رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت با بیان این كه تا پایان سال جاری كلیه دانشگاه‌ها باید از یك مركز آمادگی برای زایمان در بیمارستان‌ها برخوردار باشند از تشكیل كلاس عملی زایمان فیزیولوژیك برای متخصصان زنان 8 بیمارستان فعال در مرداد ماه سال جاری در این زمینه خبر داد.

xدكتر نسرین چنگیزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تداوم آموزش زایمان فیزیولوژیك و كلاس‌های آمادگی برای زایمان از دو سال گذشته گفت: در مرداد ماه سال جاری آموزش عملی زایمان فیزیولوژیك برای 8 بیمارستان فعال در این زمینه تشكیل خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس با حضور یك مدرس بین‌المللی زایمان فیزیولوژیك از استرالیا و حضور فعال متخصصان زنان این 8 بیمارستان در اتاق زایمان، كارگاهی سه روزه برگزار شده و كلیه مباحث زایمان فیزیولوژیك از حالت تئوری خارج و به صورت عملی آموزش داده می‌شود.

رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت همچنین با اشاره به برگزاری كلاس‌های آمادگی برای زایمان نیز گفت: در این زمینه نیزهمزمان در مرداد ماه كارگاهی سه روزه با حضور مدرسی بین‌المللی از استرالیا و10 تا15 نفر از مدرسان مامایی فعال كشور، برگزار خواهد شد. در پایان این كارگاه، بعد از برگزاری آزمون عملی گواهی مدرس كشوری كلاس آمادگی برای زایمان به افراد شركت كننده در صورت موفقیت در آزمون مذکور ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: متعاقب این كارگاه‌ها، دو كارگاه یك روزه شامل دو نشست یك روزه برای متخصصان زنان چهل ویك دانشگاه كشور نیز برگزار می‌شود؛ به این ترتیب از هر دانشگاه دو متخصص زنان برای شركت در كلاس‌های آموزشی آمادگی برای زایمان در این دو كارگاه حضور خواهند داشت.

دكتر چنگیزی با اشاره به این كه سال گذشته از 8 بیمارستان خواسته شد تا فضای فیزیكی مناسب را به منظور انجام زایمان فیزیولوژیک فراهم كنند، افزود: در سال جاری این 8 بیمارستان باید شرایط احراز لوح دوستدار مادر را نیز به دست آورند. بنابراین امیدواریم تا پایان سال لوح دوستدار مادر به این بیمارستان‌ها ارایه شود. همچنین 33 دانشگاه دیگر باید فعالیت‌هایی را در زمینه ایجاد مركز آمادگی برای زایمان دریک بیمارستان‌ خود آغاز كنند. به این ترتیب تا پایان سال جاری كلیه دانشگاه‌ها باید از یك مركز نمونه در بیمارستان به عنوان کلاس آمادگی برای زایمان برخوردار باشند.

وی در رابطه با شرایط احراز لوح دوستدار مادر گفت: برای دریافت این لوح10 اصل باید از طرف بیمارستان‌ها رعایت شود كه 9 مورد آن به نوعی شامل بحث زایمان فیزیولوژیك و مدیریت اورژانس‌های مامایی بوده و یك مورد هم مربوط به دوستدار كودك بودن بیمارستان است؛ به این ترتیب که بیمارستانی دوستدار مادر خواهد شد که دوستدار كودك نیز باشد.

رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت در رابطه با انتظارات موجود از بیمارستان‌ها در زمینه زایمان فیزیولوژیك گفت: ابتدا از این بیمارستان‌ها انتظار می‌رود كه قادر به تامین كلاس آمادگی برای زایمان مادران باشند؛ بنابراین فضای لازم برای هشت جلسه كلاس باید فراهم باشد. همچنین بیمارستان باید امكان حضور همراه بر بالین مادر هنگام زایمان را داشته باشد، زایمان فیزیولوژیك با حداقل مداخلات انجام شود و مادر در زایشگاه آزادی عمل داشته باشد.


ضرورت برخورداری بیمارستانها از امكانات لازم برای مدیریت اورژانس‌های مامایی و ارتباط با سطوح پایین و بالاتر از خود


پیش بینی سزارین تا سال92 در بیمارستان‌های سطح یك تا حدود 25 درصد و دربیمارستان‌های سطح دو و سه تا 30حدود درصد

وی با بیان این كه خدمات مدیریت اورژانس‌هایی مامایی در كتاب دوستدار مادر ارایه و به دانشگاه‌ها اعلام شده، ادامه داد: بیمارستان باید از امكانات لازم برای مدیریت اورژانس‌های مامایی برخوردار و امكان ارتباط با سطوح پایین و بالاتر خود را داشته باشد؛ بنابراین بیمارستان باید بتواند مادر دارای مشكلات بارداری و زایمان را پذیرش و مدیریت اورژانس‌های مامایی را با حداكثر كیفیت خدمات، ارائه كند. به طور كلی بیمارستان برای دریافت لوح دوستدار مادر، باید مدیریت اورژانس‌های مامایی و انجام زایمان فیزیولوژیك را به بهترین نحو اجرا كند.

رییس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت افزود: با توجه به شرایط مادرو جنین، در بهترین شرایط ارجحیت ختم بارداری با زایمان فیزیولوژیك است.

وی گفت: براساس آخرین مستندات موجود عوارض زایمان واژینال حتی از سزارین انتخابی هم كمتر است.

دكتر چنگیزی با بیان این كه حدود 15 درصد زایمان‌های دنیا به روش سزارین انجام می‌شود، افزود: در ایران بر اساس آمار سال 1384 آمار زایمان‌های سزارین 4/40 درصد گزارش شده است.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا سال 92 میزان زایمان‌های به روش سزارین در بیمارستان‌های سطح یك حدود 20 تا 25 درصد و در بیمارستان‌های سطح دو و سه حدود 25 تا 30 درصد پیش بینی شده است.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha