۶۰۰بیمار هموفیلی در اصفهان سرگردانند؛ نه درمانگاه مستقلی دارند و نه حتی بخشی که یک پزشک مستقر داشته باشد؛ ماه‌هاست که برای دریافت خدمات با چالش مواجهند و برای یک ویزیت ساده و تهیه داروهایشان باید ساعت‌ها وقت بگذارند...

سرگردانی ۶۰۰ بیمار هموفیلی در اصفهان + پاسخ وزارت بهداشت

سلامت نیوز: ۶۰۰بیمار هموفیلی در اصفهان سرگردانند؛ نه درمانگاه مستقلی دارند و نه حتی بخشی که یک پزشک مستقر داشته باشد؛ ماه‌هاست که برای دریافت خدمات با چالش مواجهند و برای یک ویزیت ساده و تهیه داروهایشان باید ساعت‌ها وقت بگذارند...


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، حدود یکسال پیش بود که ۸۳ مرکز جامع بیماران خاص در ۵۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور افتتاح شد تا ۱۲۵ هزار بیمارِ خاصِ کشور تحت پوشش خدمات جامع وزارت بهداشت قرار گیرند. خدماتی مانند ویزیت مشاوره، تامین و دریافت دارو،  توانبخشی، دندانپزشکی و ... که قرار بود در یک مکان، تجمیع شده و دردهای بیمارانی را که باید به اندازه یک عمر با بیماری‌شان زندگی کنند، کاهش دهند. در حال حاضر این مراکز در استان‌های مختلف مشغول فعالیت شده‌اند و با وجود برخی مشکلات، حتی در مناطق کمتر برخوردار