دستگاه بي حسي الكتريكي دندان ساخته شد

۱۳۸۵/۱۱/۰۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 736
دستگاه بي حسي الكتريكي دندان ساخته شد
به گزارش باشگاه خبرنگاران" انديشه شيعه بيگي"، دانشجوي دوره كارشناسي رشته مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات در پايان نامه خود به طراحي و ساخت دستگاه الكتريكي بي حسي دندان پرداخت.
در اين پژوهش آمده است دستگاه EDA طراحي شده براي بي حسي دندان اين قابليت را دارد كه مشخصات مورد نياز پالس ها كه همان تعداد پالس ها، مدت زمان هر پالس و فركانس است از طريق صفحه كليد گرفته شود و روي نمايشگر نشان مي دهد و چنانچه بي حسي مورد نياز بيمار كه همان نداشتن درد در حين انجام اعمال دندانپزشكي است از طريق شبكه فيزيكي احساس شود با افزايش تعداد پالس ها و مدت زمان هر پالس باعث بي حسي بيشتري مي شود.
بنابراين گزارش ،اين دستگاه با فرستادن پالس هاي جرياني باعث بي حس كردن بافت اطراف ناحيه اعمال الكترود ها مي شود بنابراين مطالعات انجام شده با استفاده از تحريك الكتريكي پوست براي بي حسي از يك مدار ديجيتالي براي توليد پالس هاي لازم برا بي حسي دندان مي شود.
همچنين در اين پايان نامه محل هاي مشخص قراردادن الكترودها روي دندان توضيح داده شده براي پروسه هاي پر كردن دندان آسياي كوچك وجلويي فك تحتاني، الكترودها در دو طرف چاله چانه قرار مي گيرند. براي دندان هاي فك فوقاني الكترودها در دو طرف دندان هاي آسيا زير گونه و پركردن دندان هاي آسياي فك تحتاني الكترودها در چاله چانه و در يك طرف محل دندان آسياي دوم قرار مي گيرند.
يادآور مي شود، بر اساس نتايح به دست آمده در اين پايان نامه استفاده از اين دستگاه براي بيماران هموفيلي مفيد است و تحمل درد را براي بيمار آسان مي كند همچنين استفاده از اين دستگاه براي بيماران سكته مغزي ، قلبي عروقي و زنان باردار توصيه نمي شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.51474s, 18q