مهر سال 96 وقتی برای تهیه گزارش از ثبت‌نام و حضور دانش‌آموزان افغان ساعاتی را در یك دبستان دخترانه دولتی در محله كن تهران گذراند، گزارش بر این محور «بچه‌های شیفت عصر» نوشته شد؛ پس از «فرمان» تعداد دختران افغان آنقدر زیاد شده بود كه مسوولان مدرسه از ترس برخی والدین ایرانی دانش‌آموزان ایرانی و افغان را جدا كرده بودند و شیفت عصر با كلاس‌های 40 نفره نصیب دسته دوم شده بود.