جمعى از استادان دانشگاههاى علوم پزشكى و پزشكان كشور:

آقای وزیر نمی توانیم مدیران ناتوان و افراطی را در راس امور بپذیریم / به عهد رئیس جمهور با مردم پایبند باشید

۱۳۹۲/۰۷/۰۹ - ۱۵:۳۵ - کد خبر: 83713
آقای وزیر نمی توانیم مدیران ناتوان و افراطی را در راس امور بپذیریم / به عهد رئیس جمهور با مردم پایبند باشید
سلامت نیوز :جمعى از استادان دانشگاههاى علوم پزشكى و پزشكان كشور طی نامه به وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه :«زمزمه هاى بازگشت مدیران سابق دولت احمدى نژاد به برخى دانشگاههاى بزرگ كشور نیز از جمله نگرانى های ماست» افزودند:«ازجنابعالى میخواهیم كه عهد رییس جمهور با ملت را از یاد نبرده، صداى رأى هاى خاموش اما پرطنین ملت در انتخابات را شنیده و در انتخابهاى آینده خود در اسرع وقت، گامهاى نخست اعتماد سازى با استادان و دانشجویان دانشگاههاى علوم پزشكى و كاركنان شریف وزارتخانه را محكم بردارید.»

به گزارش سلامت نیوز در این نامه با اشاره به اینکه کسانی که چماق افراط را بر سر دانشجویان و اساتید برداشته نباید سکان دار مدیریت ارشد وزارت بهداشت باشند تاکید شده قشر نخبه نمیتواند مدیران ناتوان و افراطی را در راس امور بپذیرد.


در زیر متن کامل نامه می آید:


جناب آقاى دكتر قاضى زاده هاشمى
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

 با سلام و احترام
پیش از هر چیز فرصت را مغتنم شمرده و انتخاب جنابعالى را بعنوان وزیر دومین وزارتخانه بزرگ كشور تبریك عرض مى نماییم. غرض از ایجاد تصدیع، یادآورى عهدى بود كه میان ملت شریف ایران ورییس جمهور منتخب ملت جناب آقاى دكتر حسن روحانى بسته شد.

عهدى كه ما نیز بعنوان فرزندان ملت و جنابعالى بعنوان همكارى كه به رییس جمهور برگزیده دست همراهى داده است خودبخود با هم بسته ایم. رییس جمهور محترم با شعار "تدبیر و امید" و "اعتدال و عقلانیت" پا به عرصه بسیار دشوار اداره كشور پس از دولت دهم نهادند و ملتى كه ٨ سال تمام، خار در چشم و استخوان در گلو بى تدبیرى، بى كفایتى، سوء مدیریت، جهالت و ناتوانى مفرط در اداره كشور و ناامیدى و سرخوردگى دلسوزان ملك و ملت را نظاره گر بود و در عالیترین سطح قوه مجریه جز افراطى گرى و فقدان عقلانیت چیزى ندیده بود سرانجام صبرش سرآمد و با حضور خودانگیخته و بیادماندنى خویش، سكان اجرایى مملكت را به دست با كفایت رییس جمهور محترم سپرد.

اینك ما امید زیادى به این دولت بسته ایم. براى گذر از بحران هاى عمیقى كه مملكت در تمام سطوح با آن روبروست، براى اصلاح تعصب و جزم اندیشى در اداره كشور، براى بازگشت نگرش كارشناسى به دستگاه هاى تصمیم گیرى و تصمیم سازى، براى احیاى روش هاى علمى در حل مشكلات كشور و براى بازسازى اعتماد عمومى .

 در این میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بعنوان دومین وزارتخانه بزرگ كشور كه دامنه فعالیت هاى آن از دورافتاده ترین روستاهاى كشور تا دانشگاههاى علوم پزشكى را در بر گرفته و بخش عظیمى از نخبگان و متخصصان كشور را تحت پوشش خود دارد از حساسیت بالایی برخوردار است. بی كفایتى و سوء مدیریت آنچنان در سالهاى گذشته به حوزه هاى مورد مدیریت این وزارتخانه صدمه زده است كه ظرف هشت سال، تعویض سه وزیر، چندین معاون وزیر و رییس سازمان، وضعیت بسیار اسفبار و دردناك دارو، بى سرانجامى طرحهاى بسیار مهمى چون نظام ارجاع و پزشك خانواده، افت دهشتناك شاخص هاى عمده بهداشتى، اخراج گسترده  و ستاره دار نمودن دانشجویان و دستیاران، تصمیم هاى خلق الساعه اى چون ادغام دو دانشگاه بزرگ علوم پزشكى و سپس تفكیك مجدد آن و دهها معضل بزرگ دیگر تنها گوشه هایى از دستاوردهاى تابان دولت هاى نهم و دهم در حوزه بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى است.

 به باور ما آنچه مى تواند این وضعیت نامناسب را سر و سامان دهد، بازگشت دو باره اعتماد نخبگان اعم از دانشجویان و استادان به دولت  و وزیر محترم و همكارى مؤثر آنان با دولت جدید و همچنین پایبندى جنابعالى به شعارهاى رییس جمهور مبنى بر "اعتدال و عقلانیت" و "تدبیر و امید" مى باشد.

اعتدال یعنى پرهیز از تفریط و افراط! و البته یعنى پرهیز از بكارگیرى وابقاء مدیران افراطى. كسانى كه در هشت سال و بویژه چهارسال گذشته چماق افراط را برداشته وبر سر جوانان دانشجو واستادان آزادیخواه فرود آورده و باعث گوشه نشینى و بلكه خانه نشینى خبره ترین استادان و كارشناسان وزارتخانه و دانشگاههاى علوم پزشكى شدند نباید كماكان سكان مدیریت ارشد وزارت بهداشت را در دست داشته باشند.

این كار بارقه هاى امیدى كه در دولت تدبیر وامید در دل مردم فروزان شده است را خاموش و امید ملت و نخبگان را به یاس وسرخوردگى دوباره تبدیل خواهد كرد. همچنانكه بر صاحبنظران پوشیده نیست، جنابعالى نیز حتما مستحضرید كه اكثریت مطلق كادر دانشگاههاى علوم پزشكى و كارشناسان ارشد و خبره دستگاه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی كه جنابعالى اینك مفتخر به وزیرى آن هستید، اصلاح طلب و متصف به اعتدالند. گویى وظیفه ى مقدسى كه بر دوش پزشكان و پرستاران و پرسنل درمان و كادر بهداشتى است یعنى مبارزه با بیمارى ها و كژیها و ناراستیها در تن و روان انسانها، در عرصه اجتماعى نیز آنان را به پیروى از مشى مبارزه با آسیبها و تلاش اصلاح طلبانه براى مبارزه با انحرافات وا داشته است!

و طبعا" این قشر نخبه كشورنمیتوانند بازهم مدیران ناتوان وافراطى دولت گذشته را كه مسئول وضع فعلى دارو و درمان وبهداشت كشورند و یا صدها دستیار دوره هاى تخصصى و دانشجوى تحصیلات تكمیلى اخراج شده و خانه نشین شده محصول مدیریت مشعشع آنان است را مجددا" در رأس امور بپذیرند.

متاسفانه تا كنون برخى انتخاب هاى شما و برخى انتخاب نكردن هاى شما! این نگرانى را در  میان كادرهاى تخصصى و جامعه پزشكى كشور ایجاد كرده كه مبادا "حقه ى مهر بدان مهر و نشان است كه بود..."! براستى انتخاب  ویا ابقاء معاونان و رؤساى دانشگاهى كه در دولت گذشته هیچ دستاورد قابل توجه و مثبتى نداشته و در دوره مدیریت خود درست بسان رییس وقت دولت با تصمیمات یكشبه بارها و بارها مدیران كل ستادى خود را تغییر داده اند و بخش قابل توجهى از وضعیت غیر قابل تصور مقوله دارو، درمان و آموزش پزشكى در كشور محصول مدیریت ایشان است و یا بركنار نكردن برخى معاونان وزارت متبوع كه در جمع استادان، آنان و دانشجویانشان را علنا" به كشیدن چماق در صورتى كه برخلاف سلیقه سیاسى وى فعالیت بكنند تهدید مى كرد، با كجاى شعار اعتدال و عقلانیت و یا تدبیر سازگار است؟ زمزمه هاى بازگشت مدیران سابق دولت احمدى نژاد به برخى دانشگاههاى بزرگ كشور نیز از جمله نگرانى های دیگر ماست.

سخن را كوتاه كرده و از جنابعالى میخواهیم كه عهد رییس جمهور با ملت را از یاد نبرده، صداى رأى هاى خاموش اما پرطنین ملت در انتخابات راشنیده و در انتخابهاى آینده خود در اسرع وقت، گامهاى نخست اعتماد سازى با استادان و دانشجویان دانشگاههاى علوم پزشكى و كاركنان شریف وزارتخانه را محكم بردارید و به ریاست محترم جمهور تأسى بجویید كه علیرغم مخالفت ها و فشارهاى پیدا وپنهان، براى تحقق وعده هاى خود، با بكار گیرى افراد همراه و همسوى ملت دل رأى دهندگان خویش را بویژه در انتصابات روزهاى اخیر شاد نمودند.

با پوزش از اطاله ى كلام
جمعى از استادان دانشگاههاى علوم پزشكى و پزشكان كشور
١٣٩٢/٠٦/٢٣
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
حسن برهانی
با سلام .مایلم که سایت و سامانه ای جهت پاسخ گویی به سوالات پزشکی ام پیدا نمایم لطفا مرا راهنمایی نمایید . بسیار متشکرم ....
5.68822s, 19q