تبلیغات گسترده درباره کمک ماساژ به رفع کرونا نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است فیلم‌ها و عکس‌های منتشرشده از یکی از بیمارستان‌های تهران در روزهای اخیر زنان و مردانی را نشان می‌دهد که به کادر درمان ماساژ می‌دهند تا خستگی شیفت‌های طولانی از تن‌شان خارج شود.

ماساژورها به بیمارستان‌ها نیایند

سلامت نیوز:تبلیغات گسترده درباره کمک ماساژ به رفع کرونا نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است  [شهروند]فیلم‌ها و عکس‌های منتشرشده از یکی از بیمارستان‌های تهران در روزهای اخیر زنان و مردانی را نشان می‌دهد که به کادر درمان ماساژ می‌دهند تا خستگی شیفت‌های طولانی از تن‌شان خارج شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،بعد از آن‌هم اطلاعیه‌ها و خبرهایی آمد که از ماسورها دعوت می‌کرد تا در این روزهای سخت کنار کادر درمان قرار گیرند و مرهمی باشند بر خستگی ناشی از شیفت‌های طولانی آنها.همین خبرها کافی بود تا واکنش‌های بسیاری از حضور این افراد در بیمارستان و در شرایطی که نباید هیچ فرد سالمی به آن وارد شود،