افزايش ماندگاري پسته تازه تا 6 هفته

۱۳۸۶/۰۲/۱۷ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 3268
افزايش ماندگاري پسته تازه تا 6 هفته
اين مساله باعث کاهش ارزش غذايي اين محصول و تبديل آن از ميوه تازه به خشکبار و پرداخت تعرفه بازرگاني بسيار بالا براي صادرات مي شود.براي بهبود زمان ماندگاري پسته تازه مي توان نرخ تنفس آن را کنترل کرد و کيفيت آن را در حد مطلوبي نگه داشت.
اين عمل با استفاده از نگهداري محصول در يک سيستم بسته بندي اصلاح شده (MAP) انجام مي گيرد. در اين روش مقدار وزني مشخصي از پسته را در کيسه هاي ويژه اي که حداقل تبادلات گازي با محيط را داشته باشند، قرار مي گيرد و هواي درون کيسه تخليه مي شود. سپس ترکيب گازي تهيه شده از گازهاي ازت ، اکسيژن و دي اکسيدکربن با ترکيب درصدهاي متفاوت به درون بسته تزريق مي شوند و پس از بستن ، آنها را در دماي يخچال قرار مي دهند.
در اين روش با استفاده از فيلمهاي پليمري خاص ، تنظيم درصد گازهاي درون بسته و کنترل ورود و خروج گاز از درون لايه فيلم پليمري ، زمان ماندگاري پسته خام مي تواند افزايش يابد. به اين ترتيب که با به کار بردن ترکيب خاصي از گازها و شرايط دمايي سعي مي شود رشد قارچ آسپرژيلوس که باعث توليد آفلاتوکسين مي شود، متوقف شود. در عين حال از اکسيداسيون چربيهاي موجود در پسته نيز جلوگيري و تنفس آن کنترل شده انجام مي شود.
بنابراين ، کيفيت پسته تازه در حد مطلوبي باقي خواهد ماند. در اين طرح پارامترهايي نظير درصد کاهش وزن ، PH ، ميزان پراکسيد و آفلاتوکسين توليد شده در پسته در طول زمان نگهداري بررسي شده اند. در اين طرح مدت نگهداري پسته تازه که به صورت معمول کمتر از يک هفته است ، در بعضي از شرايط به 6 هفته افزايش داده شد.
يکي ديگر از ويژگي هاي مهمي که از اين طرح به دست آمد، جلوگيري از توليد سم افلاتوکسين بوده است که يکي از عوامل اصلي بروز مشکل در صادرات اين محصول است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
اکبر مهراب
سلام بسته های نگهداری پسته به روش mapاز کجا وبا چه قیمتی باید تهیه کرد
8.29066s, 19q