تالاسمی بیماری کیفی هموگلوبین است که از طریق وراثت منتقل می‌شود. بدن افراد مبتلا به تالاسمی قادر به ساخت زنجیره هموگلوبین با کیفیت به میزان کافی نبوده و به همین دلیل گویچه‌های قرمز فعال و کارا، که برای انتقال اکسیژن در بدن فرد ضروری است، در بدن این افراد به میزان کافی یافت نمی شود.

علت ابتلا به تالاسمی چیست؟چگونه درمان میشود؟

تالاسمی واژه ای است که برای نخستین بار یک دانشمند آمریکایی به نام دکتر کولی در سال ‌١٩٢۵ آن را شناخت و به دیگران معرفی کرد. تالاسمی یک کلمه یونانی می‌باشد و از دو کلمه ThalaSSa به معنی دریا و Emia یعنی خون تشکیل شده است و اصطلاحاً ‌آن را بیماری خون دریا می‌گویند. تالاسمی به گروهی از اختلالات ژنتیک خون اطلاق می‌شود.

برای فهم تاثیر تالاسمی بر بدن انسان ابتدا شما باید اطلاعاتی کسب کنید.آفتاب یزد در اینباره با دکتر لیلی کوچک زاده، فوق تخصص خون و سرطان اطفال به گفتگو نشسته که در ادامه می‌خوانید:


انواع تالاسمی

تالاسمی به دو صورت طبقه بندی می‌شود که عبارتند از :

الف) بر اساس زنجیره ای از همو گلوبین که بدن فرد قادر به تول