عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: مستثني كردن جامعه پزشكان از كاهش فاصله امور حقوقي، پيشنهادي بوده كه از طرف رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و به تصويب دولت رسيده است.

دكتر شهرياري عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: در پي پيشنهاد مطرح شده از جانب سازمان برنامه ريزي و بودجه كه جامعه پزشكي را از فاصله امور حقوقي مستثني دانسته است، كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز اعتراض خود را به اين امر مطرح و از وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خواستار رسيدگي به اين مسئله شده است.
دكتر شهرياري گفت: در حق اين قشر از جامعه ظلم فراواني مي شود، چرا كه خيلي از پزشكان ما حقوقي معادل 180 تا 200 هزار تومان دريافت مي كنند كه از حقوق يك ليسانسه نيز كمتر است.
وي تاكيد كرد: پزشكان متخصص عضو هيأت علمي نيز كه زحمات زيادي را متحمل مي شوند دستمزدي معادل 320 هزار تومان دريافت مي كنند كه در قبال زحمات شبانه روزي كه به بيماران ارايه مي دهند مبلغ ناچيزي است.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد: به دليل ذهنيت ايجاد شده در مورد چند درصد از پزشكان كه وضعيت مطلوبي در جامعه دارند، تمام جامعه پزشكي زير سوال رفته و اين گونه سوء مديريت‌ها در مورد آن ها صورت مي گيرد.
دكتر شهرياري گفت: وزير بهداشت و درمان آموزش پزشكي عنوان كرد، اين قضيه را از طرق مختلف پيگيري مي كند و كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مشغول پيگيري لايحه خدمات پزشكي در جامعه است و بي عدالتي‌هايي را كه در مورد اين گروه مي‌شود مورد بررسي قرار مي دهد.
دكتر شهرياري ياد آورشد: كميسيون قصد دارد تا تمامي مشكلاتي را كه در جامعه پزشكي و در خصوص پزشكان وجود دارد و همچنين بي عدالتي ها و اجحافي كه در حق اين قشر مي شود به رياست جمهوري منعكس كند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =