مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با یادآوری وضعیت وخیم بیماران خاص و معلولیت هزاران بیمار هموفیلی شدید به دلیل تحریم های دارویی و عدم دسترسی به دارو در دولت قبل، تاکید کرد:«مسئول معلولیت بیماران ما بر عهده غربی ها است .جناح ها و تفکرهای سیاسی اگر در انعکاس موضوع برجام دقت نکنند انگار طشتی فراهم کرده اند برای تطهیر سیاست هایی که با جان مردم ایران بازی کردند.برخی کاندیداها برای بی اعتباری برجام آنقدر شتاب دارند که غیر انسانی ترین کار گروه ۱+۵ که بستن راه دارو و صدمه به سلامت مردم ایران بود را هم فراموش کرده اند.»

معلولیت بیش از هزار بیمار هموفیلی در سایه تحریم های دارویی/نقش موثر برجام در بهبود شرایط دسترسی بیماران به دارو

سلامت نیوز: مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با یادآوری وضعیت وخیم بیماران خاص و معلولیت هزاران بیمار هموفیلی شدید به دلیل تحریم های دارویی و عدم دسترسی به دارو در دولت قبل، تاکید کرد:«مسئول معلولیت بیماران ما بر عهده غربی ها است .جناح ها و تفکرهای سیاسی اگر در انعکاس موضوع برجام دقت نکنند انگار طشتی فراهم کرده اند برای تطهیر سیاست هایی که با جان مردم ایران بازی کردند.برخی کاندیداها برای بی اعتباری برجام آنقدر شتاب دارند که غیر انسانی ترین کار گروه ۱+۵ که بستن راه دارو و صدمه به سلامت مردم ایران بود را هم فراموش کرده اند.»


احمد قویدل در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز،درباره وضعیت اسفبار بیماران هموفیلی در دولت احمدی نژاد و وضعیت کنونی بیماران پس از اجرای برجام، گفت:« بیماران هموفیلی در رابطه با داروهای مورد نیاز به شدت وابسته به داروهای خارجی بوده و هستند. اخیرا در کشور دو گام موفق در حوزه تولید دارو برداشته شده است.در سایه تحریم های غیرانسانی غرب، عملا فرایند واردات دارو به کشور با مشکلات عدیده و جدی روبرو بود و در 9 ماه پایانی دولت دهم اساسا وضعیت فاجعه بار بود.»


وی ادامه داد:«بیمار هموفیلی به صورت دایمی نیازمند فرآوده های انعقادی است و در صورت خونریزی اگر فرآورده خونی کافی به نسبت وزن و شدت خونریزی دریافت نکنند، به انواع معلولیت های مفصلی دچار می شوند.معمای پیچیده ای نیست وقتی دارو در دسترس بیماران هموفیلی نباشد به سادگی معلول می شوند. هر پزشک متخصصی می تواند توضیح دهد که حتی چند روز کمبودهای دارویی چه مشکلات بزرگی را برای بیماران هموفیلی به خصوص کودکان که آسیب پذیرتر هستند،بوجود می آورد.»


قویدل افزود:«در زمان دولت قبل به اعتراف دکتر دستجردی وزیر بهداشت وقت دولت به بودجه های وزارت بهداشت به طرز بی سابقه ای تعرض نمودند. این امرهم در تاریخ دولت ها بی سابقه است.همیشه در دولت ها به وزارت بهداشت کمک می شد اما در دولت قبل به گفته دکتر دستجردی با پول وزارت بهداشت ، زین اسب وارد کردند.»


وی در ادامه یادآور شد:«6 ماه آخر دولت دهم وضعیت دارویی فاجعه بار بود. همه ساختار ها درهم ریخته بود و داروها در گمرک ها مانده بود و حتی خطر خراب شدن و فاقد اثر شدن داروها وجود داشت و بی توجهی غیر قابل انکاری در حوزه سلامت مردم که من همواره معتقد بوده و هستم که یکی از حوزه های امنیت مردم است، رخ داده بود.در چنین فضایی بیماران، بیمارتر شده و عملا بیمارانی که به صورت روزانه به مراکز درمانی نیازمند بودند، صدمه بیشتری می دیدند.»


مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به معلولیت بسیاری از بیماران هموفیلی در اثر تحریم های دارویی و بحران دارو در دولت قبل،گفت:« تردید نکنید که این شرایط بد بسیاری از بیماران ما را گرفتار انواع معلولیت ها نمود. ما تردید نداریم که کلیه بیماران هموفیلی شدید ما که آمار آنها از هزار فراتر می رود در سایه تحریم های غیر انسانی غرب دچار معلولیت هایی شده اند که برگشت ناپذیر است.»


وی با بیان اینکه« برجام تاثیر مثبتی در زندگی بیماران ما داشته است»خاطرنشان کرد:«یک نکته را فراموش نکنید اینکه عامل معلولیت های بیماران هموفیلی، تحریم های غیر انسانی بود که آمریکا و اروپا حتی مسئولیت آن را قبول نمی کردند.»


قویدل ادامه داد:« فیلم مستند تحت عنوان “نبرد خاموش” توسط دانشجویان اصول گرا در آن سالها تهیه شد که محور آن مرگ یک کودک نوجوان دزفولی هموفیلی در اثر تحریم های دارویی بود. تفکر های مختلف می توانند به این فیلم از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنند.»


وی افزود:«من خواهش می کنم هر کسی که این جمله ما را می شنود که برجام در بهبود شرایط دسترسی بیماران هموفیلی به دارو نقش موثری داشته است و اینکه ما نقد می کنیم که برخی تفکرهایی را که این اتفاق بزرگ در حوزه دیپلماسی کشور را تخطئه می کنند یکبار این فیلم را ببینند.»


قویدل در ادامه گفت:«دانشجویان با خلوص خاص این فیلم را تهیه کرده اند همچنین منتقدان برجام میتوانند مجموعه هایی که تلویزیون پرس تی وی در رابطه با تحریم های دارویی تهیه کرده است را ببینند بعد بر ما خرده بگیرند. انکار حقیقت شایسته شان سازمان هایی که از دل مردم برخاسته اند نیست.»


وی با بیان اینکه:«کانون هموفیلی ایران قدیمی ترین سازمان مردم نهاد کشور که همواره تلاش نموده است نقش اجتماعی خود را در دفاع از حقوق بیماران ایفا نماید»گفت:« ما در حوزه دفاع از حقوق بیماران هیچ توجهی به گرایش های سیاسی دولت ها نداریم و مطالبات بیماران را به آنها منعکس می کنیم. ما کارشناس برجام نیستیم ما درحد خود و بهبود شرایط زندگی بیماران هموفیلی اعتقاد راسخ داریم. برجام تاثیر مثبتی در شرایط دسترسی بیماران ما به دارو داشته است.»
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران افزود:« ما یک انجمن هستیم که عضو فدراسیون جهانی هموفیلی هستیم. فدراسیون جهانی هموفیلی از 134 کشور دنیا عضو ملی دارد . ما با حوزه بین الملل رابطه داریم و با نمایندگان دیگر ملل دنیا ارتباط داریم . به سهم خود تایید می کنیم بعد از برجام برخورد نمایندگان دیگر کشورها با ایران تفاوت محسوس و آشکار داشته است. ما هم می توانیم گواهی دهیم ایران هراسی در جهان به شدت کاهش یافته است.»

وی در ادامه تاکید کرد:«در کارزار مبارزات انتخاباتی کاندیداها من تعجب می کنم که حتی به قیمت تطهیر آمریکا و اروپا دستاوردهای دولت فعلی مورد هجمه قرار می گیرد. بالاخره غرب ما را تحریم کرده بود یا نه ؟ بعضی ها جوری رفتار می کنند که گویی تحریمی هم نبوده است. برای بی اعتباری برجام آنقدر شتاب دارند که غیر انسانی ترین کار گروه ۱+۵که بستن راه دارو و صدمه به سلامت مردم ایران بود راهم فراموش کرده اند.»


قویدل گفت:« ما خوشحالیم که تحریم های دارویی برداشته شد. ما این گشایش فضای خارجی را در دارویی که به رگ بیمارمان تزریق می شود را در سلامت بودن آنها حس می کنیم . دیگران هر چه می خواهند بگویند . مردم ما فهیم و دانا هستند و فارغ از جنجال قضاوت می نمایند. ما فقط یک شاهدیم.»


وی تاکید کرد:«در هیچ دولتی  به غیر از دولت فعلی مردم طعم نفت را از طریق بهداشت و درمان نچشیده بودند. دکتر هاشمی از موفق ترین وزرای کابینه دولت یازدهم است که با اجرای طرح تحول سلامت برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توجه به حوزه سلامت را به مثابه توجه به حوزه امنیت در دولت اجرایی کردند.»


قویدل خاطرنشان کرد:«به نظرم همه باید در انعکاس اخبار دقت کنند. مسئول معلولیت  بیماران ما بر عهده غربی ها است .جناح ها و تفکرهای سیاسی اگر در انعکاس موضوع برجام دقت نکنند انگار طشتی فراهم کرده اند برای تطهیر سیاست هایی که با جان مردم ایران بازی کردند.»


وی ادامه داد:« سازمان های مردم نهاد ایران در سال 1393 در همایشی بزرگ مراتب تشکر و قدردانی خود را از تیم دیپلماسی کشور که راه را برای بهبود شرایط زندگی بیماران هموار کردند، اعلام نمودند. این قدردانی، قدردانی از زبان مردم توسط تشکل های اجتماعی اعلام شد و ارزش بسیار بالایی دارد. راه توسعه کشور ما از طریق توسعه تشکل اجتماعی است.»


مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت:«متاسفانه سکوت کاندیداهای ریاست جمهوری در رابطه با تلاش های سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی سکوت آزار دهنده ای است که امیدوارم تا دیر نشده شکسته شود. کاندیداهای محترم ریاست جمهوری اگر باور دارند که مشارکت اجتماعی ما در توسعه است باید به این سکوت پایان دهند. حضور مردم سازمان یافته در تشکل های اجتماعی منشاء امنیت ، پیشرفت و توسعه پایدار در کشور است.»


وی خاطرنشان کرد:«بی تردید دولت فعلی می تواند در سایه تلاش های دکتر هاشمی در حوزه سلامت حرف بزند. این انتظار از کاندیداها می رفت که در رابطه با طرح تحول سلامت اظهار نظر کنند. طرحی که آیات عظام و مراجع تقلید و حتی شخصیت نظامی برجسته ای چون سردار سلیمانی هم به نیکی از آن  یاد می کنند.»


قویدل افزود:«متاسفانه شاهد بودیم یکی از کاندیداها به توهین وزیر بهداشت به یک فرماندار یاد کرد ( اصلا به خاطر نداشتند که ایشان چه خدمتی در حوزه بهداشت به مردم ارایه دادند و یادشان نبود 11 میلیون نفری که بیمه نداشتند با طرح تحول سلامت بیمه شده اند. اصلا به خاطر نیاوردند که در بیمارستان ها چه تحول بزرگی رخ داده است ،بیمارستاهایی که مردم برای ورود به آنها می بایست دمپایی و ملحفه را هم خودشان می خریدند) و از همه مهمتر اصلا یادشان نیامد که همان وزیر بهداشت با شجاعت از همان فرماندار رسما عذرخواهی کرد و نوار صوتی آنرا همه جا به اشتراک گذاشت. این برخوردها برای وزارت بهداشت مظلومیت می آورد مردم به خوبی این مسئله را متوجه می شوند.»


وی در پایان گفت:« ما خواهان تداوم اجرای طرح تحول سلامت هستیم. این اولین طرح مدون و برنامه دار نظام در حوزه سلامت بوده است . اگر تداوم این طرح در گرو حضور مجدد دکتر روحانی در ریاست جمهوری است ما هم دعا می کنیم ایشان بمانند. اگر کاندیداهای محترم دیگری هم مدافع طرح تحول سلامت باشند دعای ما هم بدرقه راه آنهاست. طرح تحول سلامت هم برنامه دارد و هم نگاه ملی و به تک تک شهروندان ایران می اندیشد. توجه کنید 11 میلیون نفر تازه در دوره وزارت آقای هاشمی رنگ دفتر چه بیمه را دیدند.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

نظرات

 • علی ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  0 0
  آقای قویدل، حرفهای شما بنده رو بسیار آزرده کرد. من یک بیمار هموفیلی هستم و بهتر از هر کسی درد بی دارویی رو متوجه میشم. اما شما هم دقیقا دارید مثل رئیس جمهور صحبت میکنید و عوام فریبی میکنید. کسی نگفته برجام هیچ تاثیری نداشته. قطعا در هر قرار دادی هم امتیاز داده میشه و هم گرفته میشه. اما ما چقدر امتیاز دادیم و چقدر گرفتیم؟؟؟ آیا واقعا کلاه گشادی بر سر ما نرفت؟ آیا من به عنوان یک بیمار، اینقدر خودخواهم که بتن کردن رآکتور اراک رو نادیده بگیرم و فقط در فکر منافع خودم باشم؟ ضمن اینکه شما الآن در این وضعیت پیش از انتخابات، دارید از برجام دفاع میکنید یا از آقای روحانی؟ میگید در دولت قبل وضع دارو افتضاح بود و در این دولت خوب شد. اولا که در این دولت هم خوب نشد. بهتره یه نظرسنجی از بیماران کنید. ثانیا مگه الآن آقای احمدی نژاد مقابل آقای روحانی قرار داره؟ و قراره نفر دیگری که میاد وضعیت دارو برگرده؟؟؟ چرا فکر میکنید شخص دیگری که بیاد، بهتر از آقای روحانی نمیتونه کار کنه؟ من واقعا از این تفکرات تعجب میکنم. اگر آقای قویدل نماینده ی ما هستند، کاش نظر بیماران رو منعکس میکردند، نه نظر شخصی خودشون. لطفا منتشر کنید
 • علی ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
  0 0
  ضمنا این رو هم اضافه کنم که با پایین آوردن درصد غنی یازی به برکت برجام، دیگه خیلی از داروها رو نمیتونیم خودمون تولید کنیم. و این یعنی وابستگی بیشتر دارویی به خارج از کشور! امیدوارم منصف باشید و نظرات انتقادی رو هم منتشر کنید
 • علی ۲۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
  0 0
  چند روز پیش اینجا یه نظر گذاشتم، ولی گویا تمایلی به انتشارش نبوده. نترسید بابا، با یه انتقاد کوچک رأی های آقای روحانی ریخته نمیشه. شایدم نرسیدید بذارید. قضاوت نمیکنم ولی اینطوری مخاطبتونو از دست میدید