در شرایط کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین D در رژیم غذایی، بدن این کمبود را از بافت‌های استخوانی می‌گیرد و این کار در طول زمان باعث فقر استخوان‌ها از لحاظ مواد معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می‌گردد. همچنین با بالا رفتن سن تخریب بافت استخوانی بیش از ساخت آن می‌شود و با گذشت زمان در دوران کهنسالی و در خانمها در دوران یائسگی این عارضه بروز می‌کند.

با عناصراستخوان ساز دینه از چارچوب بدن محافطت کنیم

سلامت نیوز: پوکی استخوان یا استئوپروز طبق تعریف انجمن ملی بهداشت یک اختلال اسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز می‌کند و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی قرار می‌دهد. در شرایط کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین D در رژیم غذایی، بدن این کمبود را از بافت‌های استخوانی می‌گیرد و این کار در طول زمان باعث فقر استخوان‌ها از لحاظ مواد معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می‌گردد. همچنین با بالا رفتن سن تخریب بافت استخوانی بیش از ساخت آن می‌شود و با گذشت زمان در دوران کهنسالی و در خانمها در دوران یائسگی این عارضه بروز می‌کند.

كلسیم یك عنصر معدنی ضروری و دارای گستره وسیعی از نقشهای بیولوژیك میباشد. علاوه بر نقش عمـده در سـاختار  استخوان و دندان، كلسیم در انقباض عضلانی، هدایت عصبی، ضربان قلب، انعقاد خون، ترشـح غـدد، تولیـد انـرژی و تنظـیم عملكرد ایمنی و بسیاری موارد دیگر ایفای نقش می كند. كلسیم به طور عمـده در اسـتخوانهـا و دنـدانها بـه شـكل تركیب كلسیم فسفات هیدروكسی آپاتیت یافت می شود. بـیش از % 99تمامی كلسیم بدن در استخوانهـا و دنـدان هـا یافـت می شود كلسیم  1% تا 2% وزن كل بدن بزرگسالان را تشكیل میدهد.

کلسیم دارای فعالیت ضد پوكی استخوان میباشد. همچنین ممكــن اســت فعالیــت ضــد ســرطانی، ضــد فــشار خــون وهیپوكلسترولمیك داشته باشد. عدم دریافت كافی كلسیم منجر به كاهش توده استخوانی وپوكی استخوان می گردد. نتـایج برخی مطالعات نشان میدهد كه کلسیم ممكن است ریسك سرطان كولو ركتال را نیز كاهش دهد. مكمل یاری با كلسیم، تكثیرمخاط و در نتیجه ریسک سرطان کولون را كاهش میدهد.

علاوه بر آن، مكمل كلسیم دارای بیـشترین اثـر در كـاهش فـشار خـون سیستولیك، در افراد دچار افزایش فشار خون میباشد. البته جذب کلسیم وابسته به فعالیت شكل فعال ویتامین D   ( 1و 25دی هیدروكسی D3) میباشد.

ویتامین D كیفیـت جـذب كلـسیم را بهبود میبخشد و در جذب فسفر از روده ی باریك موثر است. كمبود ویتامین D با  مینرالیزاسیون ناكافی و یا دمینرالیزاسیون اسـكلت مـشخص مـیشـود. مینرالیزاسـیون ناكافی اسكلت عامل ریكتز   ( Rickets)  در كودكان است. ویتامین Dتحت نام فاكتور آنتـی راشـیتیك نیـز شـناخته مـیشـود. دمینرالیزاسیون اسكلت در بالغین میتواند منجر به استئومالاسی شود. كمبود ویتامین Dدر بالغین در نهایت با استئوپورز همـراه است. این مسئله به دلیل افـزایش جبرانـی در تولیـد هورمـون پاراتیروئید است كه منجر به تجزیه استخوان خواهد شد.

انتظــار مــیرود دریافــت مكمــل ویتــامین Dاز اســتئوپورز و شكستگیهای استخوان در افراد مبتلا به شكل مخفی كمبـود ویتامین جلوگیری كند. همچنین ویتامین Dمیتواند در درمان استئوپورز القا شده با كورتیكواستروئیدها از طریق تحریك جذب كلسیم از روده ی باریك و مهار ترشـح آن و نیـز مهـار ترشـح هورمون پاراتیروئید سودمند باشد.

 منیزیوم نیز یك الکترولیت ضـروری دیگر در تغذیـه انـسانهـا میباشد كه عملكردهای بیولوژیكی بسیار وسیعی دارد. وجود منیزیم برای انجام فرآیندهای بیولوژیكی اصـلی ماننـد تولید انرژی سلولی، تولید نوكلئیك اسیدها و پروتئینها و كنترل سردردهای میگرنی ضروری است. این ماده همچنین در پایداری الكتریكـی سـلولها، حفـظ تمامیت غشا، انقباض عضلات، هدایت عـصبی و تنظـیم تـون عروقی و برخی موارد دیگر اهمیت دارد.

منیزیوم میتواند از پوكی استخوان (استئوپورز) جلوگیری كند  . منیزیوم متابولیسم مواد معدنی و ماتریكس را در استخوان تحت تأثیر قرار میدهد. تخلیه ی منیزیوم میتواند باعـث توقـف  رشد استخوان، استئوپنی و افزایش شكنندگی استخوان شود. كمبـود محتـوای منیزیوم منجر به تشكیل كریستالهای معدنی بیشتر و بزرگتر دراستخوان میشود كه این كریـستالها نـسبت بـه كریـستالهای بیشكل (آمورف) شكننده تر هستند.

زینک (روی) همچنین ماده معدنی دیگری است که در تمام ارگانها، بافتها، مایعات و ترشحات بدن موجود اسـت. نزدیـك بـه %90از كـل زینک بـدن درعضله اسكلتی و استخوان یافت میشود. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که مکمل یاری با زینک می تواند سبب تسریع در ترمیم شکستگی های استخوانهای دراز در بیماران گردد. زینک با تاثیر بر فعالیت هورمون سوماتومدین C که توسط هورمون رشد در کبد ترشح می شود، باعث ایجاد بافت غضروفی و استخوانی شده و عامل موثری در رشد بدن است . برخی ادعا میكنند زینک اثرات حفاظتی برای سیستم عصبی دارد و ممكن است در افسردگی مفید باشد و برخی دیگر پیـشنهاد مـیكننـد ممكن است زینک به عنوان ماده ضد پیری بـه كـار رود. نتـایج مختلفی از كاربرد زینک در پنومونی كودكان و پیشگیری و بهبود علایم سرماخوردگی، تطابق دید در تاریکی و فعالیت بویایی و چشایی نیز وجـود دارد.

مجتمع صنایع دینه ایران این چهارترکیب ضروری را به شکل قرصهای کلسیم منیزیم زینک د دینه که جهت کمک به جلوگیری و درمان پوکی استخوان نقش بسزایی ایفا می کنند، تهیه وبه بازار عرضه نموده است. این فرآورده شرکت دینه مناسب برای افرادی است که از طریق رژیم غذایی کلسیم، زینک، منیزیم و ویتامین د3 کافی دریافت نمی کنند، افرادی که در معرض کافی تابش نور خورشید نیستند، خانمهای باردار و شیرده (زینک موجود در این فرآورده در رشد و پرورش جنین موثر بوده و مانع از زایمان زودرس می گردد). نوجوانان بخصوص دختران جوان، خانمها در دوران قبل و بعد از یائسگی، افراد مسن جهت جلوگیری از پیرچشمی، افرادی که مبتلا به اسهال های مزمن هستند، افراد مبتلا به سرماخوردگی جهت افزایش مقاومت طبیعی بدن و نیز افرادی که دچار اختلال در حس چشایی هستند. قرص کلسیم منیزیم زینک د شرکت دینه ایران یک مکمل غذایی مفید و  دارای ترکیبی از تمام مواد معدنی ضروری برای حفظ استحکام بافت استخوانی است که می تواند روزانه 1 الی 2 عدد با یک لیوان آب و همراه با غذا مصرف شود. این فرآورده فاقد عوارض جانبی است و در مقدار توصیه شده به خوبی تحمل می گردد.

قابل تهیه در دارو خانه های سراسر کشور

www.dinehiran.ir

info@dinehiran.ir

تلفن مشاوره:02161018 داخلی3

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha