امیر پروسنان تعداد خبر 14

  • امیر پروسنان، متولد ۱۳۶۴، داستان نویس و خبرنگار سلامت است.
    او در رسانه‌هایی مانند خبرگزاری ایرنا، روزنامه سپید، پایگاه خبری ایران پزشک در حوزه سلامت سابقه کاری دارد و هم اکنون یکی از اعضای تحریریه سلامت نیوز می باشد.