در برابر استثمار جنسی و تجاوز: رویکردی جدید" را برای بررسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک رونمایی کرد.

رویکرد جدید و اقدامات ویژه برای حفاظت در برابر استثمار جنسی و تجاوز

سلامت نیوز:دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش خود با عنوان "اقدامات ویژه برای حفاظت در برابر استثمار جنسی و تجاوز: رویکردی جدید" را برای بررسی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک رونمایی کرد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش در اولین هفته کاری خود در ژانویه 2017 ، هیئت عالی رتبه ای به رهبری هماهنگ کنند ویژه خانم جین هول لوت را با در نظر گرفتن اولویت اضطراری برای تهیه راهبردی به منظور دستیابی به پیشرفتی مشهود و قابل اندازه گیری جهت پیشگیری و پاسخ به استثمار جنسی و سوء رفتارمنصوب کرد.

گوترش در پیام ویدیویی خود می گوید چنین اقدامات خشن نباید رخ دهد. هیچ فردی در خدمت سازمان ملل متحد در هر مقامی نباید با چنین جنایات شرم آور و شنیع مرتبط باشد. این گزارش تاکید دارد که استثمار جنسی و تجاوز منحصر به نیروهای پاسدار صلح نیست و می تواند در هر سازمانی یا هر نهاد سازمان ملل متحد رخ دهد. بنابراین لازم است که سازمان ملل متحد این مشکل را از راه رویکرد نظام نامحدود حل نماید.

گزارش مذکور تاکید بر راهبرد متمرکز بر قربانی تجاوز و استثمار است که بنیاد آن بر اساس شفافیت، پاسخگویی و تضمین عدالت بنا گردیده که بر چهار موضوع اصلی تمرکز دارد:

1 -  قرار دادن حقوق و منزلت قربانیان استثمار جنسی و تجاوز در راس تلاش های سازمان ملل متحد.

2 – ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه گزارش دهی و تحقیقات در راستای تلاش به منظور خاتمه بی کیفری برای افراد مقصر در زمینه  استثمار جنسی و تجاوز.

3 – ایجاد شبکه ذی نفعان چند وجهی حقیقی به منظور حمایت از تلاش های سازمان ملل متحد جهت جلوگیری از و پاسخ به استثمار جنسی و تجاوز.

4 – افزایش آگاهی ها و سهیم شدن در بهترین عملکرد ها برای خاتمه به این مصیبت.

استثمار جنسی و تجاوز عمیقا در نابرابری جنسیتی و تبعیض ریشه دارند. دبیر کل معتقد است افزایش تعداد زنان در همه فعالیت های سازمان ملل متحد شامل خدمات نیروهای پاسدار صلح یونیفورم پوش به پیشبرد تلاش های سازمان ملل برای جلوگیری از و پاسخ به استثمار جنسی و تجاوز کمک می کند.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha