اعظم صفایی تعداد خبر 22

  • اعظم صفایی کارشناسی علوم اجتماعی با سابقه کار خبرنگاری در مجله دنیای زنان، روزنامه شرق، مجله همشهری تندرستی، روزنامه اقتصادی کسب و کار،سلامت نیوز و ... می باشد.