واگذاري بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت كمتر از 50 درصد به بخش خصوصي

۱۳۸۶/۰۱/۲۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 2470
واگذاري بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت كمتر از 50 درصد به بخش خصوصي


 به گزارش سلامت نیوز به نقل ازاعتماد ملي، بيشتر برنامه به پرسش و پاسخ گذشت. پيش از آن دكتر كامران باقري‌لنكراني مهم‌ترين كار وزارت بهداشت را ارتقاي سلا‌مت توسط اصل آموزش عمومي مردم دانست و درباره كسري بودجه احتمالي سال 86 در وزارت بهداشت گفت: <امسال ما در بحث بودجه هزينه‌اي سال 86 در مقايسه با سال 85 شاهد يك رشد معقول هستيم و اين شروع سال 86 را با آرامش بيشتري همراه كرده است. ما متناسب با نياز سلا‌مت مردم مجبور به برنامه‌ريزي گسترده‌تر هستيم. نوع برنامه‌هاي سلا‌مت هم پرخرج است و فكر مي‌كنيم خرج كردن در بخش سلا‌مت نياز به سرمايه‌گذاري دارد. خوشبختانه امسال ما در بحث حقوق كارمندان با نحوه پرداخت‌هايي كه توسط وزارت اقتصاد و دارايي صورت مي‌گيرد مشكل پرداخت حقوق كاركنان را نداريم. امسال بحث مهم ما ارتقاي كيفيت خدمات است.

وزير بهداشت در پاسخ به خبرنگاري كه در خصوص ثبت جهاني داروي كنترل ايدز <آي‌مد> پرسيد، گفت: براي ارائه دارو به سازمان بهداشت جهاني بايد ابتدا مرحله ثبت آن طي شود. <آي‌مد> در كشور ما ثبت شده و وزارت بهداشت با توجه به پروتكل خاصي اجازه مصرف آن را داده است.

شركت توليدكننده دارو در حال انجام مراحل كار ثبت آن است و مراحل آن را پيگيري مي‌كند. در اين مرحله اگر ما مستندات خود را ارائه كنيم فرمول و زحمت خود را بدون اينكه حقوق معنوي آن را ثبت كرده باشيم در اختيار همه گذاشته‌ايم.> لنكراني در پاسخ به سوال اعتماد ملي درباره محورهاي برنامه‌هاي سال 86 وزارت بهداشت و مهم‌ترين چالش پيش روي وزارت بهداشت در سال 86 گفت: <برنامه‌هاي سال جديد ما با توجه به نقاط بحران سال قبل است.

وزارت بهداشت يك‌سري برنامه‌هايي دارد كه هميشه بايد آن را انجام بدهد مثل برنامه‌هاي واكسيناسيون كشوري. در مورد مساله بيمارستان‌ها، ما در حال حاضر 530 بيمارستان در سراسر كشور داريم كه بايد خدمات درماني ارائه دهند. يك بحث در بيماري‌هاي غيرواگير پيشگيري از آنهاست. در بحث سلا‌مت مردم و دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و درماني، پوشش وسيع‌تر بيمه به خصوص كه در قانون بودجه 86 تعيين شده كه بيمه‌هاي پايه بايد براي آحاد مردم تعريف شود، گسترده‌تر كردن بحث پزشك خانواده به عنوان راه‌حل مهم براي افزايش دسترسي و بهبود كيفيت خدمات درماني، در بحث درمان با توجه به اينكه اورژانس‌ها پيشاني بيمارستان‌هاي ما هستند بهبود وضعيت آنها نيز از برنامه‌هاي جدي ماست. مواردي كه نام بردم نافي وظايف ديگر ما نيست.>

وي درباره تشكيل سازمان غذا و دارو گفت: <يكي از مشكلا‌ت ما در حوزه غذا در كشور نبود مديريت هماهنگ در بحث غذا است. مسووليت غذا در بين دستگاه‌هاي مختلف تقسيم شده و گاهي ناهماهنگي در سلا‌مت غذا ديده مي‌شود.

به ازاي هر تخت بستري 007 نفر پرستار

وزير بهداشت در مورد وضعيت تعرفه درمان‌بخش خصوصي كه بر اساس تعرفه درماني بخش دولتي مشخص مي‌شود و اينكه با تاخير در اعلا‌م تعرفه درماني بخش دولتي وضعيت تعرفه درماني بخش خصوصي چگونه خواهد بود، گفت: <شوراي عالي بيمه بايد تعرفه بخش دولتي را اعلا‌م كند و به هيات دولت پيشنهاد بدهد.

ما هنوز مصوبه شوراي‌عالي بيمه را نداريم. قرار است شنبه آينده در جلسه شوراي عالي بيمه، تعرفه‌ها مطرح شود. اميدوارم شوراي عالي بيمه تصميم خود را بگيرد.> وزير بهداشت درباره كمبود پرستار در بيمارستان‌ها گفت: <در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصويب شده كه به ازاي هر يك تخت بستري 007 نفر پرسنل پرستاري داشته باشيم. ما در حال حاضر داريم به اين سمت مي‌رويم كه پرسنل تخت ويژه را افزايش بدهيم. ‌ICU و ‌CCU احتياج به پرسنل بيشتري دارند.> مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها يكي ديگر از مواردي بود كه از وزير درباره آن سوال شد. وي پاسخ داد: <در سالي كه گذشت غير از اينكه يك تعداد از بيمارستان‌ها برنامه تعميرات اساسي را پيگيري مي‌كنند يك اعتبار يك ميليارد توماني داشتيم براي مقاوم‌سازي كل بيمارستان‌ها كه درخور توجه نيست. و البته تنها 825 ميليون تومان آن تخصيص يافت. با استفاده از ساير منابع سعي مي‌كنيم در برنامه مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها اقداماتي انجام دهيم. هزينه بحث مقاوم‌سازي بيمارستان‌ها از رديف‌هاي متفرقه تامين مي‌شود و بايد صبر كنيم تا ببينيم هر بار چه ميزان به اين بحث مقاوم‌سازي اختصاص مي‌يابد.> لنكراني در اين‌باره كه مرگ و مير بيماران در بيمارستان‌ها به علت كمبود پرسنل است، گفت: <علي‌رغم كمبود نيرو، تلا‌ش مي‌كنيم استانداردها را حفظ كنيم. ما در بحث مراقبت ويژه تعداد پرسنل را با اينكه سازمان مديريت براي ما 007 نفر تعيين كرده، به 4 رسانده‌ايم. به قيمت گرفتن نيروي طرحي، اضافه كاري و قرارداد حجمي سعي كرديم در بخش مراقبت‌هاي ويژه از استانداردها فاصله نگيريم. البته ما حداقل استانداردها را رعايت مي‌كنيم. ما استاندارد سقف و كف داريم، ادعا نمي‌كنيم كه به استاندارد سقف رسيده‌ايم اما تلا‌ش ما اين است كه استاندارد كف را همه جا رعايت كنيم.>

برنامه‌هاي ما با آمد و شد افراد تغيير نمي‌كند

وزير بهداشت در پاسخ به وضعيت مراكز ترك اعتياد گفت: <مراكز ترك اعتياد كه در برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارند از نيمه دوم سال گذشته شاهد رشد گسترده‌تري بودند و تعداد اين مراكز در بعضي استان‌ها، به‌خصوص آنها كه پرخطر هستند 5 برابر شده است.> به گفته لنكراني، با تغيير رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر كه ظرف چند روز آينده اتفاق خواهد افتاد تغييري در نگاه و برنامه‌هاي ستاد انجام نخواهد شد.

وي اضافه كرد: <ما در مواد مخدر شاهد يك برنامه مصوب از مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم كه مقام رهبري هم آن را ابلا‌غ كرده‌اند. ما به مرحله‌اي از بلوغ رسيده‌ايم كه برنامه‌هاي ما با آمد و شد افراد تغيير نمي‌كند. برنامه ما سياست مشخصي دارد.>

مشكلا‌ت پرستاران را در نظر مي‌‌گيريم

وي در خصوص نامه جمعي از پرستاران كه به وضعيت شغلي خود اعتراض كرده‌اند و به مسوولا‌ن حكومت فرستاده‌اند، گفت: <مطالب آن نامه اغلب انجام شده است. در مصوبات هيات‌هاي امنايي دانشگاه‌ها كه آخر اسفندماه برگزار شد آن موارد پرستاران تصويب شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواردي مثل حق صعوبت كاري كه 35 درصد افزايش يافت، حق شيفت در گردش 2 برابر شد. در 65 درصد استفاده از ارتقاي شغلي براي پرستاران برداشته شد و تمام كساني كه امتياز 600 بياورند مي‌توانند از مزاياي ارتقاي شغلي بهره‌مند شوند.>

لنكراني تقاضا كرد كه فضاي بخش سلا‌مت را با چيزهاي ديگر آلوده نكنيم و روند خدمتگزاري را حفظ كنيم و گفت: <با مصوبه مجلس سال 85 مطالباتي از سال 69 كاركنان وزارت بهداشت تصويب شد و فقط بخشي از كارانه‌هاي افراد كه مربوط به درآمدهاي اختصاصي بيمارستان‌ها است باقي مانده است.>

وزير بهداشت درباره تعامل با بخش خصوصي گفت: <در قانون بودجه سال 86 چند تصميم خوب گرفته شده كه كمك به توسعه درمان در بخش خصوصي مي‌كند. مصوب شد كه بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت كمتر از 50 درصد امكان واگذاري به بخش خصوصي دارند. مصوب شد از محل اعتبارات دولت 25 درصد براي بيمارستان‌سازي به‌طور بلا‌عوض به بيمارستان‌هاي بخش خصوصي ارائه شود.

مصوب شد وام‌هاي يارانه‌دار حدود 100 ميليارد تومان براي بيمارستان‌سازي پرداخت كنيم. با همين 4 ماده قانون، وزارت بهداشت آيين‌نامه‌اي را تنظيم و تقديم دولت كرده كه با تصويب اينها ما در اين زمينه در سال 86 شاهد تحول در بخش خصوصي خواهيم بود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.66505s, 18q