سعید مرتضوی برای دومین بار نسبت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس به صورت رسمی واكنش نشان داد: بار اول جوابیه یی به رسانه ها و كمیته تحقیق و تفحص درباره رویكرد سیاسی نمایندگان در گزارش و این بار نامه یی به پورمختار، رییس كمیسیون اصل 90 درباره اسامی نمایندگان دریافت كننده بن و كارت هدیه.

سلامت نیوز: سعید مرتضوی برای دومین بار نسبت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس به صورت رسمی واكنش نشان داد: بار اول جوابیه یی به رسانه ها و كمیته تحقیق و تفحص درباره رویكرد سیاسی نمایندگان در گزارش و این بار نامه یی به پورمختار، رییس كمیسیون اصل 90 درباره اسامی نمایندگان دریافت كننده بن و كارت هدیه.

بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس كه از دریافت كارت هدیه و بن از سوی 37 نماینده مجلس خبر می داد، سعید مرتضوی در جوابیه خود اعلام كرد دریافت كارت هدیه و بن، مختص 37 نفر نماینده مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نبوده و در دوره قبل بیش از 150 نفر از نمایندگان از جمله رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس و تعدادی دیگر از اعضا نیز جزو دریافت كنندگان بوده اند. او همچنین عنوان كرد این پرداخت ها از محل غیرشمول برای بیمه شدگان و خانواده های نیازمند حوزه انتخابیه اختصاص داده شده بود. بعد از انتشار این جوابیه نمایندگان مجلس از جمله علیرضا محجوب، رییس كمیته تحقیق وتفحص نسبت به اظهارات مرتضوی واكنش نشان دادند و عنوان كردند پولی از مرتضوی دریافت نكرده اند.

    بعد از آن رییس «كمیسیون اصل90» خواستار انتشار اسامی نمایندگان دریافت كننده هدیه و بن از سوی مرتضوی شد. در همین راستا روز گذشته سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، اسنادی را برای كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال كرد كه در آنها نام نماینده هایی كه از این سازمان «كارت هدیه» و «بن» دریافت كرده اند، آورده شده بود. مرتضوی، این سه سند را ضمیمه نامه خود كرده و به كمیسیون فرستاده است. در سند شماره 368 اسامی 143 نماینده، در سند 981 مشخصات 75 نماینده و در سند شماره 426 اسامی 67 نماینده مجلس آمده است. به نوشته مرتضوی این نماینده ها در دوره های مختلف مجلس و در «چند نوبت» از سازمان تامین اجتماعی دریافتی داشته اند.

    مرتضوی در این نامه آورده است: «این نمایندگان محترم در دوره هشتم مجلس از مدیرعامل سابق سازمان، بن و كارت هدیه به مقادیر مذكور در اسناد پیوست به موجب قانون و در راستای مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی از محل بودجه غیرشمول در اختیار مدیرعامل، دریافت كرده اند. موضوع فوق هیچ اشكال قانونی نداشته و مسائل مطروحه در گزارش اخیر هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و تبلیغات كاذبی كه متعاقب آن در برخی مطبوعات و رسانه ها به عمل آمده، با تحریف و بیان مسائل غیرواقعی صورت گرفته و موجب مخدوش جلوه دادن امور جاری و قانونی سازمان تامین اجتماعی و مسائل ساری و جاری در همه دوره های مجلس شورای اسلامی شده است.»

    مرتضوی در بخش های دیگری از این نامه آورده است: «پرداخت هایی كه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته اختصاص به دوره خاص ندارد و با بررسی اسناد موجود، مشخص است كه تقریبا در اكثر دوره ها در همین حد پرداختی صورت گرفته است.»به گفته مرتضوی در این نامه «محجوب، نماینده محترم تهران و اكثر همكاران ایشان در هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی جزو دریافت كنندگان كارت هدیه و بن بوده اند.»مرتضوی همچنین در نامه خود به پورمختار نوشته است: «علت عدم ارائه اسامی و مشخصات نمایندگان محترم مجلس كه منظور نظر آقای محجوب است اجتناب از سوءاستفاده سیاسی و جناحی بود. همان گونه كه استحضار دارید این تحقیق و تفحص توسط یك حزب سیاسی انجام شد و تقریبا اكثر كارمندانی كه آقای محجوب جهت این كار به سازمان تامین اجتماعی معرفی كرده اند پرسنل حزب سیاسی «خانه كارگر» هستند.»

