پژوهشگران اضطراب بیماران را یكی از علل مهم نامطلوب شدن كیفیت ارائه خدمات دندانپزشكی می دانند.

به نوشته نشریه دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران ، یکی از جنبه های تندرستی پرداختن به سلامت دهان و دندان ها است، اما گاهی حضور در مطب دندانپزشکی چنان با ترس و وحشت توام می شود که ارایه خدمات دندانپزشکی غیرممکن می شود.

به گفته كارشناسان: شناخت عوامل فزاینده و کاهنده اضطراب می تواند در بهبود این وضع موثر باشد؛ از این رو چند تن از محققان دانشگاه علوم پزشكی همدان مطالعه ای  را با هدف ارزیابی وجود و علل اضطراب در مراجعین مطب های دندانپزشکی عمومی شهر همدان انجام دادند.
 
در این مطالعه ، مراجعین به مطب های دندانپزشکان عمومی که بیش از 9 سال داشتند به صورت تصادفی انتخاب و طی دو مرحله مورد پرسش قرار گرفتند.

 در مرحله نخست با یک پرسشنامه 17 سوالی استاندارد بر اساس مقیاس DAS مشخص شد که آیا مراجعه کننده اضطراب دارد یا خیر؟ سپس افرادی که به اضطراب دچار بودند، با یک پرسشنامه 64 سوالی مورد پرسش قرار گرفتند.

بر پایه یافته های این پژوهش ، عوامل مربوط به محیط مطب های دندانپزشکی با فراوانی 31.1 درصد، عوامل مربوط به تصورات شخصی با فراوانی 19.4 درصد و عوامل مربوط به مدیریت مطب و درمان دندانپزشکی هریک با فراوانی 19.1 درصد در شکل گیری اضطراب مراجعین به مطب دندانپزشکی بیشترین نقش را دارند.

به گزارش شبکه خبر، در این تحقیق مشخص شد: مهم ترین عوامل مربوط به محیط مطب، نامطلوب بودن سرویس بهداشتی ، وجود لکه های خون در محیط و کثیف بودن روپوش دندانپزشک است.

افزون بر این ، امکان سرایت بیماری مهم ترین علت پیدایش اضطراب در مجموعه عوامل ناشی از تصورات شخصی به حساب می آید؛ و
 برخورد عصبی دندانپزشک و بی توجهی دندانپزشک به بیمار  از بارزترین علل اضطراب در بین عوامل ناشی از مدیریت مطب محسوب می شوند.

همچنین در مجموعه علل ناشی از درمان دندانپزشکی، خارج كردن دندان، تزریق بی حسی و درمان ریشه  از مهم ترین علل به حساب می آیند ؛ ضمن آنكه تجربه قبلی درمان دردناک و وضع نامناسب بهداشت دهان دندانپزشک جز سایر علل اضطراب است.

این پژوهشگران نتیجه گیری كردند، بیشترین حیطه ایجاد اضطراب در مراجعین به مطب های دندانپزشکی به تصورات شخصی آن ها و شرایط مرتبط با محیط مطب مربوط می شود که این موضوع در زنان به مراتب بیشتر از مردان است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha