مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تدوین و اجرای برنامه مداخلات بین بخشی و ارائه خدمات و مراقبت‌های تغذیه ای کودکان از طریق شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور باعث کاهش ۶۵درصدی سوء تغذیه و ۷۰ درصد کوتاه قدی در کودکان زیر 5 سال کشور شده است.

کاهش ۶۵درصدی سوء تغذیه کودکان ایرانی

سلامت نیوز:مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تدوین و اجرای برنامه مداخلات بین بخشی و ارائه خدمات و مراقبت‌های تغذیه ای کودکان از طریق شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور باعث کاهش ۶۵درصدی سوء تغذیه و ۷۰ درصد کوتاه قدی در کودکان زیر 5 سال کشور شده است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس، زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در خصوص وضعیت تغذیه‌ای و دستاوردهای وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه توضیح داد: تدوین ماده قانونی امنیت غذا و تغذیه در برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور برای اولین بار یکی از اقدامات مهم به شمار می‌رود همچنین تدوین و اجرای سند ملی تغذیه و امنیت غذایی در کشور با تاکید بر استان‌های کم برخوردار و برنامـه کــشوری پیـشگیری و کنتـرل اخــتلالات ناشی از کمبود یـد و کــاهش ۹۰ درصدی گواتر به عنوان علامت بارز کمبود ید از جمله اقدامات این حوزه به شمار می‌روند.

وی با اشاره به تـدوین و اجـرای قـانون افـزودن یـد بـه نمـک خـوراکی در تمام کارخانجـات تولیـدکننـده نمـک گفت: با اجرای این برنامه شاهد پوشـش ۹۸ درصدی مصرف نمک یددار برای پیشگیری و کنترل عوارض ناشی از کمبود ید در کشور بودیم.

عبداللهی افزود: تدوین و اجرای برنامه مداخلات بـین بخـشی و ارائه خدمات و مراقبت‌های تغذیه ای کودکان از طریق شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور باعث کـاهش سـوءتغذیه کودکـان کـه منجـر بـه کـاهش ۶۵درصـد کـم وزنی و کاهش ۷۰ درصد کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال کشور شده است و از جمهوری اسلامی ایران رسما سوی سازمان جهانی بهداشت و  FAO  بدلیل کاهش قابل ملاحظه سوءتغذیه کودکانFAO تقدیر شده، همچنین تأمین و توزیـع مکمـل‌هـای ریزمغـذی‌ها به‌طـور رایگـان بـرای گروه‌هـای آسـیب‌پـذیر ( مـادران بـاردار و شـیرده و کودکـان زیـر سـال ، نوجوانـان ، جوانـان ، میانـسالان و سـالمندان) از طریـق شـبکه‌هـای بهداشـتی درمـانی در مناطق شهری ، حاشیه شهر و مناطق روستایی کشور علاوه بر اجرای برنامه ملی غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک  از جمله اقدامات دیگر  برای کاهش سو‌تغذیه ناشی از کمبود ریزمغذی‌ها  بویژه کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن  به شمار می‌رود.  بطوری که شیوع کم خونی در گروههای سنی مختلف از ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی اجـرای برنامـه مکمـل یـاری مگـادوز ویتـامین A در اسـتان‌هـای مواجـه بـا کمبـود شـدید شـامل سیـستان و بلوچستان ، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان و هرمزگان به منظور پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A، را یکی دیگر از اقدامات برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای دانست و عنوان کرد: به منظور تـامین ویتـامین D مـورد نیـاز آحـاد مختلـف جامعه و پیشگیری از عوارض و پیامد های ناشی از کمبود مکمل یاری ویتامین  بطور زایگان در سطح دبیرستان های دخترانه و پسرانه کشور اجرا می شود و حوانان ، میانسالان و سالمندن نیز بطور رایگان مکمل ویتامین D را از طریق شبکه های بهداشتی درمانی کشور در یافت می کنند.  تدوین و اجرای طـرح غنـی‌سـازی شـیر و روغن بـا ویتـامین D نیز یکی دیگر از اقداماتی است که برای کاهش کمبود ویتامین D به اجرا گذاشته شده است.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: کاهش میزان قند، نمک و چربی در محصولات غذایی با بازنگری استانداردهای مواد غذایی از ۱۵ تا ۵۰ درصد به منظور پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مرتبط با تغذیه از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها و اجـرای برنامـه مکمـل یـاری یــد بـرای مـادران بـاردار بـه منظـور پیـشگیری و کنتـرل عـوارض و پیامـد هــای کمبود ید در نوزادان و مادران از جمله اقدامات وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha