فیلم/آمادگیهای لازم قبل از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب

5.74019s, 19q