معیشت کارگران

  • حقوق یک کارگر کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد

    حقوق یک کارگر کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد

    عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار از اوضاع نابسامان معیشتی کارگران گفت و خاطرنشان کرد: اوضاع کارگران در این شرایط خوب نیست و مثلاً ۹۰ درصد کارگران این روزها از خوردن گوشت محروم هستند زیرا حقوق آنها کفاف خرید گوشت را نمی‌دهد.