فرسودگی مدارس در بودجه 97 هم به چشم نیامد!

۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۱۶:۳۱ - کد خبر: 232514
فرسودگی مدارس در بودجه 97 هم به چشم نیامد!

سلامت نیوز: کاهش صد در صدی بودجه پیشنهادی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نشان می دهد فرسودگی هشداری است که همچنان جدی گرفته نمی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ دولت به مجلس، نقش آموزش و پرورش و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به لحاظ اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است.

از سهم بودجه پیشنهادی سال ۹۷‌ وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان است، بیشترین اعتبار مربوط به فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان با اعتبار ۱۹۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است.‌ این مبلغ در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ مبلغی معادل ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

همچنین امسال برای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اعتبار ۶۳ میلیارد تومانی پیش بینی شده است. این اعتبار در بودجه پیشنهادی سال گذشته وجود نداشت.

آموزش‌ و پرورش در بودجه ۱۳۹۷:

براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش‌ و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار و ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

️ بودجه استانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این وزارتخانه دو هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

️بودجه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت آموزش‌ و پرورش عبارتند از:

-دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش: ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
- کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی: ۲۸۶ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان.
-طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم: ۴۸۵ میلیارد تومان.
-️ فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۱۷۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان.
- توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستانی: ۷۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان.
-️ برون سپاری و توسعه مشارکت‌ در آموزش‌های کاردانش: ۶۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان.
-️ فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان: ۱۹۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان.
-️ صندوق ذخیره فرهنگیان: ۶۳ میلیارد تومان.
-خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار: ۳۰۰ میلیارد تومان.
-️ کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲۸۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان.
-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۱۵ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: ۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
-️ سازمان مدارس غیردولتی: ۳۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان.
-دانشگاه شهید رجایی: ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
-سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان.
-دانشگاه فرهنگیان: ۴۷۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان.
-سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۱۱۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان.
-سازمان نهضت سوادآموزی: ۳۵۸ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.
-یارانه شیر مدارس: ۲۰۰ میلیارد تومان.

دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد داده است از ابتدای سال ۹۷ تمام منابع و درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها اختصاصی می‌شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی وبهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد.
بودجه سازمان‌های زیرمجموعه دستگاه تعلیم و تربیت در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

-شورای عالی آموزش و پرورش: ۵ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
-ادارات کل آموزش و پرورش استانها: ۳۰ هزار و ۱۷۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
-کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی: ۱۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
-یارانه دفترچه، تغذیه رایگان و امور رفاهی دانش‌آموزان مناطق محروم: ۷۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان
-سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی: ۳۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
-یارانه مسکن فرهنگیان: ۳۰ میلیارد تومان
-فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۱۱۰ میلیارد تومان
-توسعه کمی و کیفی آموزش پیش دبستان: ۵۵ میلیارد تومان
-کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲۸۸ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
-کمک به ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مناطق روستایی: ۹۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
-برون سپاری و توسعه مشارکت‌ در آموزش‌های کاردانش: ۶۰ میلیارد تومان
-فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان: ۱۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۰۴ میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان
-پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش: ۸ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان
-موزه تاریخ تعلیم و تربیت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
-دانشگاه شهید رجایی: ۷۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
-سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۸۱۴ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان
-دانشگاه فرهنگیان: ۴۰۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
-سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۸۶ میلیارد و ۲۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
-سازمان نهضت سوادآموزی: ۳۱۳ میلیارد و ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
-یارانه شیر مدارس: ۲۰۰ میلیارد تومان
-پاداش معوق مناطق محروم فرهنگیان: ۱۲۰ میلیارد تومان

آنچه از بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ مشخص است، کاهش سهم صد درصدی بودجه سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس است.

این بودجه در سال گذشته ۸۱۴ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان بوده است‌ در حالی که امسال ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.

این در حالی است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دانش آموزان در فضایی تحصیل می کنند که نیاز به تخریب و نوسازی دارد و ۲ میلیون دانش آموز نیز در معرض خطر جدی هستند. یک سوم مدارس ما نا ایمن است.

برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده نیاز به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و برای مقاوم سازی به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
همچنین شرایط مدارس تهران نیز بحرانی است و تعداد هزار مدرسه فرسود وجود دارد.

بودجه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نشان می دهد فرسودگی هشداری است که همچنان جدی گرفته نمی شود و تنها در این بین دانش آموزان متضرر خواهند شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.91208s, 19q