    اما روز گذشته رییس كمیسیون اصل 90 با بیان اینكه نامه سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی درباره اسامی نمایندگان دریافت كننده كارت هدیه به كمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس ارسال شده است، گفت: هم اكنون 95 درصد از مراجعات به نمایندگان تقاضاهای مالی مردم است از این رو اگر از همه نمایندگان سوال شود روشن خواهد شد كه بیشتر مراجعه كنندگان درخواست تقاضای مالی داشتند. نماینده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه كمك های مالی و غیرنقدی از كمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر در اختیار نمایندگان قرار می گیرد، همچنین گفت: نماینده ها این كمك ها را میان افراد محروم توزیع كرده و بعد نتایج را اعلام می كنند كه براساس بررسی های انجام شده كمك های ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان به صورت میانگین 300 تا 500 هزار تومان بوده است.

از طرفی دیگر بر اساس آمارهای علیرضا محجوب، نماینده مجلس برخی از نمایندگان در این رابطه یك تا دو میلیون كمك دریافت كرده اند. پورمختار با اشاره به اظهارات عبدالرضا شیخ الاسلامی مبنی بر اینكه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی جهت دار بوده است، گفت: این موضوعات به طور حتم در گزارش تحقیق و تفحص آمده است اما این موضوع را باید بگویم كه مبالغ دریافتی از سوی نمایندگان در قالب كارت بوده كه آن هم قابل نقد شدن نیست و حتما باید با آن خرید كرد. از طرف دیگر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی برای دوره هشتم مجلس بوده است.
پورمختار با اشاره به ضرورت انتشار اسامی نمایندگان دریافت كننده كارت های هدیه سازمان اجتماعی افزود: من خودم هیچ ایرادی در انتشار اسامی نمایندگان نمی بینم چون شفاف شدن این موضوع خیلی بهتر از پنهان كردن آن است زیرا با منتشر كردن اسامی ذهنیت مردم نسبت به نمایندگان مجلس شفاف می شود. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینكه براساس آمارها حدود 35 تا 37 نفر از نمایندگان در دوره مجلس نهم نیز از این كمك ها دریافت كرده ا ند، گفت: خوشبختانه این میزان در دوره كنونی با دوره قبل قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر برخی رسانه ها از این موضوع برداشت بدی كردند زیرا چه كسی می تواند با 200 هزار تومان یك نماینده را بخرد.

    افضلی فر، سخنگوی كمیسیون اصل 90 نیز نامه مرتضوی را غیرمستند، شبیه شب نامه و درجهت تشویش اذهان دانست و گفت: نمایندگان حق شكایت دارند. اما رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی تمامی ادعاهای مطرح شده در نامه مرتضوی به رییس كمیسیون اصل 90 درباره گزارش این هیات را دروغ و كذب محض خواند و گفت كه مرتضوی از ترس شكایت نمایندگان اسامی نمایندگان دریافت كننده كارت هدیه را اعلام نمی كند. علیرضا محجوب در گفت وگو با (ایسنا)، در واكنش به انتشار نامه یی از سوی مرتضوی به رییس كمیسیون اصل 90 به دریافت كارت هدیه و بن و استفاده از پرسنل خانه كارگر برای انجام این تفحص گفت: اینها همه دروغ است، اگر ایشان سند و مدركی و هرچیزی كه نشان می دهد كه ما كارت هدیه یا بنی دریافت كرده ایم دارد ارائه كند.

    او در این گفت وگو گفته است: ما كه آقای مرتضوی را حتی در طول دوره مدیریت شان ملاقات نكردیم، چطور می شود كه كارت هدیه دریافت كرده باشیم. به گفته او هیچ سندی مبنی بر اینكه نمایندگان در مجلس نهم كارت هدیه یی از ایشان دریافت كرده اند، وجود ندارد. محجوب در واكنش به ادعای مرتضوی مبنی بر اینكه در دوره هشتم مجلس او جزو دریافت كنندگان وجوهی بوده است، گفت: این ادعا در حالی مطرح می شود كه آقای مرتضوی در دوره مجلس هشتم رییس سازمان تامین اجتماعی نبودند و آقایان حافظی و ربیعی ریاست سازمان را به عهده داشتند.

    به گزارش خانه ملت، محجوب همچنین جوابیه یی را نسبت به نامه مرتضوی به كمیسیون اصل 90 منتشر كرده است و تاكید كرده اظهارات مرتضوی كاغذ سوخته است. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص 37 نماینده مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان در قالب هدیه و بن از مرتضوی دریافت كرده بودند.
منبع: روزنامه اعتماد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =