نگاهی به صورت‌های مالی چند داروساز بورسی هم مؤید همین نکته است که در صنعت دارو، صدای پای بحران به گوش می‌رسد؛ اما از آن ‌سو، کار و بار واردکننده‌ها سکه است و راحت بازار را در اختیار گرفته‌اند و سودهای کلان به جیب زده‌اند.

صدای پای بحران در صنعت دارو/ یارانه‌های دارو به جیب کدام شرکت‌های دارویی رفته است؟

سلامت نیوز: شنیدن فغان تولیدکننده‌ها، خیلی گوش‌های تیزی نمی‌طلبد؛ کمی که دقت و توجه کنیم، اعتراض آنان را به وضعیت ناگوار تولید، از گرانی مواد اولیه و از تسهیلات دور از دست بانکی و از کهنگی ماشین‌آلات و از مهارت ناکافی نیروی کار و از سطح نازل تکنولوژی می‌شنویم.

به گزارش سلامت نیوز، شرق نوشت: می‌شنویم آنان نمی‌توانند با محصولات خارجی رقابت کنند و حمایت نمی‌شوند و... در صنعت خاص و مهم و پیچیده‌ای مثل صنعت دارو، گلایه‌ تولیدکننده‌ها بیشتر و سوزناک‌تر هم می‌شود تا آنجا که می‌گویند در یک ‌دهه اخیر بخش تولید واقعی لاغر و واردکننده‌ها و رانت‌جوها فربه شده‌اند.
نگاهی به صورت‌های مالی چند داروساز بورسی هم مؤید همین نکته است که در صنعت دارو، صدای پای بحران