دستاوردها‭ ‬و‭ ‬چالش هاي‭ ‬نظام‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان

۱۳۸۵/۱۱/۱۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 946
دستاوردها‭ ‬و‭ ‬چالش هاي‭ ‬نظام‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان
به گزارش سلامت نيوزبه نقل از روزنامه خراسان،شاخص هاي‭ ‬سلامت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پيروزي‭ ‬انقلاب‭ ‬‮٠١‬‭ ‬برابر‭ ‬‮(٠٠٠١‬‭ ‬درصد‮)‬‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‮.‬‭ ‬مخبر‭ ‬كميسيون‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬ارزيابي‭ ‬شاخص هاي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬طي‭ ‬سال هاي‭ ‬گذشته‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬سطح‭ ‬خدمات‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬قابل‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬شاخص ها‭ ‬از‭ ‬رشدي‭ ‬معادل‭ ‬‮٠١‬‭ ‬برابر‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‭ ‬است.دكتر‭ ‬حيدرپور‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬در‭ ‬بعد‭ ‬نيروي‭ ‬انساني‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬‮٢‬‭ ‬برابر‭ ‬شدن‭ ‬جمعيت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬شاهد‭ ‬رشدي‭ ‬معادل‭ ‬‮٠١‬‭ ‬برابر‭ ‬بوده ايم‮.‬‭ ‬در‭ ‬بعد‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬و‭ ‬سرمايه گذاري‭ ‬داخلي‭ ‬وخارجي‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬گفت‭ ‬تا‭ ‬‮٠٢‬‭ ‬برابر‭ ‬رشد‭ ‬داشته ايم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كيفيت‭ ‬و‭ ‬روش هاي‭ ‬درماني‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬سلامت‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پيشرفت هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬فناوري‮ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬كاملاً‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬مطلوب‭ ‬هستيم.وي‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬تامين‭ ‬آب‭ ‬سالم،‭ ‬ارتقاي‭ ‬بهداشت‭ ‬محيط،‭ ‬ارائه‭ ‬انواع‭ ‬واكسن ها‭ ‬و‮...‬‭ ‬باعث‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬مير‭ ‬مادران‭ ‬و‭ ‬نوزادان‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬ميرهاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬جراحي،‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬عفوني‭ ‬و‮...‬‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬چشمگيري‭ ‬كاهش‭ ‬يابد‮.‬
دكتر‭ ‬گويا،‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬مديريت‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬كنترل‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬بيماري‮ ‬ها‭ ‬طي‭ ‬سال هاي‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬‮ ‬از‭ ‬مهم ترين‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬پيروزي‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سلامت‭ ‬ريشه كني‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬واگيردار‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬بين‭ ‬‮٠٥١‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٠٥‬‭ ‬هزار‭ ‬مورد‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬سرخك‭ ‬داشتيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٣٦‬‭ ‬با‭ ‬آغاز‭ ‬برنامه‭ ‬ايمن سازي‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬كشور‭ ‬موارد‭ ‬ابتلا‭ ‬سالانه‭ ‬به‭ ‬‮١١‬‭ ‬هزار‭ ‬مورد‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اجراي‭ ‬طرح‭ ‬واكسيناسيون‭ ‬سرخك‭ ‬و‭ ‬سرخچه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬اين‭ ‬تعداد‭ ‬به‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬‮٠٥‬‭ ‬مورد‭ ‬رسيده‭ ‬است‮.‬
در‭ ‬مورد‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هفتمين‭ ‬سالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬موردي‭ ‬از‭ ‬ابتلا‭ ‬را‭ ‬نداشته ايم‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همسايگي‭ ‬ما‭ ‬كشور‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬پاكستان‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬غفلت‭ ‬با‭ ‬مسافرت‭ ‬افراد‭ ‬مبتلا‭ ‬امكان‭ ‬ورود‭ ‬عامل‭ ‬بيماري‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بيماري‭ ‬جذام‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬حذف‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬هر‭ ‬‮٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاري‭ ‬تعداد‭ ‬مبتلايان‭ ‬به‭ ‬وبا‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬‮٨١‬‭ ‬مورد‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬ساله‭ ‬اخير‭ ‬بي‮ ‬سابقه‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬
وي‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮١٤‬‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬سلمبتلا‭ ‬مي‮ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٥٨‬‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬به‭ ‬‮٣١‬‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬رسيده‭ ‬است.در‭ ‬مورد‭ ‬مالاريا‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٦٥‬‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬هر‭ ‬‮٠٠٠١‬‭ ‬نفر‭ ‬‮٤٥/١‬‭ ‬مبتلا‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٤٨‬‭ ‬به‭ ‬‮٨٢/٠‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬اين‭ ‬موارد‭ ‬مورد‭ ‬تاييد‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهاني‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‮.‬
دكتر‭ ‬گويا‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‮:‬‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬واگير‭ ‬شروع‭ ‬برنامه هاي‭ ‬پيشگيري‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬دهه‭ ‬‮٠٧‬‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬داراي‭ ‬قوي‮ ‬ترين‭ ‬نظام هاي‭ ‬پيشگيري‭ ‬و‭ ‬كنترل‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬واگير‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬منطقه‭ ‬مديترانه‭ ‬شرقي‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬برنامه ها‭ ‬براي‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬مهمي‭ ‬مثل‭ ‬ديابت،‭ ‬فشار‭ ‬خون،‭ ‬سرطان،‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬ژنتيكي‭ ‬كه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تولد‭ ‬قابل‭ ‬پيشگيري‭ ‬است‭ ‬مانند‭ ‬تالاسمي‭ ‬و‮...‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است.دكتر‭ ‬شهرياري‭ ‬عضو‭ ‬كميسيون‭ ‬بهداشت‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬شاخص هاي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬ميزان‭ ‬پوشش‭ ‬دررابطه‭ ‬با‭ ‬مراقبت هاي‭ ‬دوران‭ ‬بارداري‭ ‬‮(‬‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬‮٩‬‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬‮٦‬‭ ‬بار‭ ‬مراجعه‮)‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٦٧‬،‭ ‬‮١/٠٦‬‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٤٨‬‭ ‬به‭ ‬‮٣/٤٩‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬و‭ ‬زايمان هاي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬توسط‭ ‬افراد‭ ‬آموزش‭ ‬نديده‭ ‬به‭ ‬‮٧/١‬‭ ‬درصد‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زايمان‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬درماني‭ ‬به‭ ‬‮٨/٢٩‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬مرگ‭ ‬مادران‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬بارداري‭ ‬و‭ ‬زايمان‭ ‬به‭ ‬‮٧٢‬‭ ‬در‮٠٠١‬‭ ‬هزار‭ ‬تولد‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬است‮.‬
وي‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شاخص هاي‭ ‬ديگر،‭ ‬كاهش‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬مير‭ ‬كودكان‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬ميركودكان‭ ‬زير‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬‮٤٠١‬‭ ‬درهزار‭ ‬تولد‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٨٥‬‭ ‬به‭ ‬‮٧/٣٢‬‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ميزان‭ ‬مرگ‭ ‬نوزادان‭ ‬و‭ ‬كودكان‭ ‬يك‭ ‬ماهه‭ ‬تا‭ ‬‮٥‬‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬به‭ ‬‮٧١‬‭ ‬و‭ ‬‮٢١‬‭ ‬در‭ ‬هزار‭ ‬تولد‭ ‬زنده‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬است.دكتر‭ ‬شهرياري‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬پوشش‭ ‬واكسيناسيون‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت:در‭ ‬سال‭ ‬‮٢٦‬‭ ‬برنامه‭ ‬ايمن سازي‭ ‬همگاني‭ ‬تصويب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٤٧‬‭ ‬پوشش‭ ‬واكسيناسيون‭ ‬فلج‭ ‬‮٧٩‬،‭ ‬ثلاث‭ ‬‮٧٩‬،‭ ‬سرخك‭ ‬‮٥٩‬،‭ ‬ب‭ ‬ث‭ ‬ژ‭ ‬‮٩٩‬،‭ ‬كزاز‭ ‬زنان‭ ‬باردار‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬و‭ ‬هپاتيت‭ ‬B‭ ‬‮١٨‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬هم اكنون‭ ‬پوشش‭ ‬واكسن‭ ‬ب‭ ‬ث‭ ‬ژ‭ ‬به‭ ‬‮٠٠١‬‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬بقيه‭ ‬واكسن ها‭ ‬به‭ ‬‮٩٩‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬است‮.‬
دكتر‭ ‬شهرياري‭ ‬به‭ ‬ترويج‭ ‬تغذيه‭ ‬با‭ ‬شير‭ ‬مادر‭ ‬طي‭ ‬سال هاي‭ ‬گذشته‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬بين‭ ‬سال هاي‭ ‬‮٧٦‬‭ ‬تا‭ ‬‮٤٨‬‭ ‬ميزان‭ ‬تغذيه‭ ‬با‭ ‬شير‭ ‬مادر‭ ‬حداقل‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬سالگي‭ ‬رشد‭ ‬خوبي‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬‮٢/٨٨‬‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬به‭ ‬‮٨/١٩‬‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬تغذيه‭ ‬تا‭ ‬‮٢‬‭ ‬سالگي‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬‮٥/٧٥‬‭ ‬درصد‭ ‬رسيده‭ ‬است.وي‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬اميد‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شاخص هاي‭ ‬سلامت‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬اميد‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬بين‭ ‬‮٧٥‬‭ ‬تا‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬سال‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬به‭ ‬متوسط‭ ‬‮٨/٢٧‬‭ ‬سال‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زنان‭ ‬‮٦/٤٧‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مردان‭ ‬‮١٧‬‭ ‬سال‭ ‬است‮.‬
همچنين‭ ‬در‭ ‬زمينه هاي‭ ‬ديگري‭ ‬نظير‭ ‬پزشك‭ ‬خانواده،‭ ‬نظام‭ ‬ارجاع‭ ‬و‮...‬‭ ‬نيز‭ ‬قدم هاي‭ ‬خوبي‭ ‬برداشته‭ ‬شد‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬مطلوب‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ارتباط‭ ‬هنوز‭ ‬بايد‭ ‬كارهاي‭ ‬زيادتري‭ ‬انجام‭ ‬شود‮.‬
اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬ارتقاي‭ ‬شاخص هاي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬ذكر‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬ضروري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬اقداماتي‭ ‬كه‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬نظام‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬كاستي‮ ‬هايي‭ ‬روبه‭ ‬روست‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬تدابير‭ ‬لازم‭ ‬اتخاذ‭ ‬شود‮.‬
دكتر‭ ‬شهرياري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ارتباط‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬متاسفانه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬كنترل‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬واگير‭ ‬مثل‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬قلبي،‭ ‬ديابت‭ ‬و‮...‬‭ ‬در‭ ‬وضعيت‭ ‬مطلوبي‭ ‬نيستيم،‭ ‬همچنين‭ ‬هنوز‭ ‬نتوانسته ايم‭ ‬الگوي‭ ‬جامعي‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬تغذيه‭ ‬سالم‭ ‬ارائه‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬تغذيه‭ ‬ناسالم‭ ‬سلامت‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬استاندارد‭ ‬كردن‭ ‬مواد‭ ‬غذايي،‭ ‬ترويج‭ ‬فرهنگ‭ ‬تغذيه‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬ورزش‭ ‬همگاني،‭ ‬تلاش‭ ‬بيشتري‭ ‬صورت‭ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬يارانه هايي‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬به‭ ‬موادي‭ ‬چون‭ ‬قند‭ ‬داده‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬موادي‭ ‬چون‭ ‬لبنيات،‭ ‬سبزي،‭ ‬ميوه‭ ‬و‮...‬‭ ‬يارانه‭ ‬تعلق‭ ‬گيرد‮.‬
وي‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬در‭ ‬بخش هايي‭ ‬نظير‭ ‬اورژانس هاي‭ ‬بيمارستاني‭ ‬و‭ ‬پيش بيمارستاني‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬مواجه‭ ‬هستيم‮.‬‭ ‬آمار‭ ‬بالاي‭ ‬سزارين‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬نقطه‭ ‬ضعف‭ ‬بايد‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‮.‬‭ ‬طبق‭ ‬آمار‭ ‬ميزان‭ ‬سزارين‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٩٧‬،‭ ‬‮٥٣‬‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬‮٢٤‬‭ ‬درصد‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كاهش‭ ‬اين‭ ‬آمار‭ ‬نيز‭ ‬نيازمند‭ ‬توجه‭ ‬همكاران‭ ‬پزشك‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬آگاهي‭ ‬مادران‭ ‬است‮.‬‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬دكتر‭ ‬شهرياري‭ ‬بيماري‮ ‬هاي‭ ‬قلبي،‭ ‬ديابت‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬الگوي‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬ايدز‭ ‬‮(‬‭ ‬از‭ ‬اعتياد‭ ‬تزريقي‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬جنسي‮)‬‭ ‬چالش‭ ‬ديگري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سلامت‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬بيشتر‭ ‬مسئولان‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬طلبد‮.‬
دكتر‭ ‬حيدرپور‭ ‬نيز‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬سهم‭ ‬پرداختي‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬هزينه هاي‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬ضعف‭ ‬بزرگ‭ ‬نظام‭ ‬درمان‭ ‬ذكر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬حداكثر‭ ‬امكانات‭ ‬درماني‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬فراهم‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬عمده‭ ‬هزينه هاي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮(‬‭ ‬يعني‭ ‬‮٠٦‬‭ ‬درصد‮)‬‭ ‬مردم‭ ‬مي‮ ‬پردازند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬بايد‭ ‬كاهش‭ ‬يابد‮.‬
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.08165s, 18q