نابودي سرطان با تابش ليزر

۱۳۸۵/۱۰/۲۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 673
نابودي سرطان با تابش ليزر

البته پژوهش ها و تحقيقات مختلف هر روز براي يافتن روشهاي درماني مناسب در سراسر دنيا انجام مي شود. طرح توليد داروي ضد سرطان پورفيمرسديم از خون هم يکي از اين روشهاست که از سوي شرکتي تحقيقاتي مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان با موفقيت اجرا شد. اين دارو از جديدترين داروهاي بيولوژيک است که در فرآيندهاي پيچيده شيميايي از خون انسان ساخته مي شود و با تجمع در بافت سرطاني با تابش نور ليزر فعال مي شود و سلولهاي سرطاني را از ميان مي برد.

بيشترين محل هزينه يارانه داروي کشور مربوط به داروهاي بيماري هاي خاص است که در اين ميان ، داروهاي شيمي درماني ازمهمترين و پرهزينه ترين داروها محسوب مي شوند. تکنيک توليد صنعتي اين داروها در اختيار شرکتهاي بزرگ داروسازي جهان است. دستيابي به فناوري ساخت داروهاي شيمي درماني همواره از اهداف بزرگ شرکتهاي داروسازي محسوب مي شود. با اين وجود ، در ميان انواع داروهاي ضد سرطان هم برخي از آنها به دليل ويژگي خاص ، متمايز از ديگر داروهاي اين گروه هستند. داروي پورفيمر ، از اين دست محسوب مي شود و محققان کشور ما در يکي از شرکتهاي تحقيقاتي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به فناوري توليد اين دارو طي فرآيند پيچيده اي از خون انسان دست يافته اند. فناوري ساخت اين دارو تاکنون صرفا در اختيار يک شرکت توليدکننده کانادايي بوده است. خوشبختانه محققان جوان کشورمان در حال حاضر مراحل سنتز شيميايي اين دارو را با موفقيت به پايان رسانيده اند و مراحل بعدي که عبارت است از کارآزمايي باليني دارو در پيش رو مي باشد. پس از خاتمه اين مرحله ، مراحل قانوني ورود دارو به بازار مصرف داخلي و خارجي انجام خواهد پذيرفت.
به گفته دکتر نوشين ميرخشتي ، مدير تحقيقات شرکت تحقيقاتي توليدکننده اين دارو ، داروي پورفيمر سديم از معدود داروهاي شيمي درماني است که در هنگام تزريق ، عوارض شديدا سمي داروهاي شيمي درماني را از خود نشان نمي دهد. اين دارو در هنگام تزريق ، در بدن توزيع مي شود و در بافت سرطاني تجمع مي يابد ؛ ولي هيچ فعاليتي از خود بروز نمي دهد. تنها در هنگامي که نور با طول موج خاص به محل تجمع دارو تابانده مي شود ، دارو فعال مي شود و سلولهاي ناحيه سرطاني را از ميان مي برد. چون تابش نور روي ناحيه سرطاني محدود است ، ديگر بافتهاي بدن از آسيب دارو محفوظ مي مانند.

دارويي با خواص استثنايي

به طور کلي ، تکنيک درمان به وسيله نور براي فعال کردن يک دارو را فتوديناميک تراپي مي گويند. کشف روش فتوديناميک تراپي ، در سال 1900 ميلادي و از سوي شخصي به نام اوسکار راب در مونيخ صورت گرفت. کشف اين روش داستاني مشابه با کشف پني سيلين دارد ؛ هنگامي که اوسکار راب در حال بررسي سميت يک رنگدانه روي يک ميکروارگانيسم تک سلولي بود ، متوجه سميت اين ماده در روزهاي آفتابي شد و به اين وسيله به اهميت نور در ايجاد سميت پي برد. پورفيمر سديم تنها دارو از دسته داروهاي فتوديناميک تراپي است که مجوز مصرف در کانادا ، امريکا ، فرانسه ، ژاپن و هلند را يافته است.
در اين روش درماني ، نور قرمز با شدت پايين از يک منبع نور که معمولا ليزر قرمز رنگ است ، به موضع بيماري تابانده مي شود. شدت نور در حدي است که باعث افزايش دماي بافت و سوختگي و عوارض آن (که در ليزرهاي پرتوان ديده مي شود) نمي شود. به همين دليل ، رشته هاي کلاژن و الاستين بافتهاي همبند اندامهايي مثل برونش و مري ، دست نخورده مي ماند و تنگي هاي پس از تابش نور ليزر در اين اندام ها پديد نمي آيد.
آسيب مختصر بافتهاي کناري بافت سرطاني نيز ، بهبود مي يابد ؛ گرچه ممکن است بهبودي کامل چندين هفته به طول بينجامد. به گفته ميرخشتي ، استفاده از اين دارو و تکنيک درمان با نور ، مفيدترين روش درماني براي سرطان هاي تهاجمي در مراحل ابتدايي براي بيماراني است که امکان جراحي براي آنها وجود ندارد.


و اما حرف آخر

داروي ضد سرطان پورفيمر به علت فعال شدن توسط ليزر در موضع سرطاني به ديگر نقاط بدن آسيبي نمي رساند و به همين علت نسبت به ديگر داروهاي شيمي درماني از مزيت خاصي برخوردار است. اين دارو از جديدترين داروهاي بيلوژيک است که طي فرآيندهاي پيچيده شيميايي از خون انسان ساخته مي شود و با تجمع در بافت سرطاني توسط تابش نور ليزر فعال مي شود و سلولهاي سرطاني را از ميان مي برد. ميرخشتي ، ويژگي هاي ديگر داروي ضدسرطان پورفيمر را غيرسمي بودن آن براي نقاط غيرسرطاني بدن و کاربرد آن در شناسايي موضع سرطاني هنگام عمل جراحي برشمرد.

 

وي در پايان يادآور شد: اين دارو به سفارش سازمان انتقال خون اصفهان و حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان تهيه شده است و هم اکنون فقط يک شرکت داروسازي در کانادا ، فناوري ساخت بالاي اين دارو را در دست دارد. اين محقق با اشاره به اين که توليد داروي ضدسرطان پورفيمر با تلاش پژوهشگران داخلي و به مدت 16 ماه انجام گرفته است ، تاکيد کرد: با توليد اين دارو ، گام بلندي به سمت بومي سازي توليد داروها با فناوري ساخت بالا برداشته شد. قيمت تمام شده توليد داروي ضدسرطان پورفيمر در ايران در مقايسه با نمونه خارجي آن از ارزش افزوده قابل توجهي برخوردار است


نتايج درمان سرطان هاي کوچک در ناحيه مري ، راههاي هوايي بزرگ ، معده و کلون با اين روش و با هدايت نور قرمز به وسيله آندوسکوپ ، رضايت بخش بوده است ؛ ولي در مواردي که سرطان از ديواره ارگان مبتلا گذشته باشد ، به بهبودي سرطان منجر نمي شود و صرفا مي تواند درکاهش عوارض بيماري مفيد باشد.
ميرخشتي مي افزايد: با توجه به اين که بافت استخواني در برابر فتوديناميک تراپي مقاوم است ، مي توان از اين روش براي درمان سرطان هاي حفره دهان به جاي راديوتراپي و جراحي استفاده کرد. مهمترين عارضه اين دارو، حساس شدن پوست فرد بيمار به نور آفتاب است که حداکثر 2 - 3 ماه ممکن است به طول بينجامد.
بيشترين سرطان هايي که در آنها از اين دارو استفاده شده است ، عبارتند از کنسر مري ، کنسر برونش و سرطان هاي حفره دهان. از موارد موثر ديگري مي توان به ازوفاژيت بارت اشاره کرد. در اين بيماري ، مري فرد بيمار دچار آسيب هاي التهابي مي شود که در بسياري از موارد منجر به سرطان مري مي شود. استفاده از پورفيمر سديم براي سرطان هايي نظير سرطان مثانه ، سرطان پستان و انواع ديگري از سرطان ها در مرحله تحقيق است و با موفقيت هايي همراه بوده است. در سرطان سر لوزالمعده نيز نتايج درمان با استفاده از لاپاروسکوپ نويدبخش بوده است. در حال حاضر محققان در حال بررسي امکان استفاده همزمان از فتوديناميک تراپي و جراحي براي مواردي نظير سرطان هاي مغز و ريه هستند که توده اصلي سرطاني از توسط جراحي برداشته مي شود و نياز به از ميان بردن بقاياي سلولهاي سرطاني دارند.

هدفگيري سرطان

از کاربردهاي ديگر فتوديناميک تراپي در جراحي عروق است. يکي از مشکلات درمان تنگي عروق به وسيله بالون ، تنگي مجدد رگ است. تحقيقات اوليه در مورد استفاده از اين روش بدون بر جاي گذاشتن عوارضي ، با موفقيت همراه بوده است گرچه نياز به تکميل اين تحقيقات وجود دارد.
از ديگر موارد موفقيت درمان به وسيله فتوديناميک تراپي ، مربوط به درمان عفونت هاي مقاوم است. بسياري از باکتري ها و ارگانيسم هاي بزرگتر از قبيل کانديدا (نوعي قارچ) را مي توان به نور حساس کرد و آنها را از طريق نور قرمز از ميان برد. محدوديت اين روش اين است که از آن تنها در عفونت هاي موضعي مثلا در زخمهاي پوستي استافيلوکوکي مقاوم به متي سيلين (نوعي آنتي بيوتيک) که امکان تماس مستقيم با نور و دارو را داشته باشند ، مي توان استفاده کرد. علاوه بر اين مي توان از فتوديناميک تراپي در درمان عفونت هاي سيستم گوارشي از قبيل Helicobacter Pylori بهره جست. به اين وسيله مي توان باکتري را با موادي از قبيل متيلن بلو به نور حساس کرد و در مناطقي که امکان دستيابي آندوسکوپ وجود دارد ، باکتري را به وسيله تابش نور از بين برد. هرچند موفقيت در اين روش مستلزم رسيدن مقدار مناسب از نور و دارو به مناطق عفوني است. اگرچه استفاده از اين روش براي ويروس ها با چالش هايي همراه است. ولي مي توان به جاي ويروس ، سلولهاي آلوده با ويروس را به وسيله دارو به نور حساس کرد و با استفاده از اين روش سلولهاي آلوده را از ميان برد. به عنوان مثال فتوديناميک تراپي در درمان زگيل ناحيه تناسلي به بهبودي کامل ضايعه با ايجاد اسکار (جاي زخم) خفيف منجر شده است.
از ديگر موارد در دست تحقيق روي اين تکنيک ، استفاده از آن براي درمان خونريزي هاي کنترل نشده رحم در دوران قاعدگي است. بررسي هاي انجام شده نشان داده اند استفاده از اين روش ، بدون آسيب قابل توجه به بافت رحم مي تواند به خاتمه خونريزي منجر شود.
همان گونه که گفته شد ، علاوه بر نتايج درماني تاييد شده استفاده از پورفيمر سديم و فتوديناميک تراپي ، تحقيقات گسترده روزافزون در اين مورد در حال انجام است و دستيابي محققان جوان کشورمان به توليد اين دارو گام بلندي در جهت رشد علمي و صنعتي ايران اسلامي محسوب مي شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.23643s, 18q