آئین رونمایی از طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه، روز شنبه چهارم مردادماه، در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات این شرکت با حضور دکتر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر انصاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات، مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت ایریسا و جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

اجرای طرح تحول دیجیتال، ضامن آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت و تجارت جهانی

سلامت نیوز: آئین رونمایی از طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه، روز شنبه چهارم مردادماه، در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات این شرکت با حضور دکتر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر انصاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات، مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرۀ شرکت ایریسا و جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش سلامت نیوز، اجرای طرح تحول دیجیتال برای فولاد مبارکه یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام و ضمانت آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت و تجارت جهانی است.مدیرعامل فولاد مبارکه در این آئین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در فولاد مبارکه و به طورکلی صنایع کشور گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال برای فولاد مبارکه یک طرح فانتزی نیست، بلکه یک الزام، ضرورت حیاتی و ضمانت آیندۀ فولاد مبارکه در عرصۀ رقابت جهانی است. ازاینرو این شرکت در زمینۀ ورود نسل چهارم تکنولوژی به کشور پیشتاز است و به طور قطع پس از اینکه این طرح با موفقیت در شرکت به کارگرفته شد، فولاد مبارکه برای انتقال دانش و تجارب نسل چهارم تکنولوژی و انقلاب صنعتی به سایر صنایع آماده است.


حمیدرضا عظیمیان در همین خصوص گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال اگرچه به لحاظ ارزش ریالی با پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه قابل مقایسه نیست؛ اما ازنظر اهمیت و تضمین آیندۀ شرکت، قطعا هزار برابر اولویت و اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در عرصۀ رقابت جهانی تضمینی برای بقای فولاد مبارکه در این چرخه است.


عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در یک دنیای کاملا رقابتی فعالیت می کنیم. سهامداران شرکت انتظار دارند که در این بازار، ضمن حفظ حقوق، سهم ایشان حفظ و بازدهی سرمایۀ آنها روزبه روز افزایش یابد و این امر تنها در صورتی ممکن است که همراه با تحولات صنعتی دنیا، نسل چهارم تکنولوژی و انقلاب صنعتی را در فولاد مبارکه پیاده سازی کنیم.


مدیرعامل فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه ایجاد نسل چهارم تکنولوژی باعث افزایش بهره وری می شود و زمینۀ افزایش 6 تا 8 درصدی حاشیۀ سود را برای سهامداران نیز فراهم می کند، تصریح کرد: اگر ما تکنولوژی نسل چهارم انقلاب صنعتی را به فولاد مبارکه وارد نکنیم، ممکن است در کمتر از یک دهه دیگر از صحنۀ تولید، ارزش آفرینی و سودآوری خارج شویم.


مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامۀ سخنان خود گفت: این کار در زمان مناسبی آغازشده، اما در تلاشیم که اجرای این پروژه را سرعت ببخشیم.
به گفتۀ عظیمیان این پروژه را دانشمندان و متخصصان حاضر در شرکت ایریسا با همکاری تمامی بخش های خصوصی و دولتی و به ویژه سازمان فناوری اطلاعات اجرا خواهند کرد.


وی با تأکید بر لزوم مشارکت فعال تمامی مدیران و کارشناسان فولاد مبارکه در اجرای این طرح، از تهیۀ فرم های متنوع پیشرفت پروژه و نظام تشویق گام به گام در اجرای طرح خبر داد و گفت: میزان مشارکت افراد در اجرایی شدن طرح مدنظر قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته باشیم این امر گامی بلند برای ارتقای سطح علمی صنعت فولاد کشور است. از این رو تمامی مراحل پیشرفت به طور دقیق رصد خواهد شد.


مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: در گام نخست در نظر است مدیران و کارشناسان مربوطه برای آموزش و آماده شدن بستر اجرای طرح به تهران یا دانشگاه صنعتی اصفهان اعزام شوند تا بتوانیم سایر مراحل را انجام دهیم.


وی با اشاره به اینکه شرکت های تاتااستیل و پوسکو کرۀ جنوبی عضو باشگاه فانوس دریایی شده اند، تأکید کرد: هدف ما این است که عضو باشگاه فانوس دریایی شویم و در سطح بالایی از بهره وری قرار گیریم. در واقع ما می خواهیم با پیوستن به نسل چهارم، کارها را به طور هوشمند دنبال کنیم تا بتوانیم آیندۀ بهتر و درخشان تری برای شرکت رقم زنیم، تا فولاد مبارکه همچنان به عنوان یکی از شرکت های برتر در سطح جهان مطرح باشد.


 عظیمیان با بیان اینکه کسب جایزه هایی همچون شرکت برتر دانشی یا EFQM اروپا با بیش از 600 امتیاز کار دشواری بوده که فولاد مبارکه در اجرای آن موفق بوده است، اظهار کرد: عضویت در باشگاه فانوس دریایی نیز هدفی دشوار، اما دستیافتنی است که با همت جمعی و ارادۀ قوی می توانیم در مسیر آن هم با موفقیت گام برداریم.


وی در خصوص اهمیت اجرای این طرح برای شرکای تجاری کسب و کار فولاد مبارکه در بالا و پایین دست این شرکت گفت: دادوستد با فولاد مبارکه یعنی دستیابی به این توانمندی و ظرفیت که می توان با سایر صنایع فولادساز کشور نیز کار کرد؛ چراکه معیارهای موردنیاز برای همکاری با این شرکت، همترازی با شرکت های دانشی روز است؛ بنابراین سازندگان، تأمین کنندگان، نصابها، مشاوران و تمامی پیمانکارانی که در بخش های مختلف کار می کنند، مطمئن خواهند بود که اگر توانستند سرویس یا خدمتی را به فولاد مبارکه ارائه کنند درواقع دروازۀ همکاری با بسیاری از صنایع بر روی آنها گشوده خواهد شد.


آمادگی وزارت ارتباطات برای همکاری با فولاد مبارکه در پیاده سازی تکنولوژی نسل چهارم
در این آیین، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، طی سخنانی از آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای همکاری با شرکت فولاد مبارکه به منظور ایجاد زیرساخت و فراهم کردن زمینه های بهره مندی از نسل چهارم تکنولوژی خبر داد.

ناظمی ضمن اشاره به نقش وزارت ارتباطات در طرح تحول دیجیتال صنایع، گفت: توسعه در دوران جدید تنها در سایۀ هوشمند شدن صنعت ممکن است و معنای هوشمند شدن صنعت استفاده از ابزارهای حوزۀ فناوری اطلاعات برای توسعه است.
وی ادامه داد: اگر ما نتوانیم بین حوزه های جدید فناوری اطلاعات و صنایع قدیمی و ریشه داری همچون فولاد ارتباط برقرار کنیم، مسلما در سال های آینده با رشد منفی این صنایع و مجموعه ای از شرکت های ورشکسته، بیکاری و شرکت هایی مواجه خواهیم شد که قادر نیستند با رقبای خود در کیفیت و کمیت محصول و قیمت تمام شده رقابت کنند.


رئیس سازمان فناوری اطلاعات بر ضرورت حرکت صنایع به سمت هوشمندسازی تأکید و خاطرنشان کرد: آمادگی شرکت ها برای اجرای این دست پروژه ها همراه با آینده نگری و سرعت بخشی به اجرای آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.


معاون وزیر ارتباطات اذعان کرد: طرحی که امروز رونمایی می شود ازآن جهت اهمیت دارد که در حقیقت شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک صنعت بزرگ و پیشرو در کشور وارد این عرصه می شود. این امر نشانۀ اهتمام مدیران این شرکت برای ورود به حوزۀ اقتصاد دیجیتال است و وزارت ارتباطات نیز در این راه همراه فولاد مبارکه خواهد بود  و برای تحقق آن تلاش خواهد کرد.


ناظمی در ادامه اظهار داشت: به نظر می رسد که لازم بود این کار سه یا چهار سال زودتر در کشور آغاز شود، ولی مسئله اینجاست که تغییر در تکنولوژی صنعت در درجۀ اول نیازمند تغییر دیدگاه بازیگران صنعت و ذینفعان آن است. تبیین ضرورت هوشمندسازی شرکت ها و بهره وری از فناوری اطلاعات بسیار مهم است و به گمان من، در ابتدا باید تلاش کنیم نگاه به این موضوع را تغییر دهیم. البته در شرایط کنونی،  وضعیت ما از نظر زمان آغاز پروژه نسبت به سایر نقاط جهان بد نیست، ولی اگر نتوانیم این کار را به خوبی به انجام برسانیم،  از تکنولوژی روز دنیا عقب خواهیم ماند.


وی گفت: در صورت اجرای موفقیت آمیز این پروژه در فولاد مبارکه   که ازجمله شرکت های پیشران منطقه و خاورمیانه است، این دانش و تکنولوژی از سوی این شرکت به سایر صنایع استان ها و صنایع فولاد کشور نیز منتقل خواهد شد.


بهره وری و سودآوری 8 درصدی با طرح تحول دیجیتال محقق می شود
 در ادامۀ این مراسم سید مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه طرح تحول دیجیتال جایگزین اقداماتی خواهد شد که از بهره وری کمتری برخوردارند، گفت: انتظار ما از اجرای این طرح افزایش بهره وری و افزایش سودآوری تا 8 درصد در  فولاد مبارکه خواهد بود.


نقوی با طرح این سؤال که این پروژه قرار است چه اتفاقی را رقم بزند، اظهار کرد: مطالعات انجام شده در خصوص اقتصادهای شکل گرفته در جهان و پژوهش هایی که فولاد مبارکه با رویکرد آینده نگری انجام داده نشان می دهد از این پس یکی از نیازها و بایدهای شرکت ها و بنگاه های اقتصادیِ پیشرو  موضوع تحول دیجیتال است. در چند سال آینده تمام تجهیزات الکترونیک با همدیگر صحبت خواهند کرد و جایگزین روندهای قبلی خواهند شد؛ از این رو امروز باید زیرساخت ها را آماده کنیم تا در آینده بتوانیم از این فضا استفاده کنیم.


معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در خصوص چرایی پیشتازی این شرکت در این زمینه گفت: فرهیختگی و دانش مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکت محور اصلی و پیشران این موضوع است، همچنین سطح بلوغی که ازلحاظ دیجیتالی شدن در فولاد مبارکه وجود دارد. در فولاد مبارکه تقریبا نسل سوم انقلاب صنعتی جاری و از مزایای آن بهره برداری شده است و این باعث می شود با اطمینان خاطر بیشتری برای پیاده سازی انقلاب صنعتی نسل چهارم گام برداریم.


وی برخورداری از دانش موجود در شرکت های بزرگ و معتبری نظیر ایریسا و ظرفیت های مرکز تحول دیجیتال و دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور را از دیگر دلایل پیشقراول بودن فولاد مبارکه در این عرصه دانست.


 ارتقای بهره وری، تولید محصولات جدید، پاسخگویی به نیازهای نوین مشتریان با اجرای طرح تحول دیجیتال
در ادامۀ این نشست، دکتر رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا نیز با بیان اینکه اجرای این طرح، مرحله به مرحله است و هرسال به بخشی از منافع یادشده می رسیم، تصریح کرد: نقطۀ تکامل طرح در سال 1404 خواهد بود.


سرائیان با اشاره به این مطلب که اجرای طرح تحول دیجیتال در راستای ارتقای بهرهوری، تولید محصولات جدید، پاسخگویی به نیازهای نوین مشتریان در صنایع پایین دست مانند صنعت خودرو و صنعت ساختمان و لوازم خانگی است، گفت: این پروژه با عنوان طرح تحول دیجیتال، در راستای حرکت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به سمت یک کارخانۀ هوشمند تعریف شده است.


وی با تأکید بر اینکه یکی از ویژگی های مهم هوشمندسازی، کاهش خطای انسانی است، تصریح کرد: با کاهش خطا هزینه ها کمتر می شود، امکان تنوع محصولات جدید و عرضه به بازار بیشتر می شود و از همه مهمتر با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه در بازار بین المللی حضور دارد، قدرت رقابت با بازیگران عرصۀ بین المللی را فراهم می کند.


سراییان افزود: طرح تحول دیجیتال از امروز همزمان با رونمایی آن آغاز میشود و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته باید مرحله به مرحله انجام شود تا بتوان تا سال 1404 مسیر را به درستی و به موقع طی کرد.


شایان ذکر است در راستای دستیابی به کارخانۀ هوشمند و پیاده سازی نسل چهارم انقلاب صنعتی در فولاد مبارکه، کلنگ احداث «مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد» با حضور دکتر خداداد غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مهندس عظیمیان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران و دکتر سعید زرندی معاون علم و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه13 خردادماه سال جاری با همت شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان و دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به زمین زده شده بود و به این ترتیب در تقویم توسعۀ فناوری ایران این روز به عنوان نقطۀ عطفی در تحول صنعت فولاد کشور به ثبت رسید.


 https://www.msc.ir/23426.html

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha