گوش تا گوش با فاصله و بیفاصله ایستادهاند. پیرمردها و پیرزنهایی که برای واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن آمدهاند. همهشان این پا و آن پا میکنند تا متصدی مراکز واکسیناسیون زودتر صدایشان کند و بعد آنها آرام با عصایی که با هر قدم به زمین میخورد به اتاق واکسیناسیون وارد شوند.

دوپینگ سوم علیه کرونا

سلامت نیوز: گوش تا گوش با فاصله و بیفاصله ایستادهاند. پیرمردها و پیرزنهایی که برای واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن آمدهاند. همهشان این پا و آن پا میکنند تا متصدی مراکز واکسیناسیون زودتر صدایشان کند و بعد آنها آرام با عصایی که با هر قدم به زمین میخورد به اتاق واکسیناسیون وارد شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم ،این روزها مراکز واکسیناسیون مانند گذشته خلوت نیست ‌ در کنار جوانها و نوجوانهایی که برای تزریق واکسن مراجعه میکنند افراد سالمند نیز دیده میشوند که بیشتر‌شان برای تزریق دوز سوم به این مراکز می‌آیند. پیش از این اما از حدود سه هفته پیش پروسه تزریق دوز سوم واکسن به کادر درمان شروع شده بود. براساس آمار وزارت بهداشت تا دیروز نیز‌ حدود ۱۷۹ هزار نفر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند.‌

برای این‌که از شرایط مراکز واکسیناسیون و استقبال سالمندان از تزریق دوز سوم بیشتر بدانیم به دو مرکز واکسیناسیون در پایتخت‌ رفتیم‌. حضور سالمندان در این دو مرکز افزایش پیدا کرده است و صفهای انتظار هم دوباره به مراکز بازگشته‌اند. هرچند کارشناسان میگویند اگر سالمندان به تزریق دوز سوم واکسن روی خوش نشان ندهند آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا افزایش پیدا میکند. با این وجود دیروز‌‌ وزیر بهداشت و درمان خبر خوشی درباره واکسیناسیون داد و گفت پیش‌بینی می‌کنیم ایران تا یک ماه آینده علیه کرونا ایمن ‌شود.

دوباره ازدحام

خیابان منتهی به درمانگاه قوامین محله تهرانسر شلوغ است. کنار خیابان تا چشم کار میکند‌، خودرو پارک شده است. کمی جلوتر اما ازدحامی از جنس دیگری دیده میشود. مراجعان پیر و جوان با در دست داشتن کارتهای سفید واکسیناسیون از در بزرگ درمانگاه وارد میشوند. تعداد بانوان و مردان سالمند که مو سفید کردهاند اما بیشتر است. همه یک‌راست میروند به سمت اتاقک کوچک نگهبانی و کارت شناسایی خود را تحویل میدهند تا نوبت واکسیناسیون دریافت کنند به همین‌ علت مقابل باجه انتظامات صف تشکیل شده است.

برگه های نوبت دهی یکی پس از دیگری صادر می شود،‌ عدد ۳۷۵ میرسدبه دست مرد میانسالی که با عصای چوبیاش راه میرود. میگوید آمده تا دوز سوم واکسن را تزریق کند. مرد از شیب تند حیاط درمانگاه بالا میرود از کنار آزمایشگاه و کلینیکهای تخصصی میگذرد و به محوطه بخش واکسیناسیون قدم میگذارد؛ به جایی که پنج شش ردیف صندلی پر است از مردان و بانوان موسفیدکرده و چند فرد جوان. بسیاری هم ایستادهاند به انتظار. مرد میانسال افراد در انتظار تزریق واکسن را با چشم میشمرد. آه میکشد و بعد تکیه میدهد به عصای چوبیاش.


پیرمرد کلافه است. درون محوطه پرازدحام چند قدم راه میرود، دست تکان میدهد به تندی و بعد میایستد و رو به زنی که آرام گوشهای ایستاده است میپرسد: «نخوندن مارو خانوم؟» و زن آرام سر تکان میدهد به نفی و مرد دوباره راه میرود، دست تکان میدهد و بعداز چند ثانیه دوباره سوال می‌کند. زن آرام میگوید که از ساعت ۸ صبح ایستادهاند به انتظار برای تزریق دوز سوم واکسن.

ساعت ۹ صبح است اما هنوز نوبتشان نشده. مرد جوان دو شماره را میخواند. پیرمرد نگاه میکند به شمارهای که در دستش است و دوباره میپرسد: «نوبت ماست نه؟» و زن این بار جواب میدهد به تایید و بعد دست مرد را میگیرد و میبردش به داخل بخش واکسیناسیون به محلی که ‌‌چند نفر روی صندلی نشستهاند تا برای تزریق واکسن آنها را صدا کنند ‌‌درون اتاق تزریق.


موهایش رنگ باخته و سفید است. ایستاده کنار ستون محوطه واکسیناسیون و با دو نوجوان لاغراندام حرف میزند. پیرمرد تعریف میکند که برای دوز سوم آمده است. بعد نوجوانان همراهش را نشان میدهد: «وقت تزریق واکسن هر سه ما یکسان شد. من برای تزریق دوز سوم و نوهها برای تزریق دوز دوم.» این را که میگوید، میخندد.


 استقبال حتی از دوز چهارم

تعداد خانمها در مرکز بهداشت ارشاد، روبهروی حسینیه ارشاد بیشتر است. حیاط کوچک پر از رفت و آمد است و بانوان میانسال و پا به سن گذاشته به ساختمان کوتاه ساختمان دو طبقه در رفتوآمدند. در حیاط مرکز بهداشت بانوی میانسالی ایستاده است. با عینک، دو ماسک و دستکش خود را پوشانده است. صدایش کم رمق از پشت ماسک شنیده میشود. با اعتماد به نفس اما صحبت میکند.

توضیح میدهد که آخرین بار دو هفته پیش از خانه بیرون آمده است و حالا تزریق دوز سوم کرونا دلیلی شده تا او قرنطینه خودخواسته را بشکند و به مرکز بهداشت بیاید. همسرش اما از قرنطینه بیرون نیامده است. زن میگوید: «توجیهش این است که ما بیرون نمیرویم پس دوز سوم هم واجب نیست.» برای این بانوی میانسال اما مهم است که دوز سوم را هم تزریق کند. زن میخندد و میگوید که اگر لازم باشد دوز چهارم و پنجم را هم تزریق میکند. بانوی میانسال میگوید: «برای ایمن شدن همه کار میکنم.»


زن سالخورده ای که پالتوی پوست پوشیده خود را جمع کرده و گوشه سالن به دور از دیگر مراجعین روی صندلی نشسته است. او برای تزریق دوز سوم واکسن آمده است و ادامه میدهد که همه بانوان باید دوز سوم واکسن را تزریق کنند. استدلالش هم جالب است. توضیح میدهد: «برخی خانمها ‌ ضعیفاند و باید بیشتر مراقب باشند تا به بیماری مبتلا نشوند.» برای خانمی که کمی دورتر از او نشسته هم تزریق سوم واکسن مهم است. زن میگوید که چند نفر از دوستانش که واکسن تزریق نکردهاند خیلی سخت به بیماری مبتلا شدهاند. او اما دو سه ماه پیش خیلی سبک به بیماری مبتلا شد. حالا اما آمده است تا دوز سوم را تزریق کند. هرچند که بعد میگوید: «امیدوارم به علت ابتلا تزریق دوز سوم عقب نیفتد.»


۴ماه کامل

پیرزن ایستاده است کنار در الکترونیکی و ‌ درون بخش واکسیناسیون را نگاه میکند. تا شمارهاش را میخوانند میرود درون اتاقک انتظار تزریق واکسن. مرد جوان اما قبل از راهنمایی او به درون اتاقک تزریق کارت واکسیناسیون را بررسی میکند. تاریخ تزریق دوز دوم واکسن چهارم شهریورماه است. مرد جوان به او توضیح میدهد که باید صبر کند و حدود دو ماه دیگر برای تزریق دوز سوم واکسن به مرکز مراجعه کند. پیرزن اما اصرار دارد. میگوید از ساعت ۸ صبح منتظر ایستاده است تا نوبتش شود و حالا باید به او واکسن تزریق کنند. مرد جوان اما او را راهنمایی میکند به بیرون از سالن. پیرزن با چشمانی تنگ شده نگاه میکند به کارت واکسیناسیون. میگوید که عینکش همین چند روز پیش شکسته است و او فرصت مراجعه به چشمپزشکی و تهیه عینک جدیدی را نداشته.


به همین دلیل نمیدانسته است که از مدت زمان واکسینه شدنش ۴ ماه گذشته بوده است یا خیر. این را میگوید و بعد آرام با قدی خمیده به سمت بیرون مرکز قدم بر می‌دارد.


پیرمردی که عصبانی به نظر میرسد، میگوید ۴۰ دقیقه منتظر ایستاده است تا نوبتش شود. بعد از صدا زدن نوبتش اما به علت ۱۰ روز زودتر از موعد به او دوز سوم واکسن تزریق نکردهاند. پیرمرد میگوید: «فرقی ندارد امروز یا10 روز دیگر... مهم این است که واکسن تزریق شود.» گوش مرد جوان اما به این حرفها بدهکار نیست. او برای مرد سالخورده توضیح میدهد که ۱۰ روز دیگر برای تزریق واکسن مراجعه کند. پیرمرد ناامید از مرد جوان محوطه را ترک می‌کند تا ۱۰ روز دیگر برای تزریق مراجعه کند.

حاشیه‌های آسترازنکا

آن طور که در اطلاعیه وزارت بهداشت و درمان برای تزریق دوز سوم آمده است در حال حاضر باید افرادی که ۴ ماه پیش با واکسنهای ویروس کشته شده واکسینه شدهاند به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. با این وجود اما افراد بالای ۶۰ سالی که با واکسن آسترازنکا واکسینه شده اند نیز در مراکز واکسیناسیون دیده میشوند. نکته اینجاست که در برخی مراکز به این افراد واکسن تزریق می‌شود، اما در برخی دیگر از مراکز از آنها مجوز دانشگاه علوم پزشکی را طلب می‌کنند.


مرد میانسال میپرسد: «دوز سوم را هم واکسن آسترازنکا میزنید؟» و متصدی مرکز واکسیسناسیون درمانگاه قوامین تایید میکند که دوز سوم واکسن آسترازنکا در این مرکز تزریق میشود. مرد میانسال تعریف میکند که از روز شنبه به چند مرکز برای تزریق دوز سوم واکسن آسترازنکا مراجعه کرده است اما در آن مراکز واکسن مورد نظرش را تزریق نمیکرده اند. مرد میانسال خوشحال از رسیدن به مقصود به انتظار میایستد تا دوز سوم را تزریق کند.


واکسیناتور «نه...» محکمی می گوید به زن سالخورده‌ای که برای تزریق دوز سوم واکسن آسترازنکا به مرکز بهداشت ارشاد آمده است. پیرزن از او میخواهد دوز سوم واکسن آسترازنکا را به او تزریق کنند اما واکسیناتور برایش توضیح میدهدمجوز تزریق دوز سوم واکسن آسترازنکا هنوز صادر نشده است. این درحالی است که اگر مراجعه‌کنندگان مجوزهای لازم را از دانشگاه‌ علوم پزشکی گرفته باشند دوز سوم واکسن آسترازنکا به آنها تزریق می‌شود.


زن سالخوردهای نیز میگوید که برای ‌مسافرت اورژانسی به ‌کشوری که فقط واکسن آسترازنکا مورد قبولش است، مجبور است واکسن آسترازنکا تزریق کند. حال این که این او دوز اول و دومش را واکسن سینوفارم تزریق کرده است. این زن میانسال تعریف میکند که برای دریافت مجوز تزریق به دانشگاه علوم پزشکی رفته است و مدارک سفرش را تحویل داده تا مجوزهای لازم برای او صادر شود. دریافت مجوز با بررسی چند پزشک و بعد تعهد کتبی این زن سالخورده برای بروز مشکلات احتمالی صادر شده است. حرفهای زن که به اینجا میرسد چشمهایش میخندد و به اتاق تزریق مراجعه میکند تا دوز سوم واکسنش را  تزریق کند.چرا تزریق دوز سوم مهم است

چند روز پیش گروهی از محققان دانشگاه ایندیانا آمریکا از نتایج پژوهشی گفتند که از اهمیت و تاثیرگذاری تزریق دوز چهارم کرونا به افراد با ایمنی ضعیف حکایت دارد. نتایج تحقیق دیگری که در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا انجام شده نیز اهمیت تزریق واکسن و دوز یادآور را تایید می‌کند.‌ در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نیز نه تنها واکسیناسیون که تزریق دوز سوم به افرادبالای ۶۰ سال شروع شده است.


هفته گذشته کمیته علمی مبارزه با کرونای کشور تصمیم گرفت تا مجوز تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد بالای ۶۰ را صادر کند. مشاهدات میدانی اما از تمایل نداشتن برخی افراد نسبت به تزریق دوز سوم حکایت دارد. از نظر ابراهیم قادری، اپیدمیولوژیست اما تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۶۰ سال لازم است. او به ما می‌گوید که ایمنی ناشی از تزریق واکسن یا ابتلا به بیماری کرونا ‌مدت زمان کوتاهی باقی خواهد ماند و بعد از پایان ایمنیزایی برای پیشگیری از بیماری تزریق دوز سوم لازم است.


به گفته قادری با توجه به این که افراد مسن نسبت به ابتلا به بیماری حساسترند و احتمال ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در آنها بیشتر است بنابراین آنها حتما باید دوز سوم واکسن کرونا را هم تزریق کنند. این اپیدمیولوژیست به تجربه پیک‌های کرونا پیش از این اشاره می‌کند و می‌افزاید:‌ بسیاری از افرادی که به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند ‌واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند. قادری تاکید می‌کند که تنها راه ایمنیزایی مقابل بیماری، واکسیناسیون است .


هرچند این روزها مجوز تزریق دوز سوم برای افراد بالای ۶۰ سال صادر شده است اما آن طور که قادری توضیح می‌دهد ممکن است ‌کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا گروههای سنی دیگری را نیز واجد شرایط دریافت دوز سوم کرونا اعلام کند؛ اتفاقی که البته در برخی کشورها افتاده است. تزریق دوز سوم کرونا به سنین دیگر اما ممکن است باعث کمبود واکسن و خالی شدن انبارهای واکسیناسیون کشور شود. به نظر قادری با وجود ذخیره بالای واکسن در کشور و ورود واکسن‌های داخلی به سبد واکسیناسیون نباید نگران بروز مشکل باشیم.


 شرایط تزریق دوز سوم
از همان ابتدا اعلام شد که فقط افراد بالای ۶۰ سال که دوز اول و دوم خود را با واکسنهایی ‌مانند کووایران برکت، باهارات هند و سینوفارم تزریق کردهاند باید برای تزریق دوز سوم واکسن مراجعه کنند. البته به این شرط که چهارماه از تزریق دوز دوم‌شان گذشته باشد‌.محسن‌ زهرایی، رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت و درمان ‌ درباره زمان تزریق دوز سوم سایر پلتفرمهای واکسن مانند واکسنهایی که به روش‌های نوترکیب و آدونوویروس ساخته شدهاند به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر دستورالعملی برای تزریق دوز سوم این گروه از واکسن‌ها داده نشده است.


رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری وزارت بهداشت و درمان درباره تفاوت بین دوز دوم و سوم نیز می‌گوید: «دوز سوم هم مانند دوز دوم جزئی از فرآیند واکسیناسیون است و برای این که حداکثر اثربخشی به وجود بیاید دوز سوم هم تزریق میشود.» حال این که دوز بوستر یا یادآور برای کادر درمان و کارکنان مراکز تجمعی مانند کارکنان آسایشگاه‌های سالمندان بدون محدودیت سنی و شش ماه پس از دریافت دوز دوم تزریق می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =